Verkkokauppa Suomessa 2022

Kaksi vuotta kestänyt poikkeusaika on näkynyt myös verkkokaupassa. Matkailun elpyminen sai verkkokaupan liikevaihdon kasvuun, mutta alan kahtiajakautuminen jatkuu.

Skrollaa ja lue! Nuoli alas
Pääkirjoitus

Matkailun ajoittainen elpyminen nosti verkkokaupan liikevaihdon

Matkailun ajoittaista elpymistä voikin pitää avaintekijänä siinä, että ­vuoden 2021 verkkokaupan kokonaisliikevaihto pääsi poikkeusaikoja edeltävälle tasolle. Talvella 2021 suosioon nousseet Lapin matkat ja loppuvuonna uudelleen avautuneiden lomakohteiden pakettimatkat tekivätkin ­matkailun verkko­kauppaan jo huikean 25 % kasvun vuoden 2020 romahdukseen verrattuna. Liikevaihto jäi edelleen vain 2,4 miljardiin euroon, mutta oli silti positiivinen parannus. Vuonna 2022 matkailun verkkokaupalta voikin odottaa jo ­täysin erilaista tulosta ja valtaisaa kasvua.

Suomalaisten verkkokauppiaiden näkökulmasta positiivinen trendi on kotimaisten verkkokauppojen jalansijan vahvistuminen. Poikkeusaikoina yhä useampi suomalainen on halunnut suosia paikallisia verkkokauppoja. Taustalla voi vaikuttaa esimerkiksi pinnalla ollut ekologisten arvojen nousu. Vielä kun samaan aikaan kotimaisten toimijoiden valikoima ja vaihtoehdot ovat lisääntyneet ja uusia innovaatioita luotu niin bisnes­malleihin kuin toimitustapoihin, suomalaisen verkkokaupan suunta näyttää positiiviselta.

Olemme eläneet kaksi vuotta poikkeusajassa, ja se on näkynyt myös verkkokaupassa. Poikkeusajasta huolimatta tutkimuksemme osoittaa verkkokaupan kokonaisarvon kasvaneen vuonna 2021 jopa 13,2 %. Vuoden 2021 tulosta verrataan erittäin poikkeukselliseen vuoteen 2020, jolloin verkkokaupan kokonaisliikevaihto laski keskeisten toimialojen kaupan pysähdyttyä lähes täysin. Vuonna 2021 verkkokaupan liikevaihto elpyi lähes poikkeusaikaa edeltäneen vuoden 2019 tasolle ollen nyt 13,4 miljardia euroa.

Vuoden 2021 tuloksissa näkyy edelleen polarisaatiota. Noin 30 %:lle verkko­kauppiaista muutos on ollut positiivinen, 40 %:lle tilanne ei ole vaikuttanut merkittävästi, mutta 30 %:lla myynti romahti eikä palautunut vielä viime vuonnakaan. 

Iso vaikutus oli perinteisesti verkkokaupan veturina toimineella matkailulla, jonka kokonaisliikevaihto jäi hienoisesta elpymisestä huolimatta edelleen vain 18 % osuuteen. Verkkokauppamarkkinan kolmijako fyysisten tuotteiden, palveluiden ja matkailun suhteen olikin edelleen vuonna 2021 poikkeuksellisen kallellaan fyysisten tuotteiden kauppaan.

Markus Laurio pääkirjoitus

Markus Laurio

CEO, Paytrail

"Suomalaisten verkkokauppiaiden näkökulmasta positiivinen trendi on kotimaisten verkkokauppojen jalansijan vahvistuminen."

01 Markkinat


Verkkokauppa Suomessa Markkinan koko

Verkkokauppa kasvoi Suomessa 2021

Verkkokauppa on vuonna 2021 vakiinnuttanut asemansa Suomessa yhtenä arkisena, uuden normaalin ostoskanavana kaikissa ikäluokissa. Vuoden 2020 poikkeusolojen vauhdittama verkkoasioinnin monipuolistuminen on jatkunut tasaisesti myös olosuhteiden normalisoiduttua. Verkkoon kerran löytäneet ja sieltä uusia tuoteryhmiä ostamaan tottuneet ovat jatkaneet verkkokaupoilla selvästi myös vuonna 2021.

Vuonna 2021 Suomen verkkokaupan kokonaisliikevaihto kasvoi 13,2 % yhteensä 13,36 miljardiin euroon. Kasvua viime vuodesta oli 1,56 miljardia euroa.

Verkkokaupasta on tullut merkittävä ostosvaihtoehto yhä suuremmalle ­osalle suomalaisia. Vuonna 2021 jo 78 % suomalaisista kertoi tehneensä ostoksia verkko­kaupoista edellisen 28 päivän aikana. Kasvua aiemmasta, verkkokaupan huipp­uvuotena pidetystä liikkumisrajoitusten vuodesta 2020 oli peräti 5 %. Alle 50-­vuotiaiden keskuudessa osuus oli vieläkin merkittävämpi, sillä siellä verkko-­ostoja oli edellisen kuukauden aikana tehnyt jo 89 %.  

Verkkokauppa Suomessa Verkkokaupan jakautuminen

Verkkokaupan jakauma 2021

Suomalainen verkkokauppa jatkoi vuonna 2021 samantyyppistä kehitystä, mihin kolmen pääkategorian jakauma keikahti vuoden 2020 rajoitusten ja ostotottumusten muutosten myötä. Aiemmin lähes puolet suomalaisen verkkokaupan liikevaihdosta kattaneen matkailun ja liikenteen osuus pysyi edelleen alle viidenneksessä ja selkeästi suurin osa liikevaihdosta tuli fyysisten tuotteiden kaupasta. Myös palveluiden osuus vakiintui poikkeusvuoden tasolle 25 prosenttiin.

Prosentuaalisesti eniten kasvua oli kuitenkin vuoden 2020 tiukkojen matkustus­rajoitusten jälkeen hiljalleen elpymään lähteneessä ­matkailussa. Vaikka matkailun osuus kasvoi koko verkkokaupasta vain 2 %, toimialan ­liikevaihto kasvoi huimat 25 % yhteensä 2,37 miljardiin euroon.

Yli 10 prosentin kokonaisliikevaihdon kasvuun mahtui lisäkauppaa myös ­palveluiden ja tuotteiden myyntiin. Tuotteiden verkkokauppa kasvoi 12 % vuoden 2020 kasvupyrähdyksestä, jolloin verkkokauppaostokset laajenivat myös tuotteisiin, joita ei aiemmin ostettu verkosta. Erilaisia palvelutuotteita ostettiin vuonna 2021 ­verkkokaupoista niitäkin 9 % poikkeusvuotta 2020 enemmän.

Suomen verkkokauppamarkkina koostuu tavaroista, palveluista ja matkailusta

Kolmen pääkategorian välisen jakauman isoin muutos oli matkailun suhteellinen nousu hiljaiselon jälkeen. Verkkokaupan kokonaisliikevaihdosta valtaosa, reilusti yli puolet tuli tavarakaupasta.

Tavarat
Palvelut
Matkailu
Tavarat
Palvelut
Matkailu

Vaikka matkailun osuus kasvoi koko verkkokaupasta vain 2 %, toimialan ­liikevaihto kasvoi huimat 25 % yhteensä 2,37 miljardiin euroon. Lentomatkojen euromääräinen kasvu vuodesta 2020 oli jopa 252 %.

Verkkokauppa Suomessa Matkailu nosto

Olisitko arvannut?

28 %

suomalaisista kertoi
hankkineensa vaatteita
28 päivän aikana.

38 %

suomalaisista kertoi hankkineensa
suoratoisto­palveluita verkosta edellisen 28 päivän aikana.

150 %

oli pakettimatkojen
euromääräinen kasvu
vuodesta 2020. 

02 Kuluttajat

Verkkokaupasta ostaminen on suomalaisille osa arkipäivää

Vuonna 2020 yli 65-vuotiaista verkosta osti vasta puolet ikäluokasta. Vastaava 5 % lisäys oli tapahtunut vuodessa myös 50–64-vuotiaiden ostotottumuksissa.

Alueellisesti verkko-ostamisen suosiossa ei näy Suomessa merkittävää eroa: verkosta aktiivisesti ostavista 80 % asui pääkaupunkiseudulla ja 77 % muualla Suomessa.

Verkko-ostamisen arkipäiväistyminen vahvistui entisestään. Jo vuonna 2020 verkko­kaupasta oli tullut suurimmalle osalle suomalaisista yksi arkinen asiointitapa muiden joukossa, mutta vuonna 2021 kehitys on vain kiihtynyt. Suomalaisista jo 78 prosenttia kertoo ostaneensa tuotteita tai palveluita verkosta edellisen 28 päivän aikana. 

Erot ovat kuitenkin edelleen selkeitä eri ikäryhmien välillä: Jopa 89 % alle 50-vuotiaista on ostanut verkkokaupoista kuluneen kuukauden aikana, kun yli 65-vuotiaissa heitä on vain 56 %. Silti suurin kasvu on tapahtunut juuri tässä ikäluokassa.

Näkökulma: 
Vastuullisuus ja luotettavuus kotimaisten verkkokauppojen kilpailuvaltit

Kari Melender NäkökulmaSuomalaisten verkko-ostoksia ohjaa viime vuosina vahvistuneet arvot: paikallisuus ja ekologisuus. Kotimaiset verkko­kaupat pystyvät harvoin kilpailemaan hinnalla, mutta vastuullisuudessa kyllä. Moni kuluttaja pitää kotimaisia verkko­kauppoja luotettavampana ja eettisempänä valintana.

Yli 65-vuotiaiden osuus verkkokaupassa kasvaa tasaisesti. Nykypäivän varttuneempi ikäluokka onkin jo teknisesti valveutuneempaa ja verkkoasiointiin tottuneempaa kuin samanikäiset parikymmentä vuotta sitten.

Toistuvaistilauksiin perustuva liiketoiminta tulee luultavasti yleistymään entisestään. Malli on kuluttajalle helppo, kun yksittäiset toistuvat ostokset voidaan korvata automaattisesti luottokortilta veloitettavalla kuukausi­maksulla. Kauppiaalle kuukausitilaukset tuovat ennustettavuutta ja tasaisuutta kassavirtaan.

Inflaatio ja kaikenlainen epävarmuus haastaa nyt kuluttajakäyttäytymisen ja kulutuksen ennustamista.

Kari Melender
Director, Compliance Officer
Paytrail

Miten kuluttajat ostavat verkkokaupoista?

Miteä verkkokaupoista ostetaan? Mitä tuotteisiin tai palveluihin tehdään kuukausitilaus? Entä miksi ostokset jäävät kesken? 

Helppous vetää
Kuukausitilaukset
Kesken jäävät
Hinnan merkitys

TV-ohjelmat hallitsevat suoratoiston tilauksia

Suoratoistopalvelut jatkavat toistuvaisostojen kärjessä

Verkkokauppa Suomessa Puhelin

Suomalaiset ostavat verkostosta toistuvaistilauksina edelleen selvästi eniten TV:n kautta katsottavia suoratoistopalveluita. Näitä ostaa kuukausittain jo 38 % prosenttia suomalaisista. Televisio- ja elokuvapalvelut kiinnostavat jonkin verran enemmän miehiä kuin naisia: miehistä näitä tilaa 40 %, kun naisista palveluita ostaa 36 %. 

Joka viides suomalainen ostaa kuukausitilauksena myös musiikin suoratoistopalveluita sekä sanomalehtien lukuoikeuksia. Näissä näkyy selkeä ero sukupolvien välillä. Spotifyn kaltaisia musiikin streamauspalveluita tilaa jopa 38 % alle 30-vuotiaista, kun yli 65-vuotiaista musiikkia suoratoistona ostaa vain 4 %. Vanhimmasta ikäluokasta 31 % tilaa sen sijaan sanomalehden verkkolehteä, kun nuorista tämä kiinnostaa vain 11 %:a.

Verkkokauppa Suomessa Mitä seuraavista tilaat verkosta


Ulkomaisista verkkokaupoista ostamisen suosio taittunut

Vuonna 2021 suomalaiset jatkoivat verkko-­ostostensa keskittämistä kotimaisiin verkkokauppoihin. Jo ­vuoden 2020 kyselyssä näkyi selkeä muutos, jossa ­ulkomailta ­ostavien osuus tippui aiemmasta lähes puolesta kolmannek­seen.

Ostamisen suosio taittunut
Mistä ostetaan?
Hinta korostuu
03 Maksutavat
Perinteiset maksutavat eli verkkopankki ja maksukortit pitävät pintansa käytetyimpinä maksutapoina.

Suomalaisten käyttämät maksutavat verkkokaupassa

Luottokortin osalta vastaavaa muutostrendiä ei ole havaittavissa, ja sillä ostoksensa maksoi edelleen lähes puolet suomalaisista (48 %).

Kolmantena tulevat edellisvuosien tapaan lasku ja PayPal-maksu, joita käyttää sama noin viidennes suomalaista kuin vuonna 2020. Laskulla kertoi ­edellisen 28 päivän aikana maksaneensa 24 % ja PayPalilla 21 % suomalaista.

Suomalaiset suosivat vuodesta toiseen samoja tuttuja maksutapoja, vaikka pientä muutosta maksukäyttäytymisessä on tapahtunut. Perinteisimmät verkko­maksamisen tavat eli verkkopankki ja luottokortti pitävät kuitenkin pintansa suosituimpina maksutapoina myös vuonna 2021.

Edelleen 60 % suomalaisista kertoo käyttäneensä verkkopankkia verkko-ostostensa maksamiseen, mutta osuus on hieman laskenut, sillä vuotta aiemmin verkkopankkia käytti vielä 63 %.

Näkökulma: 
Korttitietojen tallentaminen vaatii turvan tunteen vahvistamista

Joni Rautanen NäkökulmaVerkkomaksaminen jatkaa edellisvuosista tuttua trendiä, jossa pankkimaksaminen korostuu, mutta mobiilimaksutavat vakiintuvat hiljalleen perinteisten maksutapojen rinnalle. USA:ssa osta nyt, maksa myöhemmin -tyylinen laskulla maksaminen on yleistynyt, mikä saattaa alkaa näkyä Suomessakin entistä vahvemmin.

Suomalaiset ovat edelleen varovaisia korttitietojensa tallentamisessa. Palveluiden tultua tutummaksi yhä useampi on oppinut luottamaan tallentamisen turvallisuuteen.

Kyse onkin ihmisten kokemasta turvan tunteesta ja siitä, kuinka hyvin luottamus pystytään rakentamaan prosessiin, joka on teknisesti hyvin turvallinen. Kuluttajat ovat tottuneet verkko­pankkimaksamisen useisiin välivaiheisiin ja vahvistuksiin ja pitävät sitä turvallisena. Siksi vähemmän väli­vaiheita sisältävä maksuprosessi voi tuntua kuluttajasta ­turvattomammalta.

Tallennetulla kortilla maksaminen tulee varmasti yleistymään edullisissa ostoksissa. Laskun tai osamaksun suosio saattaa lisääntyä suuremmissa ostoksissa ja mobiilimaksujen keskiostos kasvaa. Lainsäädäntö ohjaa myös vahvasti sitä, mihin suuntaan maksaminen kehittyy tulevaisuudessa.

Joni Rautanen
COO
Paytrail

Lainsäädäntö ja kaupan rakenteet ohjaavat maksamista

Verkkokauppa Suomessa Mitä maksutapoja olet käyttänyt

Verkkopankkimaksun ja luottokortin yleisyyttä selittänee niiden vakiintunut rooli suomalaisessa verkkoasioinnissa.Luottokortti on se perinteisin verkkomaksamisen muoto, ja Suomessa verkkopankkitunnistautumista puolestaan käytetään yleisesti monissa verkkopalveluissa, jolloin sen käyttöön on totuttu verkossa asioinnin yhteydessä. Monelle helpoimmalta tuntuukin käyttää tuttuja maksutapoja. Pankkien järjestelmien turvallisuuteen myös luultavasti luotetaan muita toimijoita enemmän. Moni saattaa maksaa luottokortilla myös luottoyhtiön tarjoaman turvan vuoksi, mikäli ostoprosessiin tulisi hankaluuksia, tuote jäisi saamatta tai maksussa olisi epäselvyyksiä.

Osaltaan luottokorttimaksaminen ja verkkopankki­maksut ovat varmasti myös yhdistyneet vahvaa ­tunnis­tautumista edellyttävän lainsäädännön myötä. ­Tunnistautuminen velvoittaa varmentamaan luotto­korttimaksun tunnis­tautumis­palvelussa, mikä useimmiten tarkoittaa verkko­pankkisovellusta. Moni ­saattaakin kokea turvallisuus­vaatimuksen ylimääräisenä lisänä luottokortilla maksamisessa.

PayPalin suosio puolestaan liittynee ulkomaisiin verkko­kauppoihin, joissa pääasiallisena maksutapana on luotto­­korttimaksu. Suomalaiset haluavat varmistaa kortti­tietojensa turvallisuuden. Siksi he saattavat kokea PayPalin kautta maksamisen luottokorttia turvallisemmaksi ulkomaanmaksuissa. 

Laskulla maksaminen liittynee myös turvallisuus­hakuisuuteen ja haluun saada tuote ennen maksamista. Toisaalta lasku on myös tuttu maksutapa ja erityisesti työelämän ostoissa suosittu, jos maksaja on eri kuin tuotteen tai palvelun tilaaja.

Ominaisuudet vaikuttavat maksutavan valintaan

Ovatko käytetyimmät maksutavat myös ne mieluisimmat? Miten ikä vaikuttaa maksutavan suosioon?

Mobiilimaksutavat
Mieluisin maksutapa
Turvallisuus tärkeää
Korttitietojen tallennus

Nappaa vinkiksi!

Tuttu ja turvallinen 
maksutapa

Suomalaiset suosivat heille tuttuja ja turvallisia maksutapoja käytettäväksi.

Luotettava 
maksunvälittäjä

Luotettava ja tunnettu maksunvälittäjä lisää myös oman verkkokauppasi luotettavuutta.

Pieniin ostoksiin 
mobiilimaksu

Pienissä ja usein toistuvissa maksuissa mobiilimaksaminen ja kortin tallentaminen on tärkeää.

04 Markkinapaikat

Markkinapaikat

Markkinapaikat voivat olla Amazonin kaltaisia verkkokaupan supertavarataloja, suurien konsernien sisäisten yritysten yhteisiä kauppapaikkoja tai ne voivat olla pienempään tuoteryhmään tai kohderyhmään erikoistuneita, kuten eettisten vaatteiden kauppaan erikoistunut kotimainen Weecos.

Markkinapaikkojen lisäksi voidaan puhua usein myös shop-in-shop-mallista, joka mahdollistaa ostokset samassa ostoskorissa useammalta kauppiaalta.

Markkinapaikkojen toimintaperiaate on usein monikauppiasmalli,
vaikka kuluttajan kannalta markkinapaikasta ostaminen voi vaikuttaa
normaalilta verkkokaupalta.

Verkkokaupassa markkinapaikoilla tarkoitetaan yleensä kauppapaikkoja, joissa on mahdollista ostaa samalla kerralla useamman eri yrityksen tuotteita. Tunnetuimpana markkinapaikkana voi mainita Amazonin, joka on laajentunut kirjojen myynnistä lähestulkoon kaikkien tavaroiden myyntiin.

Näkökulma: 
Kotimaisen markkinapaikan kannattaa panostaa vastuullisuuteen

Niko Hapuli NäkökulmaMarkkinapaikat ovat kasvattaneet yleisesti suosiotaan verkko­kaupassa viime vuosina. Tärkeintä niissä on hyvä bisnes­idea ja teknologinen saumattomuus niin kuluttajalle kuin kauppiaille. Kuluttajalle markkinapaikka näyttäytyy usein vain yhtenä verkkokauppana, jossa on yksittäistä kauppaa laajempi valikoima. Kuluttajan näkökulmasta ostopolun pitääkin olla yhtenäinen ja maksu hoidettavissa kerralla, vaikka ostoskorissa olisikin useiden kauppiaiden tuotteita.

Verkkokauppiaalle markkinapaikat mahdollistavat laajemman näkyvyyden osana isompaa kauppapaikkaa ja sen markki­nointia. Markkinapaikalla verkkokaupan aloittaminen on usein myös helppoa, kun kauppias voi vain lisätä tuotteet kauppaan ja maksaa alustasta ja markkinoinnista osuuden kauppapaikan ylläpitäjälle.

Kotimaiset markkinapaikat voivat saada kilpailuetua samoista arvoista kuin kotimaiset verkkokaupat eli paikallisista tuotteista, suomenkielisen palvelun luotettavuudesta sekä vastuullisuudesta. Pienemmät markkinapaikat voivat myös varmistaa tuotteiden eettisyyden tai erikoistua. Markkina­paikoissa yli­päätään luottamus ja yhteistyö ovat avain­asemassa.

Niko Hapuli
Shop-in-shop Account Director
Paytrail

Suomalaiset vierastavat isoja markkinapaikkoja

Verkkokauppa Suomessa Mitä koet markkinapaikan eduksi

Vuonna 2021 kuluttajilta kysyttiin uutena heidän suhtautumistaan isoihin kansainvälisiin markkinapaikkoihin suhteessa pieniin paikallisiin verkkokauppoihin.

Suomalaiset eivät selvästikään ole erityisen kiinnostuneita ostamaan isoista kansainvälisistä markkina­paikoista. Vain 10 % vastaajista kertoi ostaneensa edellisen 6 ­kuukauden aikana Amazonista. Tosin nämä muutamat olivat ­selvästi tyytyväisiä, ja 86 % uskoi ostavansa markkina­paikalta myös uudelleen. Ostotottumuksissa oli nähtävissä ­selkeä sukupolviero, sillä suurin osa Amazonista ostaneista oli alle 50-vuotiaita. Vanhimmassa ikäluokassa vain muutama oli kokeillut markkinapaikkaa. 

Amazonin kaltaisiin markkinapaikkoihin suomalaisia vetää ennen kaikkea laajempi valikoima ja halvempi hinta. Yli puolet kansainvälisiltä markkinapaikoilta ostaneista kertoo innostuneensa niiden tarjoamasta laajasta tuotevalikoimasta. Noin 40 % kertoo vastaavasti rajallisen valikoiman ja kalliimman hinnan kiusaavan koti­maisista verkkokaupoista ostaessa. Myös kalliit toimituskulut harmittavat 20 % vastaajista.

Paikallisuuden arvostus saa ostamaan suoraan kotimaisesta kaupasta

Suomalaiset ostavat suoraan paikallisista verkkokaupoista ensi sijassa suosiakseen kotimaisia, paikallisia yrityksiä. Lähes puolet vastaajista kertookin paikallisten bisnesten tukemisen vaikuttavan heidän ostopäätöksiinsä. 23 % ilmoittaa suoraan, ettei halua kannattaa Amazonin kaltaisia isoja kansainvälisiä markkinapaikkoja. Lähes kolmanneksen mielestä suoraan kotimaisesta verkko­kaupasta ostaminen tuntuu myös henkilökohtaisemmalta ja tutummalta. 

Markkinapaikoissa eniten epäilyjä herättää laatu. Jopa 42 % isoilta kansain­välisiltä markkinapaikoilta ostaneista on mietityttänyt tuotteen laatu. Myös eettisyys ja yhteydenoton vaikeus ongelmatilanteissa koetaan haasteeksi käyttää näitä kanavia. 

Verkkokauppa Suomessa Mitä koet paikallisen liikkeen eduksi

Näin raportti tehtiin

Tausta

Paytrailin verkkokaupparaportti on tilastollinen raportti, joka analysoi sähköisen kaupankäynnin markkinoita Pohjoismaissa. Raportti perustuu Kantar / Sifo Netsille ja Paytrailille vuosittain tekemien kyselyiden tuloksiin.

Vuosina 2020 ja 2021 tehtiin 50 haastattelua viikossa 15 000 internetin käyttäjän kanssa Itävallassa, Tanskassa, Suomessa, Saksassa, Norjassa, Ruotsissa ja Sveitsissä.

Arvio

Arvio suomalaisen verkkokaupan kokonaisliikevaihdosta perustuu kuluttajien tekemien ostosten mediaaniarvoon kerrottuna eri verkkokaupoissa ostoksia tekevien kuluttajien määrällä sekä Paytrailin omaan kauppiasdataan. 

”Ihmiset, jotka tekevät ostoksia verkossa” perustuu paikallisiin 18–79-vuotiaisiin henkilöihin, joilla on pääsy Internetiin, ja se perustuu internetworldstats.com-sivuston tietoihin kesäkuusta 2021.

Painotukset

Tiedot on painotettu iän, sukupuolen ja alueen mukaan, ja niissä on otettu huomioon kertynyt tulosten rakenne.

Tietoja ei voida suoraan verrata muulla menetelmällä kerättyyn tietoon. Kun haastattelimme kuluttajia heidän ­käyttäytymisestään, kysyimme viimeisistä 28 päivästä.

Etsitkö ratkaisua verkkomaksamiseen?

Etsitkö ratkaisua palvelusi maksuliikenteeseen? Laita meille viestiä, tai pirauta Peetulle 😊

Ota yhteyttä

Peetu Lintinen
Paytrail handle

Peetu Lintinen 
ePayment Sales Manager

040 736 5875
peetu@paytrail.com