Paytrail

Julkaisu 2/2017 - Maksuvalintasivun käytettävyyden parannus

Vesa Kortteinen Kirjoittanut Vesa Kortteinen - 27.02.2017

paytrail-ny-421.jpg

  • Julkaistu: 21.2.2017 3:30
  • Palvelun downtime: 00:00:00

Yleistä

Tässä julkaisussa paransimme maksuvalintasivun käytettävyyttä ja mahdollistimme korttimaksutapojen kauppiaskohtaisia rajoituksia.

Uudet ominaisuudet

  • Maksusivumme täyttää nyt verkkopalvelun saavutettavuusohjeen mukaisesti WCAG-tason A vaatimukset.

    “Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines [WCAG] 2.0) kattaa laajan joukon suosituksia, joiden avulla verkkosisällön saavutettavuutta voidaan parantaa. Näiden ohjeiden noudattaminen tekee sisällön saavutettavaksi laajalle joukolle ihmisiä, joilla on vammoja tai rajoitteita. Tällaisia ovat mm. sokeus ja heikkonäköisyys, kuurous ja huonokuuloisuus, oppimisvaikeudet, kognitiiviset rajoitteet, liikuntakyvyn rajoitteet, puhevaikeudet, valoherkkyys sekä näiden yhdistelmät. Näiden ohjeiden noudattaminen tekee verkkosisällöstä usein myös yleisesti käytettävämpää.“ Lähde: www.w3.org/Translations/WCAG20-fi
  • Uutena ominaisuutena on lisätty kauppiaskohtainen summaraja kaikille maksutavoille. Huomaathan, että yleinen kaikkia maksutapoja koskeva maksun summarajaus on 0,65-499 999 €. Lisäksi maksutapatarjoajat voivat rajoittaa maksun summaa, esimerkiksi Collectorin maksimiostos on 5 000 €.
  • Jousto-maksutavan summarajaksi on nostettu 5 000 € (aiemmin 2 000 €). Huomaathan, että Jousto-maksutapa piilotetaan maksusivulta, mikäli summa on alle 20 € tai yli 5 000 €.
  • Mahdollistimme korttimaksutapojen rajaamisen debit/credit-kortteihin Netsin korttimaksutavoilla (Visa, MasterCard). Mikäli esimerkiksi credit-maksaminen rajataan pois, kuluttaja saa virheilmoituksen syöttäessään credit-kortin tiedot korttimaksulomakkeella.
paytrail-icon Release notes