Paytrail

Ideoiden inertia

Lennu Keinänen Kirjoittanut Lennu Keinänen - 23.4.2015

Jokaisella ajatuksella ja tehtävällä on paljon liittymäkohtia klassisen fysiikan kanssa. Jokaisella niistä on lähtökitka, inertia ja niihin liittyvät lainalaisuudet.

Jos juuri syntynyttä ajatusta verrataan palloon, saadaan aikaiseksi hauska analogia. Kun kehitysajatus syntyy, pallo on jo liikkumassa. Pallon nopea pysäyttäminen vaatii energiaa, suunnan muuttaminen vaatii energiaa ja liikkeen lisääminen vaatii energiaa.

Mikäli kyseistä ajatusta siis halutaan delegoida, laittaa työjonoon, tai sen liike halutaan pysäyttää, siihen kuluu energiaa. Mikäli liikettä ei haluta aktiivisesti jatkaa, kitka pysäyttää sen itsekseen eikä pallo koskaan päädy maaliin saakka. Mikäli pysähtynyt ja jo sammaloitunut ajatus halutaan laittaa uudelleen liikkeelle, se vaatii paljon ulkopuolelta tulevaa lisäenergiaa ja mahdollisesti siivoustalkoot sammalen irrottamiseksi.

Mikäli organisaatiossa syntyy ajatus jolla on jo valmiiksi liike-energiaa ja se on matkalla maalia kohti, on paljon tehokkaampaa tukea liikettä ja ohjata sitä hienovaraisesti tarvittaessa, kuin pysäyttää se ja laittaa se myöhemmin uudelleen liikkeelle.

ideoiden-inertia-lennu-keinanen-paytrail

Monessa organisaatiossa keskustellaan asioiden priorisoinnista. Tämä on toki tärkeää isojen linjojen kannalta, mutta mikäli kaikki asiat ensin pysäytetään, priorisoidaan ja sitten laitetaan uudelleen liikkeelle, hukataan paljon energiaa jatkuviin pysäyttämisiin ja liikkeelle laittamisiin.

Kineettisen energian kaava sisältää massan ja nopeuden. Usein alun perin pienen, kevyesti liikkuvan idean sivuvaikutukset kasvavat lumivyöryn lailla. Mikäli alkuperäinen idea halutaan viedä maaliin asti, kannattaa sitä pyrkiä suojelemaan tarpeettomilta sivupoluilta, jottei sen massa kasvaa hallitsemattoman suureksi.

Massaa voivat lisätä uudet ihmiset, uudet ajatukset. Mikäli mukana liitettävillä ihmisillä tai ajatuksilla on kuitenkin samansuuntainen ja vähintään yhtä nopea liike, ne omalta osaltaan auttavat ajatuksen edistymistä. Mikäli nämä tulevat mukaan 0-vauhdista tai liikevektori on erisuuntainen, lisäys hidastaa asian etenemistä.

Hyvänä esimerkkinä tästä on Supercell. Jokaisella solulla on täysi vapaus viedä eteenpäin parhaaksi katsomiaan asioita parhaaksi katsomallaan tavalla. Ulkopuolinen organisaatio tai ympäristö ei aseta rajoja tai pakota pysähtymään ja hukkaamaan energiaa. 

ideoiden-inertia2-lennu-keinanen-paytrailPerinteisen johtamisen näkökulmasta on helppo ymmärtää tällaisen vapauden vaikeus. Mikäli johto ei sano mitä organisaation tulee tehdä, kuinka voitaisiin päästä sinne minne halutaan?

Tässä olennaista onkin selkeän päämäärän merkitys. Jos jokainen ymmärtää mitä tavoitetta kohti ollaan menossa, on sitä kohti myös helppo lisätä liike-energiaa.

Kun on selkeä ymmärrys mihin pyritään, voidaan kaikkia ideoita punnita tästä näkökulmasta ja tiputtaa "hyödyttömät" ideat pois. Näin jokainen edistettävä tehtävä ja ajatus vie kohti tavoitetta.

Tässä avuksi tulevat liiketoiminnan kannalta tärkeät avainmittarit. Näitä voivat olla esimerkiksi uudet asiakkuudet, asiakkuuden elinkaaren pituus, käyttäjien aktiivisuus tai mikä tahansa muu mittari jonka pohjalta kehityksen tuomia muutoksia voidaan havaita. On tärkeää erottaa tästä kumulatiivisesti Yleismittarit, joissa viikoittainen tekeminen hukkuu vuosien kumulatiiviseen massaan.

Tämäkin blogikirjoitus on tuotettu alle tunnin sisällä idean saamisesta. Mikäli olisin laittanut idean parkkiin ja palannut siihen kuukauden päästä, koko ajatus olisi hukkunut eikä siitä olisi tullut valmista tuntienkaan työllä. Kun pallo kerran oli pyörimässä ja menossa maalia kohti, kannatti se pitää pyörimässä ja viedä kerralla loppuun.

paytrail-icon Yleinen