Paytrail

Keskivertokäyttäjiä vai ennakkoluulottomia edelläkävijöitä?

Vierailija Kirjoittanut Vierailija - 9.4.2013

Ennakkoluulottomat-edellakavijat-suomen-verkkomaksut-tietoykkonenVerkon käyttö nousee näkökulmana lähes kaikissa tutkimuksissa, siitä on tullut tutkimusalan jatkuvan seurannan kohde. Mediamurroksessa etsitään uusia ansaintakeinoja siirtymässä printistä sähköiseen. Kaupan alalla pyritään tunnistamaan myyntineliöiden ja verkkokauppasatsausten tasapainoa. Mainosmyynti luo nahkaansa uudelleen pirstaloituvien mainospanostusten edessä. Kuinka verkko muuttaa tottumuksia, on kysymys johon haetaan vastauksia.

Verkossa ostaminen on arkipäiväistynyt ikäryhmästä riippumatta. Kun ihmisiltä tiedustellaan heidän verkko-ostamiseensa liittyviä asioita, on havaittavissa, että matka-, majoitus- ja tapahtumalippujen ostamista ei enää mielletä verkossa ostamiseksi. Ne ovat osa arkipäivää, samoin kuin pankkiasioiden hoitaminen verkossa.

Samalla kun verkossa ostaminen yleistyy herää mielenkiinto siihen, miten tunnistetaan ne kuluttajat, joiden kynnys kasvattaa ostoja ja käyttää uusia palveluja on matalin. Tutkijamme tarttuivat tähän haasteeseen ja löysivät joukon tekijöitä, joista muodostettiin ennakkoluulottomien edelläkävijöiden joukko. Tutkimustulokset osoittavat, että n. 10% väestöstä lukeutuu ennakkoluulottomien edelläkävijöiden joukkoon. Edelläkävijät poikkeavat käyttäytymiseltään muista ja heissä on suurin potentiaali verkko-ostamisen kasvattamisessa.

Kysyttäessä verkko-ostamisesta, n. 20% valtaväestöstä kertoo sen lisääntyneen viimeisen vuoden aikana, ja sama osuus arvioi sen lisääntyvän kuluvana vuonna. Kun tarkasteluun otetaan ennakkoluulottomat edelläkävijät, 44% kertoi ostojen lisääntyneen viimeisen vuoden aikana ja 30% arvioi sen lisääntyvän kuluvana vuonna.

Valtaväestöstä 45 % sekä tutustuu tuotteisiin että suorittaa ostonsa myymälöissä. Täysin verkossa toimivien (tutustuu tuotteisiin verkossa ja ostaa verkosta) osuus valtaväestössä on 17 %. Kun vertailuun otetaan tunnistettu ennakkoluuloton edelläkävijä, tilanne kääntyy päälaelleen: 46 % edelläkävijöistä sekä tutustuu tuotteisiin että suorittaa ostonsa verkossa ja vain 10 % hankkii tietoa valikoimista ja tuotteista ja ostaa myymälöistä.

Tutkimusalan edustajana löydös kohderyhmästä on innostava. Se osoittaa tutkimustiedon synnyttävän uutta tietoa ja näkökulmaa bisnekseen. Kun yrityksellä on ymmärrys asiakkaista, joille myynti- ja markkinointitoimenpiteet ja viestit kannattaa panostaa, nopeutuu panostusten muuttuminen kaupoiksi. Kannustan kaikkia tarkkailemaan omaa asiakastuntemustaan ja pohtimaan onko oma ennakkoluuloton edelläkävijä, eli nopeimmin kasvava kohderyhmä hallussa!

Mareena Löfgrén, toimitusjohtaja, Tietoykkönen Oy

paytrail-icon Verkkokaupan myynti ja markkinointi