Verkkokauppa  Suomessa 2023

Mitä, millä ja milloin suomalaiset ostavat verkossa?

 

Skrollaa ja lue! Nuoli alas

Katsaus suomalaiseen verkkokauppaan

2020-lukua ovat värittäneet voimakkaat mullistukset niin kansainvälisen politiikan kuin taloudenkin näyttämöllä. Muutokset ovat heijastuneet myös verkkokauppaan. Viime vuosina on nähty perinteisen verkkokaupan veturin, matkailun, romahdus, mutta nyt toimialalla on nähtävissä huomattavaa elpymistä.

Edellisessä raportissa kuvaamamme kotimaisen verkkokaupan voittokulku on jatkunut edelleen. Samoin palveluiden verkkokauppa näyttää vakiinnuttaneen itsensä yli 20 %:n tasolle verkkokaupan kokonaisjakaumaa tarkastellessa. Verkkokauppa onkin nykyään paljon muutakin kuin pelkkää tavarakauppaa, ja samalla se on arkinen osa monen elämää; jopa 77 % suomalaisista kertoi tehneensä verkko-ostoksia viimeisen 28 päivän aikana.

Verkkokauppamarkkinassa on nähtävissä aiemmilta vuosilta tuttua kahtiajakoa: joillakin toimialaoilla on ollut merkittäviä, esimerkiksi inflaatiosta tai energian hinnan noususta johtuvia haasteita. Samalla on nähty positiivisia signaaleja, kuten matkailun voimakasta kasvua.

Tämä verkkokaupparaportti jakautuu kolmeen osaan, josta ensimmäisessä käsitellään kuluttajakyselyyn perustuvia tuloksia ja kulutustottumuksia. Toisessa ja kolmannessa osassa pureudutaan erityisesti verkkomaksamiseen sekä ostokäyttäytymiseen verkkokaupoissa.

Pinnalla

Huomasimme verkkokaupasta ja kuluttajakäyttäytymisestä muutamia kohokohtia:

suomi-ikoni-2

66 % teki ostoksia
suomalaisesta verkkokaupasta.

 

pankki-ikoni

58 % Paytrailin
välittämistä 
maksuista tehtiin verkkopankilla.

 

kolikot-ikoni

Hyväntekeväisyysalan
maksuvolyymit
kasvoivat 96 %

 

verkkokauppa-ikoni

36 % kuluttajista sanoi
helppouden
tärkeimmäksi syyksi
ostaa verkosta.

kalenteri-ikoni

perjantai on suosituin viikonpäivä 
verkko-ostamiselle

matkailu-ikoni

Matkailun 
maksuvolyymit
kasvoivat lähes 20 %

Data ja metodologia

Ostovolyymi perustuu vastaajien arvioon rahamäärästä, jonka he ovat käyttäneet viimeisten 28 päivän aikana. Kokonaiskulutuksen arvio perustuu mediaaniarvoon, joka on kerrottu niiden ihmisten määrällä, jotka tekivät ostoksia verkossa kussakin tuoteryhmässä. Kulutustavat perustuvat siihen, mitä kuluttajat kertoivat ostaneensa viimeisten 28 päivän aikana.

Nets/Nexi-konserni on julkaissut Kantarin kyselyn pohjalta oman raporttinsa keväällä 2023, ja varsinkin tämän raportin ensimmäinen luku pohjautuu näihin. Toista ja kolmatta lukua olemme täydentäneet Paytrailin maksupalvelun vuoden 2022 maksudatalla. Sen perusteella olemme muodostaneet katsauksen verkkomaksamiseen sekä suomalaisten ostokäyttäytymiseen.

Paytrail on osa Nets/Nexi-konsernia.

 

Verkkokaupparaportissamme analysoidaan sähköisen kaupankäynnin markkinoita Pohjoismaissa, DACH-alueella ja Italiassa. Raportti perustuu Kantarin Netsille toteuttamiin kuluttajakyselyihin sekä Paytrailin maksudataan.

Kantar on toteuttanut vuoden 2022 aikana 50 viikoittaista haastattelua yhteensä 10 200 internetin käyttäjälle. Vastaajat ovat Suomen lisäksi Norjasta, Tanskasta ja Ruotsista sekä Saksasta, Sveitsistä, Itävallasta ja Italiasta.

Verkossa ostavien ihmisten otanta perustuu 18–79-vuotiaisiin henkilöihin, joilla on pääsy internetiin. Vastaukset on painotettu iän, sukupuolen ja alueen mukaan. Raportissa tutkitaan sekä ostovolyymiä että kulutustapoja.

01 Mitä suomalaiset ostavat verkossa?

Verkko-ostaminen on vakiintunut osaksi arkea

Oletko ostanut verkosta viimeisen 28 päivän aikana?

verkkokaupparaportti-valmis-26

Kuluttajien ostokäyttäytymisessä on edelleen sukupolvien välisiä eroja, ja nuoret ikäryhmät ovat innokkaimpia asioimaan verkossa: alle 50-vuotiaista jopa 93 % kertoi tehneensä verkko-ostoksia kuukauden sisään, kun yli 65-vuotiailla luku oli viime vuoden tapaan 56 %. Myös vanhemmat ikäryhmät ovat löytäneet tiensä verkkokauppoihin, ja nuorempien ikäryhmien ostoaktiivisuus oli jopa hieman kasvanut edelliseen raporttiimme verrattuna.

2020-luku on ollut verkko-ostamiselle kasvun aikaa. Vuosikymmenen ensimmäisiä vuosia varjostivat koronarajoitukset, jotka saivat monet keskittämään arkisia ostoksiaan verkkoon kivijalkakauppojen sijaan. Vaikka rajoituksista on luovuttu, on verkkoshoppailu vakiintunut korkealle tasolle: vuoden 2022 raportissamme 78 % vastaajista kertoi ostaneensa tuotteita tai palveluita verkosta edellisen 28 päivän aikana. Tällä kertaa 77 % vastaajista kertoi tehneensä niin.

Verkko-ostaminen ei rajoitu enää pelkkään tavarakauppaan, ja erilaisten digitaalisten liiketoimintakonseptien, kuten suoratoistopalveluiden, voittokulku on vahvistunut 2020-luvulla. Palveluiden suosiolle ei näy loppua tälläkään kertaa.

Oletko ostanut verkosta viimeisen 28 päivän aikana?

oletko-ostanut-verkosta-graaffi

 

Hintatason merkitys on kasvanut

Helppous on vuodesta toiseen ollut tärkein syy verkko-ostosten tekemiselle. Vuoden 2022 raportissa 31 % mainitsi ostamisen syyksi helppouden, ja nyt sen osuus on kasvanut 36 prosenttiin.

Jaetulle toiselle sijalle ylsivät matalat hinnat sekä laaja valikoima, kun taas edellis-vuoden raportissa kakkos- ja kolmossijoille ylsivät laaja valikoima ja ajansäästö. Usein juuri valikoimaan liittyvät syyt ajavat kuluttajat etsimään tuotteita kivijalan sijaan verkosta.

Verkkokauppaa ei käydä tyhjiössä: pandemiavuosina tärkeitä ostosyitä olivat väkijoukkojen ja jonotuksen välttäminen, joilla ei enää näytä olevan vastaavaa merkitystä. Sen sijaan hintatason merkitys on hieman korostunut viime vuoteen verrattuna, mikä voi johtua esimerkiksi inflaatioon liittyvistä seikoista.

verkkokaupparaportti-valmis-2

Matkailun elpyminen näkyy verkkokaupan jakaumassa

 

“Kuluttajat eivät näytä tinkineen matkailusta tai festivaaleista ja konserteista. Elämyksellisiin asioihin on saattanut vaikuttaa positiivisesti myös korona-aikana syntynyt vaje, jota nyt paikataan.”

Kari Melender, Compliance Officer, Paytrail

 

Suomalainen verkkokauppa on jo vuosia rakentunut kolmen pääkategorian, palveluiden, matkailun ja tavaroiden, varaan. Ennen koronavuosia matkailu kattoi lähes puolet suomalaisesta verkkokauppamarkkinasta, mutta rajoitustoimet saivat matkailuostokset romahtamaan hetkeksi. Elpyminen alkoi näkyä jo viime vuoden raportissa, jossa matkailu kiri 18 %:n osuuteen. Vielä suurempi harppaus on tehty nyt, kun matkailu ylsi jopa 34 %:n osuuteen verkkokaupan kokonaisjakaumasta.

Reilun kolmasosan osuus on vielä kaukana matkailun huippuvuosista, mutta verkkokauppamarkkinan rakenne on muutenkin kehittynyt vuosien saatossa: esimerkiksi digitaalisten palveluiden kuluttaminen on saanut enemmän jalansijaa, ja näyttäisi vakiintuneen yli 20 %:n tasolle.

Myös verkosta ostettavien tavaroiden valikoima on laajentunut: perinteisten vaate-, kosmetiikka- ja elektroniikkaostosten lisäksi verkosta tehdään myös ruoka- ja apteekkiostoksia.

matkailu-graaffi

Seuraavilla sivuilla voit tutustua tarkemmin, mitkä ovat eri kategorioiden suosituimmat hyödykkeet ja miten suomalaisten kulutus vertautuu muihin Euroopan maihin.

Verkkokaupan vuosi on ollut haasteita ja kasvua

Kulunut vuosi on ollut osalle yrityksistä haasteellinen, ja esimerkiksi tavarakaupan hiipumisesta on raportoitu uutisissakin. Kokonaisuutena verkkokaupan tilanne näyttää silti hyvältä.

Paytrailin toimitusjohtaja Markus Laurio ei halua vähätellä toimialakohtaisia haasteita, mutta katsoo kokonaisnäkymiä positiivisin mielin:

”Verkkokauppa kokonaisuutena on datamme perusteella kasvanut useita prosenttiyksiköitä myös tämän vuoden aikana, ja kasvaa edelleen. Näköpiirissä ei ole, että kasvu lakkaisi lähitulevaisuudessa.”

Verkkokaupasta monelle tulee edelleen mieleen tavarakauppa, vaikka kenttä on todellisuudessa laajempi. Kasvua on tullut esimerkiksi matkailu- ja palvelusektoreilta, joilla Laurio näkee potentiaalia edelleen.

”Matkailun kasvu on ollut suurta, mutta toki sen vertailukohtana ovat poikkeusajat. Matkustus ei ole vielä lähellekään sillä tasolla, jolla se oli ennen pandemiavuosia.”

Siirtymä sähköiseen asiointiin on vielä kesken osalla toimialoista, joten kasvupotentiaalia on edelleen.

”Monet toimialat ovat vielä kesken digitalisaatiossa. Esimerkiksi ruokakaupoilla on vielä kasvunvaraa.”

Verkkokauppaa ei voi käsitellä irrallaan taloustilanteesta, ja sen kasvunäkymiin vaikuttaa aina talouskasvu. Laurio näkee lähitulevaisuudessa useita ristikkäin meneviä trendejä, mutta uskoo tulevan vuoden olevan kokonaisuuden kannalta nykyistä suotuisampi.

”Nyt rakennusteollisuuden näkymät ovat synkät, ja työttömyys kasvaa. Samalla kuitenkin inflaatio näyttäisi alentuvan ja monet pankit ovat ennustaneet, että viitekorot laskisivat ensi vuonna. Näillä on valtava, positiivinen merkitys ostovoiman kannalta.”

henkilokuva-1

TAVARAKAUPPA

Pitkään verkkokaupan suurimman kategorian titteliä hallussaan pitänyt matkailu on saanut 2020-luvulla taipua tavarakaupalle. Viime raportissa tavarakauppa toi jopa 57 % suomalaisen verkkokaupan liikevaihdosta. Matkailun elpymisen myötä tavarakaupan osuus on supistunut 44 prosenttiin, mutta siitä huolimatta se kiilasi kärkisijalle.

Tavarakauppa

Tavarakaupassa suosikkeja vaatteet ja elektroniikka

Vuosikulutus – tavarat

verkkokaupparaportti-valmis-4

Vaatteet ovat vuodesta toiseen olleet tavarakaupan suosikkeja sekä euromääräisesti että kuluttajien kuukausittaisia ostokohteita kysyttäessä. Myös tällä kertaa vaatteet löytyivät kärkisijoilta.

Ruokaostokset sekä noutoruoka ja kotiin kuljetettu valmisruoka nousivat koronavuosina mukaan tavarakaupan kärkikahinoihin, ja näyttäisi siltä, että kuluttajat ovat ottaneet ruoan verkko-ostamisen omakseen sekä kotiin tilatun ruoan että ruokaostosten tekemisen muodossa.

Ikisuosikkien, eli vaatteiden ja kosmetiikan osuus kuluttajien ostokohteissa oli tällä kertaa pienentynyt: vaatteiden osuus prosentilla ja kosmetiikan osuus kahdella prosentilla viime raporttiin verrattuna. Muutos ei ole iso, mutta voi kertoa monesta ajankohtaisesta virtauksesta: esimerkiksi siitä, että verkosta ostetaan nykyään monipuolisesti erilaisia tavaroita sekä siitä, että inflaatioon liittyvät huolet saavat kuluttajat keskittymään välttämättömyyksiin.

Tiesitkö että:

• 27 % kertoi ostaneensa vaatteita

• 18 % kertoi ostaneensa noutoruokaa tai ruokaa kotiinkuljetuksella

• 14 % kertoi ostaneensa kosmetiikkaa

* vastauksena kysymykseen: “Mitä olet ostanut verkkokaupasta viimeisen 28 päivän aikana?”

Vaateostokset kuluttajien suosiossa läpi Euroopan

verkkokaupparaportti-valmis-28

Vaatteiden verkko-ostaminen on muodissa aina ja kaikkialla. Lisäksi moni haluaa helpottaa arkeaan ja ostaa verkosta myös ruokaa, kodinkoneita ja apteekkituotteita. Erityisesti apteekkituotteiden suosio on ollut nousussa sekä osto-volyymissä että kuluttajien kuukausi-kulutusta kysyttäessä.

PALVELUT

Koronavuosien poikkeusajat vauhdittivat myös palveluiden verkkokauppaa, ja 2020-luvulla niiden osuus verkkokaupan liikevaihdosta on ollut noin neljännes.

Palvelut

Suoratoistopalveluiden suosio jatkuu

Vuosikulutus – palvelut

verkkokaupparaportti-valmis-5

Euromääräisesti tarkasteltuna vakuutukset pitivät verkosta hankittavien palveluiden kärki-paikkaa tälläkin kertaa.

Viime raportissa esitelty suoratoistopalveluiden voittokulku näyttää jatkuvan edelleen, ja ne ylsivät kärkikahinoihin niin euromääräisesti kuin kuluttajien säännöllisiä ostotottumuksia kysyttäessä. Sen sijaan rahapelien osuus on supistunut sekä volyymiä että tottumuksia tarkasteltaessa.

Parhaiten koronarajoitusten purkaminen on näkynyt tapahtuma-alalla. Pitkään paitsiossa olleet tapahtumaliput ovat tehneet paluun palveluiden kärkikolmikkoon. Suomalaiset ovat myös innokkaita lahjoittamaan hyväntekeväisyysjärjestöille, ja hyväntekeväisyys pitikin hallussaan kuudetta sijaa vuosikulutusta tarkasteltaessa.

Tiesitkö että:

• 39 % kertoi tilanneensa suoratoistopalvelua

• 19 % kertoi pelanneensa rahapelejä

• 15 % kertoi ostaneensa tapahtumalippuja

* vastauksena kysymykseen: “Mitä olet ostanut verkkokaupasta viimeisen 28 päivän aikana?”

Suoratoistopalvelut ovat tulleet jäädäkseen

verkkokaupparaportti-valmis-31

Palveluiden kirjo sisältää sekä huvia että hyötyä. Vakuutukset, suoratoistopalvelut ja tapahtumaliput vuorottelevat kolmen kärjessä läpi Euroopan.

Hyväntekeväisyys tärkeää haastavina aikoina

Verkkokauppaa ei käydä tyhjiössä. Tästä hyvänä esimerkkinä on kuluttajien kasvanut kiinnostus hyväntekeväisyyteen, jonka maksuvolyymit ovat vuonna 2022 kasvaneet jopa 96 % edellisvuoteen verrattuna.

Markus Laurio näkee kaksi syytä hyväntekeväisyyden volyymien kasvulle.

”Haastavina aikoina ja tiukoissa tilanteissa käytetään enemmän rahaa hyväntekeväisyyteen.”

Taloustilanteen lisäksi syynä kasvaneelle lahjoittamiselle on ollut Ukrainan sota.

”Sotatilanne Euroopassa on hyvin poikkeuksellinen, ja on saanut kuluttajat tekemään lahjoituksia.”

Jos koronapandemia aiheutti voimakkaita muutoksia kuluttajakäyttäytymisessä, niitä voi ennakoida nytkin.

”Monesti käy niin, että tilanteen jatkuessa pitkään, siihen ikään kuin totutaan. Siksi lahjoitusmäärät tuskin aina pysyvät yhtä korkealla tasolla.”

MATKAILU

2010-luvulla matkailu kattoi parhaimmillaan lähes puolet suomalaisen verkkokaupan kokonaisliikevaihdosta. Vuosina 2020 ja 2021 matkailukategorian ostokset supistuivat koronarajoitusten vuoksi enimmäkseen lähiliikenteen palveluihin. Toimialan liikevaihdon pudotus oli raju, mutta toipuminen näkyi jo viime vuoden raportissamme.

Matkailu

Lentoliput nostivat matkailun nousukiitoon

Vuosikulutus – matkailu

verkkokaupparaportti-valmis-6-1

Lentomatkailun elpyminen sekä matkailuun liittyvän patoutuneen kysynnän purkautuminen kiihdyttivät toimialan elpymistä entisestään. Vuoden 2022 raportissa vain 5 % kuluttajista kertoi ostaneensa lentolippuja viimeisen kuukauden aikana, tällä kertaa osuus oli 9 %.

Vaikka lentolippuja ei monestikaan osteta kuukausittain, liikevaihtoa tarkastellessa sekä lentäminen että majoituspalvelut muodostavat yhdessä yli puolet matkailutoimialan liikevaihdosta. Kuluttajien kuukausittaista kulutusta tutkittaessa arkiset liikkumisen palvelut, kuten joukkoliikenneliput ja parkkimaksut, vetävät pisimmän korren.

Tiesitkö että:

• 23 % kertoi ostaneensa joukkoliikennelippuja

• 13 % kertoi varanneensa hotellihuoneen

• 13 % kertoi maksaneensa pysäköinnin

* vastauksena kysymykseen: “Mitä olet ostanut verkkokaupasta viimeisen 28 päivän aikana?”

Matkailu lähti nousukiitoon

verkkokaupparaportti-valmis-22

Matkailun elpyminen näkyy läpi Euroopan. Kaikissa tutkituissa maissa kulutuksen kärkikolmikko muodostui lentämisestä, majoituspalveluista sekä ryhmä- ja pakettimatkoista.

KOTIMAISTENVERKKOKAUPPOJEN VOITTOKULKU JATKUU

“Osalle kuluttajista kotimaisuus tai suomeksi saatava palvelu voivat olla itseisarvoja. Osa saattaa valita kotimaisen kaupan myös ekologisista tai eettisistä syistä.”

Kari Melender, Compliance Officer, Paytrail

Kotimaisten verkkokauppojen voittokulku jatkuu

Kotimaisten verkkokauppojen suosio on edelleen kasvussa

“Palveluiden osuus verkkokaupassa on nykyään merkittävä, ja monesti palveluita ostetaan kotimaisilta yrityksiltä.”

Markus Laurio, CEO, Paytrail

palveluiden-piirrokuva

 

Edellisessä verkkokaupparaportissamme kerroimme kotimaisten verkkokauppojen voittokulusta. Sama kehitys on jatkunut edelleen, ja tällä kertaa jopa 66 % vastaajista kertoi tehneensä ostoksia suomalaisista verkkokaupoista.

Oletko ostanut ulkomaisesta verkkokaupasta viimeisen kuukauden aikana?

verkkokaupparaportti-valmis-32

 

Syitä kotimaisen suosimiselle ovat esimerkiksi halu tukea paikallista yrittäjää, tuttuus ja henkilökohtaisempi tunne. Osa kuluttajista vastasi, ettei halua tukea kansainvälisiä jättejä. Ulkomailta ostamisen käytännön esteiksi koettiin esimerkiksi tullit sekä hankalat palautuskäytännöt, ja sen vetovoimatekijöitä puolestaan olivat hinta ja valikoima.

Erityisesti nuoremmat ikäryhmät kertovat suosivansa paikallisia verkkokauppoja: 18–29 –vuotiaista jopa 58 % kertoi suosivansa paikallisia verkkokauppoja, kun taas yli 65-vuotiailla luku oli 48 %.

Suositko paikallisia
verkkokauppoja?

verkkokaupparaportti-valmis-34

Miksi haluan ostaa
kotimaisesta verkkokaupasta?

verkkokaupparaportti-valmis-33-1

02 Millä suomalaiset ostavat verkosta?

Käytetyimmät
maksutavat Paytrailin palvelussa vuonna 2022

verkkokaupparaportti-valmis-8-2

Tällä kertaa olemme kuluttajakyselyn sijasta tarkastelleet Paytrailin verkkomaksupalvelun kautta kulkevia maksuja ja niiden jakaumaa maksutavoittain. Paytrailin yli 20 000 asiakkaan maksuliikenne tarjoaa kattavan näkymän suomalaiseen verkkomaksamiseen ja sen erityispiirteisiin.

Maksutapojen joukosta omille luvuilleen nousevat sekä perinteisesti suomalaisten suosiossa ollut verkkopankkimaksaminen että viime vuosina nopeasti alaa vallannut MobilePay. Myös kuluttajille teetetyssä kyselyssä verkkopankkimaksaminen nousi suosituimmaksi maksutavaksi.

 

Verkkopankkimaksaminen on suomalainen erityispiirre

verkkokaupparaportti-valmis-24

 

Euroopan mittakaavassa suomalaiset ovat poikkeuksellisia maksajia, sillä missään muualla verkkopankkimaksaminen ei ole kärjessä. Suomalaiset pankit ovat panostaneet digipalveluihinsa ja lisäksi verkkopankkitunnistautuminen on monelle suomalaiselle tuttua – siksi pankkimaksu voi tuntua tutulta ja helpolta maksutavalta.

Mobiilimaksaminen puolestaan on vallannut alaa varsinkin viime vuosina. Korttimaksamisen pientä osuutta voi selittää paitsi tottumus pankki-maksamiseen myös se, että kaikilla Paytrailin kauppiailla ei välttämättä ole kaikkia maksutapoja käytössään.

Verkkopankki ja MobilePay
suosituimmat kaikissa kategorioissa

verkkokaupparaportti-valmis-9

Verkkopankin ja MobilePayn voittokulku näkyy kaikissa verkkokaupan kategorioissa. Silti erojakin löytyy – esimerkiksi palveluissa verkkopankin osuus on kaikkein suurin, matkailussa se on pienin. 

Matkailu eroaa maksutapojen näkökulmasta eniten muista kategorioista: verkkopankki ja MobilePay ovat yltäneet lähes samoihin osuuksiin, ja korttimaksamisen osuus on niukasti suurempi kuin tavaroiden ja palveluiden verkkokaupassa. Syitä voi olla useita: Matkailuostoksiin sisältyy isoja hankintoja, kuten lentoja, pakettimatkoja tai hotellivarauksia, joita moni maksaa mieluiten luottokortilla. Sen sijaan esimerkiksi matkakortin kuukausilataus verkkopalvelussa saattaa hoitua verkkopankkitunnuksilla, ja yksittäiset matkaliput tai parkkimaksut puolestaan mobiilimaksuilla. 

Laskumaksutavat ovat nousseet omaksi, erottuvaksi kategoriakseen ainoastaan tavarakaupassa. Osa kuluttajista maksaa esimerkiksi huonekalut ja muut isommat tavarahankinnat mieluiten laskulla, osa puolestaan hakee lasku- ja osamaksupalveluista joustoa arjen hankintoihin ja talouteen etenkin loppuvuoden ostosesonkien aikana. Osa puolestaan haluaa maksaa tuotteen vasta sitten, kun se on toimitettu.

Korttimaksaminen on suositumpaa palveluiden maksamisessa kuin tuotekaupassa. Yhtenä syynä voi olla se, että moni tallentaa korttitietonsa erilaisiin sovelluksiin ja palveluihin, jotka veloittavat korttia säännöllisesti.

Maksamisen muutokset ovat monesti hitaita

Maksamista muovaa markkinatilanteen ja kuluttajakäyttäytymisen lisäksi lainsäädäntö. Viime vuosien mullistavin muutos on ollut mobiilimaksamisen suosion kasvu, mutta pinnan alla kytee muutakin.

”Mobiilimaksamisesta puhuttiin pitkään, mutta kun muutos lopulta tapahtui, se tapahtui todella nopeasti”, Markus Laurio kuvailee.

Seuraavia uusia trendejä ovat monikanavaisuuteen liittyvät maksuratkaisut – kuten saumattomat kanta-asiakasohjelmat niin verkossa kuin kivijalassa.

”Tässä kehityksessä vahvoilla ovat toimijat, jotka voivat tarjota sekä maksupääte- että verkkomaksamisen ratkaisuja.”

Yksi maksamisen kenttään vaikuttava asia on lainsäädäntö. Esimerkiksi lokakuussa 2023 voimaan astuva kuluttajansuojalain uudistus määrää häivyttämään luotollisia maksutapoja kuluttajan suojelemiseksi.

”Tämä voi johtaa luotollisten maksutapojen käytön vähentymiseen.”

Mikä vaikuttaa maksutavan valintaan?

verkkokaupparaportti-valmis-10

Turvallisuus, helppous ja nopeus ratkaisevat maksutavan valinnan.

Mobiilimaksutavat ovat nuorten kuluttajien suosiossa,
ja yli 50-vuotiailla valtaa pitävät verkkopankki ja korttimaksaminen.

verkkokaupparaportti-valmis-11 verkkokaupparaportti-valmis-11

B2B-maksutapojen keskiostokset suurimpia

verkkokaupparaportti-valmis-12

Maksutavoissa on eroja niin kuluttajien mieltymysten, verkkokaupan toimialojen kuin keskiostoksenkin kannalta tarkasteltuna. Suosituilla mobiilimaksu-tavoilla tehdään paljon, mutta summaltaan melko pieniä ostoksia, kun taas kortilla, laskulla, verkko-pankilla ja B2B-maksutavoilla tehdään isompia ostoksia.

Omana kategorianaan erottuvat yritysten väliset maksut: B2B-maksutapojen keskiostokset ovat kaikkein suurimpia, koska usein yritysten välisessä verkkokaupassa hankinnat ovat isoja. Samoin niiden käytössä näkyy selkeästi kesälomakauden vaikutus, sillä B2B-maksutavoissa on nähtävissä hiipumista kesä-heinäkuussa.

 

Apple Payn suosio on kasvanut, laskulla maksetaan loppuvuodesta

verkkokaupparaportti-valmis-35-1

Vasta muutaman vuoden Paytrailin palvelussa saatavilla olleen Apple Payn suosio on voimakkaassa kasvussa. Vuoden 2022 kesäkuun jälkeen sen käyttö on kasvanut jopa 39 %.

Mobiilimaksutapojen kentällä nähdään tulevaisuudessa varmasti jonkinlaista uusjakoa tai ainakin kiristyvää kilpailua. Kansainväliset, Apple Payn ja Google Payn tapaiset jätit haastavat varmasti muita mobiilimaksutapoja. Monelle suomalaiselle tutun Pivon käytössä on näkyvillä voimakasta kausivaihtelua, joka johtunee osin siitä, että Pivo on ollut kytkettynä joihinkin opiskelijaetuihin sekä toiminut maksutapana opiskelijaravintoloissa.

Lasku- ja osamaksupalveluiden suosio näyttäisi olevan nousussa. Perinteisesti lasku- ja osamaksupalveluilla maksaminen on ollut kasvussa loppuvuoden ostosesongeissa, kuten Black Weekin ja joulusesongin aikana, mutta nyt näitä maksutapoja näytetään suosivan myös muina ajankohtina. Silti selvimmät kasvuluvut löytyvät marraskuulta, sillä vuoden 2022 marraskuussa lasku- ja osamaksupalveluilla tehtiin 93 % enemmän maksuja kuin lokakuussa.

03 Milloin suomalaiset ostavat verkosta?

milloin-kuvitus

Vaikka verkko-ostoksia tehdään ajasta ja paikasta riippumatta, eivät vuorokaudet ja kuukaudet ole keskenään samanlaisia – eroja löytyy niin päivä-, viikko- kuin kuukausitasoltakin. Seuraavassa joitakin havaintoja suomalaisten ostokäyttäytymisestä.

 

Perjantai on suosituin ostopäivä, jouluaattona rauhoitutaan.

viikonpaivat-graaffi

Viikkotasolla tarkasteltuna perjantai on verkko-ostamisen kultapäivä – myös siinä tapauksessa, että vuoden suurin ostopäivä Black Friday jätetään huomiotta. Moni kuluttaja hemmottelee itseään viikonlopun alkajaisiksi kotiin tilatulla ruoalla tai elokuvalipuilla. Perjantain jälkeen suosiossa tulevat järjestyksessä muut arkipäivät. Hiljaisinta on viikonloppuna, etenkin lauantaisin, jolloin moni keskittynee muuhun kuin nettishoppailuun.

 

 

top3-graaffi

Kaikkein vaisuimpia päiviä ovat juhlapyhät: jouluaatto ja -päivä, juhannusaatto ja -päivä sekä pääsiäisen aika. Erityisesti joulun aikana suomalaiset pysyvät kaukana verkkokaupoista ja keskittyvät rauhoittumiseen.

Yksittäisiä ostopäiviä tarkasteltaessa selvin kulutuspiikki löytyy Black Weekin ja Cyber Mondayn ympäriltä, ja vuositasolla tarkasteltuna jopa kolme viidestä suosituimmasta ostopäivästä löytyy marraskuulta. Muita ostopiikkejä on näkyvissä joulukuun ja syyskuun alussa; toista selittänee joululahjojen ostaminen, toista puolestaan uuden kouluvuoden sekä monien harrastusten alku.

Alkutalvella on hiljaista ja syksyllä vilkasta

Kuukausitasolla tarkasteltuna hiljaisimpia kuukausia ovat loppuvuoden osto- ja juhlasesongin jälkeiset helmi- ja tammikuu sekä juhannuskuukausi kesäkuu. Sen sijaan vilkkaimpia ostokuukausia ovat marraskuun lisäksi luku- ja harrastuskauden alkuun sijoittuva elokuu sekä lokakuu. Verkkokauppa- ja toimialakohtaisia eroavaisuuksia varmasti löytyy, mutta kaikkia asiakkaitamme tarkasteltaessa kuukausien väliltä löytyi selviä eroja.

Vuorokausitasolla tarkasteltuna ostoksia tehdään erityisesti päiväsaikaan. Selkeimmät piikit hahmottuvat lounasajalta ja alkuillasta, mutta vuorokaudessa ei ole hetkeäkään, jona verkkokauppa täysin nukkuisi.

 

vilkkaus-graaffi-1 vilkkaus-graaffi-1
Etsitkö ratkaisua verkkomaksamiseen?

Etsitkö ratkaisua palvelusi maksuliikenteeseen? Laita meille viestiä, tai pirauta Peetulle 😊

Ota yhteyttä

Peetu Lintinen
Paytrail handle

Peetu Lintinen 
ePayment Sales Manager

040 736 5875
peetu@paytrail.com