Verkkokauppa- alustat 2023

Mikä alusta soveltuu parhaiten mihinkin käyttöön? Raportti suomalaisten verkkokauppiaiden kokemuksista.

Skrollaa ja lue! Nuoli alas

Verkkokauppiaiden kokemukset jakoon

Pienen tauon jälkeen olemme jälleen kysyneet suomalaisten verkkokauppiaiden tunnelmia verkkokauppa-alustoista ja koostaneet kokemukset raportiksi.

Raportin ykköstavoite on auttaa verkkokauppiaita löytämään omaan käyttöönsä parhaiten soveltuva kaupankäynnin alusta. Olemmekin tänä vuonna painottaneet aiempaa enemmän kokemuksia ja luopuneet alustojen keskinäiseen vertailuun ohjanneesta listauksesta.

Toivottavasti saat raportista ja muiden kokemuksista apua juuri sinun liiketoimintaasi palvelevan alustan valintaan.

Antoisia lukuhetkiä uudistuneen verkkokauppa-alustojen kokemusraportin parissa!

Toivoo Paytrailin väki

page-2-image

Kokemuksia verkkokauppa-alustoista kuudetta kertaa

Raportti jakautuu kolmeen osioon. Ensimmäisestä saat taustatiedot kyselyyn vastanneista verkkokauppiaista. Ensin koko aineistosta ja sen jälkeen sen mukaan, miten vastaaja kuvasi tilannettaan alustansa suhteen: oliko hän tyytyväinen, harkitsiko vaihtoa vai oliko vasta valitsemassa.

Toisesta osiosta löydät vastaajien yleisiä mietteitä ja odotuksia verkkokauppa-alustoihin liittyen.

Kolmas osio tarjoilee puolestaan tuhdin paketin verkkokauppiaiden kokemuksia eri alustoista. Tarkemmin jälleen viidestä alustasta, joista saimme eniten vastauksia.

Toivomme, että raportista on sinulle iloa verkkokauppa-alustan valinnassa tai edelleen kehittämisessä. Kuulemme mielellään ajatuksiasi raportista! Ota yhteyttä markkinointi@paytrail.com.

page-3-image

Paytrailin Verkkokauppa-alustat -raportti on ollut suosittu tietopaketti verkkokauppiaille jo vuodesta 2017 alkaen. Raporttiin on koottu verkkokauppaa jo pyörittävien kokemuksia käyttämistään alustoista sekä oman verkkokaupan perustamista vasta suunnittelevien odotuksia ja mielikuvia. Tavoitteena on välittää suomalaisille verkkokauppiaille tietoa tarjolla olevista alustoista, muiden verkkokauppiaiden itsensä kertomana.

Raportti pohjautuu verkkokauppiaille tehtyyn sähköiseen kyselytutkimukseen. Tänä vuonna kyselyyn vastasi 676 verkkokauppiasta. Heistä 633:lla oli käytössä jokin verkkokauppa-alusta ja 43 vasta harkitsi alustan valintaa.

Kysely toteutettiin sähköisellä lomakkeella 15.2.– 6.3.2023, ja se oli avoin kaikille suomalaisille verkkokauppiaille. Linkkiä kyselyyn jaettiin sekä Paytrailin omissa että kumppaneiden kanavissa. Osa alustatoimittajista jakoi linkkiä muita aktiivisemmin, mikä saattaa näkyä jonkin verran tuloksissa.

Olemme kehittäneet raporttia palautteen perusteella jatkuvasti. Pääosa kysymyksistä on vertailun mahdollistamiseksi samoja kuin aiempina vuosina, mutta mukana on myös uutta näkökulmaa. Osallistujien taustan täsmentämiseksi kysyimme uutena muun muassa sitä, kuinka pitkä kokemus heillä on verkkokaupasta. Lisäksi halusimme selvittää, myyvätkö kauppiaat oman verkkokaupan lisäksi myös markkinapaikoilla ja jos he tekevät ainoastaan kuluttajakauppaa, miksi näin. Tuotevalikoimaa kartoitimme tällä kertaa Verkkokauppa Suomessa -tutkimuksesta tutun kategoriajaon (tuotekauppa, palvelut, matkailu, digituotteet) mukaisesti. 

Tyytyväiset

page-4-image-1

 

542 vastaajista

Myyvät

60 % yrityksille

16 % vain verkossa

80 % fyysisiä tuotteita

12 % digitaalisia tuotteita

 

Vaihtajat

page-4-image-2

 

91 vastaajista

Myyvät

29 % kansainvälisesti

47 % liikevaihto alle 100K

23 % yli 1000 tuotetta

82 % fyysisiä tuotteita

 

Aloittavat

page-4-image-3

 

43 vastaajista

Aikovat myydä

30 % digitaalisia tuotteita

44 % palveluita

65 % alle 50 tuotetta

60 % liikevaihto alle 100K

 

01 Tutustu verkkokauppojen taustoihin

Laaja näkökulma verkkokauppaan

page-6-image

 

Kyselyyn vastasi 676 verkkokauppiasta. Aineisto koostuu monipuolisesti eri toimialoilta olevista ja erikokoisista yrityksistä. Vastanneiden kesken ilmenee myös laajaa vaihtelua verkkokaupan roolissa liiketoiminnassa sekä kokemusvuosissa.

Vastaajissa painottuivat pienet alle 50 000 € liikevaihtoa tekevät yritykset (28 %) sekä isot yli 1 000 000 € liikevaihtoa tekevät yritykset (22 %), mutta myös keskisuuret yritykset olivat vastauksissa hyvin edustettuina.

Eniten vastaajissa oli muutaman vuoden verkkokauppaa tehneitä yrityksiä, mutta mukana on myös pitkän linjan konkareita.

Vastanneista 633 teki aktiivisesti verkkokauppaa ja 43 oli vasta aloittamassa verkkoliiketoimintaa. Verkossa pidempään kauppaa tehneet vastaajat jakautuivat melko tasaisesti verkkokaupan ammattilaisiin ja toisaalta verkkoliiketoimintaa lähinnä muun ohessa tekeviin: vastaajista 25 %:lla liikevaihto tulee lähes kokonaan verkkokaupasta, kun 33 %:lla verkkoliiketoiminnan osuus on vain 10 % tai vähemmän.

Kokeneet verkkokauppiaat

Seuraavassa avaamme tarkemmin 633:n verkkokauppaa jo jollakin verkkokauppa-alustalla tekevän taustoja.

Kyselyyn vastanneiden verkkokauppiaiden asiakaskunta on pääosin Suomessa, mutta yli 20 % tekee myös kansainvälistä kauppaa. Samoin lähes kaikki tekevät kuluttajakauppaa, mutta jopa 60 % myy myös yrityksille. Lähes 10 % myy oman verkkokaupan lisäksi myös jollakin markkinapaikalla. Kyselyyn osallistuneiden jakautuminen tuotekauppaan, matkailutuotteisiin, palveluihin ja digitaalisten palvelujen ja tilausten myyntiin vastaa melko hyvin verkkokaupan yleistä jakaumaa Suomessa (vrt. Verkkokauppa Suomessa).

 

Tämänvuotiseen kyselyyn osallistuneista vastaajista jopa 15 % aiempia vuosia useampi teki myös B2B-kauppaa.

Asiakkaat ovat

page-7-image-195,7 % Suomessa

22,3 % Kansainvälisesti

 

page-7-image-295,7 % Kuluttajia

59,9 % Yrittäjiä

 

Verkkokauppa myy

12,5 % Digitaalisia tuotteita

80,6 % Fyysisiä tuotteita

4,9 % Matkailutuotteita

22,9 % Palveluita

Markkinapaikalla myynti

9,5 % Myyn tuotteitani myös jollakin markkinapaikka-alustalla

6,6 % Ylläpidän itse markkinapaikkaa, jossa muut myyvät tuotteitaan

68,3 % En ole kiinnostunut markkinapaikoista

Syy myydä vain kuluttajille verkossa

68,1 % Yritykset eivät kuulu yrityksen kohderyhmään

6,3 % Osaaminen B2B-liiketoiminnasta puuttuu

7,9 % Verkkokauppa-alustasta puuttuu tarvittavat ominaisuudet

17,7 % Jokin muu syy

page-9-image-2

 

Lähes 8 % vain kuluttajille verkossa myyvistä kertoi syyksi, että alustalta puuttuu tarvittavat tekniset ominaisuudet.

Jako kolmeen alustan tilanteen suhteen

Käsittelemmekin vastaajien kokemuksia pääasiassa näissä kolmessa ryhmässä. Tavoitteena on huomioida vastaajan tilanteen vaikutus kokemukseen ja siihen, mistä näkökulmasta hän arvioi verkkokauppa-alustoja.

Tänä vuonna kyselyyn vastanneista 80 % oli nykyiseen verkkokauppa-alustaansa tyytyväisiä. Alustan vaihtamista harkitsevia vastaajista oli 13,5 %. Verkkokauppa-alustan valintaa vasta pohtivia oli 6 % vastaajista.

Edellisten raporttien tapaan vastaajia pyydettiin valitsemaan omaa tilannettaan kuvaavin vaihtoehto seuraavista: 1) Harkitsen vasta verkkokauppa-alustan valintaa 2) Minulla on käytössä verkkokauppa-alusta, ja olen alustaan tyytyväinen tai 3) Minulla on käytössä verkkokauppa-alusta, mutta harkitsen sen vaihtoa. Tilanteen perusteella vastaajilta kysyttiin verkko- kauppa- alustoista ja niihin liittyvistä odotuksista osin eri kysymyksiä.

 

page-4-image-1

Tyytyväisiä

80,1 %

joilla käytössä tarpeisiinsa sopiva verkkokauppa-alusta

page-4-image-2

Vaihtajia

13,5 %
 
jotka harkitsevat nykyisen verkkokauppa-alustansa vaihtoa
page-4-image-3

Aloittavia

6,4 %
 
jotka harkitsevat vasta verkkokauppa-alustan valintaa

Verkkokauppojen profiilit

page-11-image

 

Seuraavilla sivuilla voit tutustua tarkemmin Tyytyväisten, Vaihtajien ja Aloittavien taustoihin sekä siihen, millaista verkkokauppaa he tekevät!

page-4-image-1

Tyytyväiset

Tyytyväiset myyvät useimmiten kotimaassa tuotteita tai palveluita niin kuluttajille kuin yrityksille.
page-4-image-2

Vaihtajat

Vaihtajissa on enemmän pieniä, mutta useammin myös kansainvälistä kauppaa tekeviä.
page-4-image-3

Aloittavat

Aloittavien suunnitelmissa korostuu pienemmän valikoiman digitaaliset tuotteet ja palvelut.

Tyytyväiset
Vaihtajat
Aloittavat

Näitä kyselyyn osallistuneet verkkokauppiaat myyvät

page-18-image

 

Verkkokaupan laajeneminen haastaa alustan

Verkkokauppa on viime vuosina ottanut valtavia harppauksia perinteisestä tuotekaupasta kohti maailmaa, jossa lähes mitä tahansa voi ostaa ja myydä verkossa. Kehityskulku on näkynyt muun muassa Paytrailin Verkkokauppa Suomessa -raportissa kuukausitilauksien, valmennuksien ja erilaisen digitaalisen verkossa kulutettavan sisällön osuuden kasvuna.

Verkkokaupan arkipäiväistyttyä yhä useampi haluaa tilata myös yrityksensä tarvitsemat tuotteet ja palvelut verkosta.

”Iso osa yritysten välisestä varaosien, teollisuustarvikkeiden tai tukkutuotteiden kaupasta on jo siirtynyt verkkoon. Itse asiassa euromääräisesti mitattuna B2B-verkkokauppa onkin Suomessa jo kuluttajakauppaa suurempaa”, toteaa Paytrailin Sales Director Johannes Kumpukoski.

Vuonna 2022 B2B-verkkokaupan arvo oli jo 23 miljardia.

Moni yritys ostaa myös verkkokaupoista, joita ei ole varsinaisesti kohdennettu B2B-kauppaan. Verkkokauppa onkin avannut yritysostajille helpon tavan löytää ja tilata vaikkapa liikelahjoja, työvälineitä tai virkistyspäiviä perinteisten tavarantoimittajien kentän ulkopuolelta.

”Kyse onkin useimmiten siitä, löytyykö verkkokaupasta myös yrityksen tarvitsemat B2B-maksutavat. Isot yritykset odottavat laskutussopimuksia, yrityskohtaisia hintoja ja yrityslaskutusta. PK-yrityksissä riittää kuitenkin B2B-lasku ja korttimaksu yrityskorteilla. Laajat maksutavat varmistavatkin, että kuka tahansa voi ostaa omasta verkkokaupasta.”

Kumpukoski kannustaakin verkkokauppiaita ajattelemaan alustavalinnassa ja maksutavoissa myös tulevaa ja varmistamaan, ettei tekniikka rajoita kasvua.

”Usein alustaa voi myös muokata ja alustatoimittajatkin ovat kiinnostuneita kehittämään tuotteitaan, joten mahdollisuuksia kannattaa miettiä laajasti.”

02 Verkkokauppiaiden mietteitä alustoista

Oppia kokeneilta verkkokauppiailta

page-21-image

 

Tästä osiosta saat lisää tietoa verkkokauppiaiden mietteistä alustan valinnan taustalla.

Kysyimme 633 kokeneelta verkkokauppiaalta, mitkä ovat heidän mielestään hyvän verkkokaupan tärkeimmät ominaisuudet, miten alustojen tulisi heidän mielestään kehittyä ja millaisia ominaisuuksia verkkokauppa-alustassa tulisi olla.

Oheinen TOP 5 -listaus tiivistää kauppiaiden odotukset toimivasta verkkokauppa-alustasta: nämä viisi ominaisuutta toistuvat kokeneiden kauppiaiden vastauksissa. Odotuksia on avattu enemmän seuraavilla sivuilla.

 

Jos harkitset verkkokaupan perustamista tai uuden verkkokauppa-alustan hankintaa, kannattaa pitää tämä listaus mielessä!

Mitä kokeneet kauppiaat odottavat verkkokauppa-alustalta?

Minulla paljon asiakkaita, jotka perustavat verkkokauppaa. Suosittelen heille erilaisia vaihtoehtoja, tuotteesta tai palvelusta riippuen.

Skaalautuvuus yritystoiminnan kasvaessa on plussaa.

Varasto on selkeä ja tuotteiden lisäys helppoa. Lisäksi on helppo muokata hintaa.

page-22-image

 

Tyytyväisille parasta alustan helppokäyttöisyys

page-23-image

 

Nykyiseen alustaansa tyytyväisiä oli suurin osa eli 542 vastaajaa. Odotuksiin liittyen kysyimme heiltä tarkemmin, mitä he arvostavat ja pitävät parhaana ominaisuutena nykyisessä alustassaan. Selkeästi tärkeimmäksi ominaisuudeksi nousi alustan helppokäyttöisyys. Myös hinta-laatusuhdetta, muokkautuvuutta ja integraatiomahdollisuuksia pidettiin olennaisina.

Uutta hakevat arvostavat muokattavuutta

page-24-image

 

Alustan vaihtoa suunnitteli 91 kyselyyn vastannutta. Kysyimme näiltä Vaihtajilta tarkemmin heidän odotuksistaan ja sitä, mitä ominaisuuksia he haluavat uuteen verkkokauppaansa. Avoimissa vastauksissa toistui muutamat teemat. Selkeästi eniten uudelta verkkokauppa-alustalta odotettiin helppokäyttöisyyttä. Yksittäisistä ominaisuuksista korostui tuotehallinta, jonka toivottiin olevan mahdollisimman sujuvaa ja helppoa.

 

Toivoisin kaupassa monen asian toteutuvan automaattisesti niin, että kaupan tekeminen ja ylläpitäminen on mahdollisimman helppoa.

Verkkokauppa itse vai kumppanin kanssa?

page-25-image

 

Kysyimme ajatuksia verkkokaupan mieluisimmasta toteutustavasta sekä Tyytyväisiltä että Vaihtajilta.

Yhä useampi verkkokauppias haluaa toteuttaa verkkokauppansa itse. Tämä kertonee paitsi luottamuksen lisääntymisestä ja kauppiaiden teknisen osaamisen vahvistumisesta, myös siitä, että alustat koetaan riittävän helppokäyttöisiksi. Jos ensimmäisissä raporteissamme vähintään puolet kertoi turvautuvansa verkkokauppansa toteutuksessa ulkopuoliseen tekniseen toteuttajaan, tänä vuonna varsinkin alustan vaihtoa suunnittelevista jo kaksi kolmasosaa luotti saavansa uuden alustan pystyyn ilman teknistä kumppania.

Useimmiten verkkokauppa oli rakennettu itse onnistuneesti Vilkkaalla. Alustaan tyytyväisistä jopa 93 % kertoi toteuttaneensa verkkokauppansa itse ilman ulkopuolista apua. Kokemukseen vaikuttanee se, että tyytyväiset Vilkkaan käyttäjät olivat pieniä, lähes puhdasta tuotekauppaa tekeviä kauppiaita.

Teknisen kumppanin kanssa verkkokauppansa oli toteuttanut useimmiten WooCommerce-alustan käyttäjät: heistä 60 % oli halunnut projektiin ulkopuolisen kumppanin. Muiden käytetyimpien alustojen osalta vastaukset jakautuvat tasaisemmin. Vastaajista osa oli rakentanut kaupan onnistuneesti alustalle omin voimin ja osa oli kaivannut teknistä tukea.

Verkkokauppa-alustansa vaihtamista suunnittelevista 67 %kertoi aikovansa toteuttaa mahdollisen uuden verkkokauppansa itse ilman ulkopuolisen teknisen toteuttajan apua. Luottamuksen lisääntyminen näkyykin selkeimmin juuri verkkokauppa-alustaa vaihdettaessa. Vielä vuonna 2020 raportissamme vain 20 % verkkokauppiaista kertoi aikovansa toteuttaa uuden alustansa ulkopuolisen teknisen kumppanin kanssa. Kokemus alustoista sekä kyvykkyydestä rakentaa toimiva verkkokauppa itse on siis muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Verkkokauppaa suunnittelevat hakevat myös helppoutta

page-26-image

 

Verkkokaupan aloittamista vasta suunnittelevien odotuksia haarukoimme kysymällä, mikä heille on merkityksellisintä alustan valinnassa.

Kolmannes Aloittavista kertoo harkitsevansa tiettyä alustaa sen perusteella, kuinka helppokäyttöiseltä se vaikuttaa. Moni arvotti omaa kokemusta tai muiden suosituksia, joiden perusteella pystyy hahmottamaan ominaisuuksia. Myös hinnoittelu oli lähes joka neljännelle tärkeä valintaperuste.

Haastavinta verkkokauppaa aloittelevien mielestä on tietää, mikä alusta sopisi ominaisuuksiltaan parhaiten omaan käyttöön. Myös hinnoitteluun ja ohjeisiin toivottiin selkeyttä.

Apua verkkokaupan valintaan löydät myös maksuttomasta Verkkokauppa-alustan valintaoppaastamme!

Lataa nyt

Mietityttää kokonaisuuden hallinta ja toimivuus asiakkaan kannalta.

Helppokäyttöisyys ja edullisuus ovat olleet nyt harkintavaiheessa mielessä, mutta toimivaa ratkaisua vaikea hahmottaa.

En ymmärrä koko verkkokauppamaailmaa ja olen ihan toisten avun varassa. Itse jättäisin verkkokaupan pois, mutta toimitusjohtaja haluaa sen.

03 Käytetyimmät verkkokauppa-alustat

Mitkä alustat käytössä vuonna 2023?

Tyytyväisiä pyysimme kertomaan, mikä heidät sai valitsemaan kyseisen alustan, mikä siinä on osoittautunut parhaaksi ominaisuudeksi ja kenelle he sitä suosittelisivat.

Vaihtajilta kysyimme, mikä on saanut heidät harkitsemaan vaihtoa, ja millaiseen tarpeeseen nykyinen alusta heidän kokemuksensa mukaan soveltuisi paremmin.

Aloittavilta kauppiailta kysyttiin erikseen, mitä alustoja he ovat harkinneet.

Tästä osiosta löydät tietoa kyselyyn vastanneiden kauppiaiden eniten käyttämistä verkkokauppa-alustoista. Tänäkin vuonna samat alustat löytyvät sekä tyytyväisten suosikeista että vaihtoa harkitsevien listalta. Tämä kertoo siitä, että tarpeet alustaa kohtaan usein muuttuvat liiketoiminnan kehittyessä ja kasvaessa. Tärkeintä onkin löytää juuri oman verkkokaupan tarpeita palveleva alustaratkaisu! Jotta raportista olisi mahdollisimman paljon hyötyä verkkokauppa-alustan valinnan tueksi, kysyimme eri tilanteessa olevilta vastaajilta hieman eri asioita:

 

Sen oikean alustan löytämisessä on tämän raportin ydin!

Seuraavilta sivuilta löydät verkkokauppiaiden kokemuksia ja ajatuksia eri alustoista – käytä niitä hyödyksesi, kun etsit juuri sinun yrityksesi liiketoimintaan sopivaa kauppaa.

page-28-image

 

page-29-image

Kokeneiden kauppiaiden alustat

page-29-image-2

 

Vastaajien käyttämien alustojen listalta löytyvät samat tutut verkkokauppa-alustat kuin aiempinakin vuosina. Samoja alustoja käyttävät sekä verkkokauppa-alustaan tyytyväiset että nykyisen alustansa vaihtoa suunnittelevat verkkokauppiaat.

Taulukossa ovat mukana kaikki yli yhden prosentin osuuteen vastauksissa yltäneet alustat. Tuloksia arvioitaessa on hyvä muistaa, että osa alustatoimittajista jakoi kyselyä omille asiakkailleen toisia aktiivisemmin. Tämä saattaa näkyä tuloksissa.

page-30-image

Helppokäyttöisyys korostuu suosikeissa

page-30-image-3

 

Yhteensopivuus omiin järjestelmiin nousee ykköseksi oman alustan valinneilla. Muiden alustojen käyttäjät liputtavat helppokäyttöisyyden puolesta.

Seuraavilta sivuilta löydät Tyytyväisten ajatuksia käyttämistään alustoista. Millaisille verkkokaupoille alusta soveltuu? Mitkä ovat parhaimpia ominaisuuksia ja kenelle Tyytyväiset alustaansa suosittelevat?

1. Woocommerce verkkokauppa-alustana

Novakarin B2B-toteutus syntyi WooCommercella

Novakari on siivous- ja hierontatarvikkeiden tukkukauppa, jonka valikoimasta löytyy noin 2000 tuotetta. Yrityksen verkkokauppa palvelee pääosin kotimaisia yritysasiakkaita. Alustaksi on valikoitunut WooCommerce, jonka B2B-toiminnallisuuksiin Sami Ylismäki on ollut tyytyväinen.

Verkkokauppa-alustan valinnassa oli tärkeää B2B-toiminallisuudet ja muokattavuus.

”WooCommercen etuja ovat muokattavuus ja laajennettavuus. Koodin saa omiin käsiinsä, ja asioita voi korjata itse”, perustelee Ylismäki.

Ylismäki arvostaa myös alustan turvallisuutta ja jatkuvaa kehittymistä. Vaikka hän on itse teknisesti harrastunut, WooCommercea voi suositella kokemattomammillekin keskisuurille kauppiaille: ”Tukea ja dokumentaatiota on runsaasti saatavilla. Alusta on tunnettu, ja on paljon teknisiä toteuttajia, jotka voivat hoitaa toteutuksen ja ylläpidon kauppiaan puolesta.”

Kaikkein pienimmille tai täysin alkutaipaleella oleville kauppiaille WooCommerce ei välttämättä ole se paras vaihtoehto. 

”Näissä tilanteissa voi olla helpompaa ottaa käyttöön valmis pakettiratkaisu, jonka saa pystyyn nopeasti itsekin.”

Lue koko juttu »

Moneen muokkautuva tuunaajan unelma

Moneen tarpeeseen mukautuvana ja WordPress-sivuihin saumattomasti istuvana alustana WooCommerce on ollut 161 alustaansa Tyytyväisen vastaajan valinta. Vastaajat arvostavat muun muassa mahdollisuuksia laajentaa ja muokata kauppaa tarpeen mukaan. Myös helppokäyttöisyys saa kiitosta. Moni on valinnut alustan joko omien aiempien kokemusten perusteella tai teknisen toteuttajan suosituksesta.

WooCommercea käyttävien Tyytyväisten joukossa on liikevaihdoltaan sekä isoja että pieniä yrityksiä. Tyytyväisten mukaan kauppa sopii monen kokoisille kaupoille, sillä kaupoissa myytävien tuotteiden määrät vaihtelevat muutamista yli tuhanteen tuotteeseen.

 

WooCommerceen ovat tyytyväisiä sekä liikevaihdoltaan pienet että suuret yritykset.

 

woocommerce-platform-1

 

Mitä WooCommercessa myydään?
Mikä sai valitsemaan WooCommercen?
Valintojen taustoista
Kenelle WooCommerce sopii?

2. Shopify verkkokauppa-alustana

The Finland Shopin luottoalusta on Shopify

The Finland Shop tarjoaa ainutlaatuisen valikoiman kotimaassa valmistettuja sisustustuotteita, käyttöesineitä ja asusteita. Myynnissä on noin kolmesataa tuotetta, ja kauppaa tehdään sekä kotimaahan että kansainvälisesti. Suurin asiakasryhmä ovat kuluttajat, mutta myös yritysasiakkaat ovat löytäneet kaupan.

Verkkokauppa-alustan valinnassa ykköskriteerinä oli, että kaupan voi rakentaa itse.

”Shopifyn ketteryys ja helppokäyttöisyys ratkaisivat valinnan”, kuvailee Pauliina Pölönen.

Pölönen kehuu Shopifyn luotettavuutta, hinnoittelun skaalautuvuutta sekä muokattavaa ulkoasua. Myös tuotetietojen syöttäminen ja tilausten käsittely sujuvat sutjakasti. Aiemmin haasteena oli kansainväliseen myyntiin tarvittavan kieliversiototeutuksen puutteellisuus, mutta alusta on viime vuosina kehittynyt tässä.

Pölönen suosittelee Shopifyä monenlaisille kauppiaille: ”Shopifyllä saa ammattimaisen verkkokaupan tehtyä nopeasti. Se sopii sekä pienille että isoille yrityksille.”

Lue koko juttu »

Helppokäyttöinen ja skaalautuva luottokauppa

Shopifyyn tyytyväiset 83 kauppiasta suosittelevat alustaa sekä isoille että pienille verkkokaupoille. Tämän vuoden vastaajissa pienempää liikevaihtoa tekevien yritysten osuus oli aiempaa vuotta selkeästi suurempi. Kuitenkin yli viidenneksellä alustan puolesta puhuvista oli taustallaan yli puolen miljoonan liikevaihtoa tekevä yritys.

Shopify on ollut perinteisesti fyysisiä tuotteita myyvien suosikkikauppa. Shopify-kauppiaista moni tekee myös kansainvälistä kauppaa: 27 % kertoi myyvänsä kaupassaan kansainvälisesti.

Moni on kokenut Shopifyn sopivan ainoastaan kuluttajakauppaan. Nyt uudistuksia toivoneiden odotuksiin on vastattu ja perusominaisuudet B2B-puolelle on julkaistu. Kyselyssämme Shopifyyn tyytyväisistä lähes puolet kertoi myyvänsä kaupassa myös yrityksille.

 

Shopify on vastannut kysyntään ja julkaissut ominaisuuksia myös yrityksille myyvien tarpeisiin.

 

Alustaraportti-Shopify-logo

Mitä Shopifyssä myydään?
Mikä sai valitsemaan Shopifyn?
Valintojen taustoista
Kenelle Shopify sopii?

3. MyCashflow verkkokauppa-alustana

MyCashflow oli Taikaviitalle täydellinen startti verkkokauppaan

Tamperelainen Taikaviitta on kortti- ja lahjatavarakauppa, josta löytyy vintagehenkisiä tuotteita, pelejä, julisteita ja leluja. Yli viidensadan tuotteen valikoiman ensisijainen kohderyhmä ovat kotimaiset kuluttaja-asiakkaat, mutta satunnaisesti tilauksia tulee esimerkiksi yhdistyksiltä tai kouluilta.

Verkkokauppa syntyi kivijalan rinnalle korona-aikana, ja alustan valinnassa painoivat kollegan suositus ja alustan helppous.

”MyCashflow on todella helppokäyttöinen. Aloittaminen oli sujuvaa, ja olen ollut tyytyväinen”, kertoo Tarja Heikkilä-Nurmilahti.

Heikkilä-Nurmilahti kehuu helppoa tilauskäsittelyä ja tuotehallintaa sekä kattavaa kotimaista tukea. Hän on jo ehtinyt skaalata kauppansa seuraavaan palvelupakettiin alun kevytversion jälkeen, ja kasvattaa tuotemäärää hiljalleen.

Kenelle hän suosittelisi MyCashflow’ta? ”Alusta on todella hyvä esimerkiksi aloittelevalle kauppiaalle. Tämän kanssa kuka vain voi onnistua.”

Lue koko juttu »

Helppoudellaan hurmaava suomalainen kauppapaikka

Kotimaiseen MyCashflowhun tyytyväiset 46 vastaajaa arvostavat alustan helppokäyttöisyyttä – kaupan saa rakennettua nopeasti ja ilman koodarin osaamista. Myös asiakaspalvelu saa tyytyväisiltä kiitosta.

Vaikka yli puolella vastanneista on kaupassaan maksimissaan sata tuotetta, alustalta löytyy myös suuria, jopa yli tuhannen tuotteen verkkokauppoja. Vastaajien perusteella kauppa taipuu erityisesti fyysisten tuotteiden myyntiin. Alustalla myydään kuitenkin myös digitaalisia tuotteita, tilauksia ja palveluita kuten mökinvuokrausta, hyvinvoinnin palveluita ja juhlatarjoiluja.

MyCashflow-kaupan on perustanut moni kansainvälistä kauppaa tekevä: 30 % alustaansa tyytyväisistä kertoi myyvänsä kaupassaan kansainvälisesti. Alusta sopii selvästi myös B2B-kauppiaille, sillä vastaajista jopa 67 % kertoi myyvänsä yrityksille.

 

Kotimaiselta alustalta onnistuu sekä yritysten välinen että kansainvälinen kauppa. Helppokäyttöisyys on alustaansa tyytyväisten mielestä MyCashflown valttikortti.

 

mycashflow_logo_black

 

Mitä MyCashflowssa myydään?
Mikä sai valitsemaan MyCashflown?
Valintojen taustoista
Kenelle MyCashflow sopii?

4. Oma verkkokauppa-alusta

Oma alusta vauhdittaa OnniBusin myynnin kehittämistä

OnniBus on Suomen johtava kaukobussipalvelu, jonka verkko- kaupassa myydään paitsi yrityksen omia, myös sen yhteistyökumppaneiden matkalippuja. Suurta käyttäjäryhmää palvelemaan rakennettiin oma verkkokauppa-alusta.

Yrityksen tavoitteena on rakentaa ensiluokkainen digitaalinen myyntikanava. Kehitystyössä panostetaan erityisesti ostokokemukseen ja toimintavarmuuteen.

”Digipalvelu ei ole koskaan täysin valmis, vaan sen rakentaminen ja kehittäminen ovat pitkiä ja jatkuvia prosesseja”, kuvailee Riku Mehta.

Oman alustan toteuttaminen edellyttää ajan lisäksi liiketoimintatarpeiden kirkastamista, sisäisten sidosryhmien osallistamista, asiakastarpeiden huomioimista sekä systemaattista jatkokehitystä. Myös tukipalveluiden tarve kannattaa miettiä etukäteen.

Mitä vinkkejä Mehta antaa omaa alustaa harkitsevalle kauppiaalle? ”Mieti tarpeesi alustalle sen mukaan, mitä myyt ja kuinka kriittinen digikanava on bisneksellesi. Lisäksi mielessä on hyvä pitää pidemmän aikavälin tavoitteita sekä alustalle että bisnekselle.”

Lue koko juttu »

Mahdollistaa palvelumyynnin ja integraatiot

Omalle alustalle oli verkkokaupan toteuttanut 49 kyselyyn vastanneista Tyytyväisistä. Oma alusta vastaa useimmiten tarkasti määriteltyihin tarpeisiin, jotka on helpompi ratkaista omalla kaupalla kuin rakentaa sellainen valmiille alustalle.

Yhteensopivuus omiin järjestelmiin ja saumattomat integraatiot ovat oman alustan valinneille tärkeimpiä verkkokaupan ominaisuuksia.

Omaan alustaan oli päätynyt moni liikevaihdoltaan suurempi yritys, mutta myös pienet yritykset ovat rakentaneet kaupan omalle alustalle. Oman alustan valinneissa Tyytyväisissä korostuvat palveluiden ja digitaalisten tuotteiden myyjät. Omalle alustalle rakennetussa kaupassa myydään usein myös matkailutuotteita.

 

Oman alustan valinneille on kaikkein tärkeintä, että kauppa integroituu saumattomasti muihin omiin järjestelmiin.

 

Mitä omalle alustalle rakennetussa kaupassa myydään?
Mikä sai valitsemaan oman alustan?
Valintojen taustoista

5. Vilkas verkkokauppa-alustana

Vilkas Now on Luonivalle täydellinen kumppani 

Kuusamolaisessa Luoniva-verkkokaupassa myydään käsityönä tehtyjä poronsarvikoruja sekä paikallisten käsityöyrittäjien ja taiteilijoiden tuotteita. Myynnissä on alle sata tuotetta, ja kauppaa tehdään ensisijaisesti kotimaisille kuluttajille. Yritysasiakkaita palvellaan muissa kanavissa.

Pienyrityksen verkkokauppa-alustan valinnassa painoivat edullisuus ja helppous.

”Tämänhetkisessä käytössä helppokäyttöisyys on todella isossa roolissa, eikä koodaustaitoja tarvita”, Tiina Niva kertoo.

Niva toteaa verkkokaupan pyörivän kuin itsestään, ja kiittelee suomenkielistä käyttöliittymää ja kotimaista asiakaspalvelua. Tulevaisuuden haaveissa on kasvattaa sekä tuotemäärää että laajentaa myyntiä ulkomaille.

Niva suosittelee Vilkasta lämpimästi: ”Pienyrittäjänä olen kokenut alustan oikein sopivaksi. Alustasta on erilaisia paketteja ja se sopii isommillekin.”

Lue koko juttu »

Pienet tuoteverkkokaupat luottavat kotimaiseen

Kotimaisen Vilkkaan kaupan on valinnut 28 alustaansa tyytyväistä vastaajaa. Vastausten perusteella suurin osa näistä kaupoista myy fyysisiä tuotteita kuluttajille ja yrityksille. Vilkas sopii myös kansainväliseen kauppaan, sillä 36 % kauppiaista myy ulkomaille.

Moni Vilkkaan alustalle kauppansa perustanut on rakentanut kaupan itse, ilman ulkopuolista apua. Tästä syystä verkkokauppiaat arvostavat alustan helppokäyttöisyyttä. Kotimaisuus nousee esiin tärkeänä arvona Vilkkaan valinneille kauppiaille.

Vilkkaan alustaan tyytyväiset kauppiaat suosittelevat Vilkasta erityisesti aloittaville verkkokauppiaille – tosin moni näkee kaupan kasvavan liiketoiminnan mukana isommankin tuotemäärän kaupaksi.

 

Vilkas on pienten yritysten suosima tuoteverkkokauppa, jonka asiakkaat kiittävät alustan helppokäyttöisyyttä. Myös kotimaisuus on tärkeä tekijä Vilkkaan ystäville.

 

Alustaraportti-Vilkas-logo

 

Mitä Vilkkaassa myydään?
Mikä sai valitsemaan Vilkkaan??
Valintojen taustoista
Kenelle Vilkas sopii?

page-55-image

Alustan vaihto houkuttelee pieniä ja suuria

Vaihtoon ovat siis tämänkin vuoden kyselyn perusteella menossa pääasiassa samat alustat, joihin osa verkkokauppiaista on ollut tyytyväisiä. Vastaukset kuvaavatkin hyvin sitä, että tärkeintä on löytää omaan tuotevalikoimaan, markkinaan ja liiketoimintaan parhaiten soveltuva alusta.

page-55-image-2

Verkkokauppa-alustan vaihtamista suunnittelevista verkkokaupoista suurin osa on kaikkein pienimpiä yrityksiä. Toisessa päässä vaihtamista harkitsevat myös isot, yli 500 000 euron liikevaihtoa tekevät yritykset. Omaa alustaansa hakevat siis erityisesti tosi pienet ja tosi suuret.

Verkkokauppa-alustan vaihtoajatukset lisääntyvät, kun uraa verkkokauppiaana on takana useita vuosia. Vaihtoa suunnittelevista yli puolella on kokemusta verkkokaupoista yli viisi tai kymmenen vuotta.

Vaihtamista suunnittelevilla on tällä hetkellä käytössä useimmiten Vilkas, WooCommerce, MyCashflow, oma alusta, Oscar eCommerce tai Shopify.

40 % verkkokauppa-alustan vaihtoa suunnittelevista yrityksistä on pieniä, alle 50 000 euron liikevaihtoa tekeviä yrityksiä.

Kolmannes vaihtoa suunnittelevista on isoja, yli 500 000 euron liike- vaihdon yrityksiä.

Mikä saa vaihtamaan?

Mikä ajaa pienet alle 50 000 € yritykset vaihtamaan?

page-56-image

 

Vaihtamishalut liittyvät useimmiten alustan toiminnallisuuksiin ja soveltuvuuteen omiin käyttötarpeisiin. Myös hinnoittelu ja alustan kalleus mainittiin usein syiksi harkita alustan vaihtoa.

Moni vaihtamista suunnitteleva arvostaa alustan jatkuvaa kehittymistä – alustan on pysyttävä ajan hermolla, mahdollistettava integraatiot taustajärjestelmiin, toimittava mobiililaitteissa ja oltava yhteensopiva mainostamisen työkalujen kanssa.

Listasimme verkkokauppiaiden alustan vaihdon syitä verkkokaupan koon mukaan. Seuraavilta sivuilta näet, mikä saa isot harkitsemaan alustan vaihtoa ja mikä kismittää erityisesti pieniä verkkokauppoja.

 

Erityisesti pienemmistä verkkokaupoista moni piti käyttämäänsä alustaa liian kalliina. Isoista osa koki nykyisen alustan toiminnallisuuksien tulevan vastaan integroitavuuden ja muokkautuvuuden suhteen.

Mikä ajaa suuret yli 500 000 € liikevaihdon yritykset vaihtamaan?

page-57-image

 

Vaihtajien ja Aloittavien harkitsemat alustat

page-58-image

 

Kysyimme harkinnassa olevia alustavaihtoehtoja sekä Vaihtajilta että Aloittavilta, jotta näkisimme, mitkä alustat näyttäytyvät verkkokauppiaiden mielessä potentiaalisina ehdokkaina. Useimmat kokeneet Vaihtajat ja kaupan perustamista harkitsevat Aloittavat olivat pohtineet alustakseen Shopifya tai WooCommercea.

Aloittavien verkkokauppiaiden pohdinnoissa näkyvät osin vastaavat alustat, joita kokeneilla on käytössään. Heillä harkinnassa oli tämä vuonna myös uusia tulokkaita: Webnode, Finqu ja Wix. Moni verkkokauppaa harkitsevista ei ollut vielä valinnut alustaansa, eikä osannut vastata suosikkiaan.

Oheiseen kuvaan on koottu yli 5 mainintaa saaneet alustavaihtoehdot. Vastatessa sai valita yhden tai useamman vaihtoehdon.

Huomio nämä alustaa valitessasi

1. Toiminnallisuudet

Sopiiko kauppa juuri sinun yrityksellesi: mahdollistaako se verkkokaupassasi myytävien tuotteiden tai palveluiden myymisen? Tutki, millaisia tuote- ja varastonhallintaan liittyviä ominaisuuksia alusta tarjoaa. Kauppaan suunnittelemasi tuotekategoriat ja tuotteiden määrä kannattaa ottaa huomioon valintaa tehdessä. Mikäli haluat integroida kaupan muihin järjestelmiisi, selvitä integraatioiden mahdollisuudet.

Tsekkilista alustaa valitsevalle verkkokauppiaalle

Sukkuloiminen verkkokauppa-alustojen viidakossa saattaa nostattaa otsalle hikikarpaloilta. Erilaisten ominaisuuksien arvioiminen ja vertailu voi tuntua työläältä tehtävältä varsinkin, mikäli verkkokaupat eivät ole ennestään tuttuja. Kokosimme avuksesi listan, jonka avulla voit kiinnittää huomiosi oikeisiin asioihin ja taklata ainakin osan kysymyksistä alustaa valitessasi.

2. Asiakaskunnalle sopiva alusta

Myytkö yrityksille, kuluttajille vai molemmille? Ovatko kaupan asiakkaat kotimaassa vai myytkö myös ulkomailla? Esimerkiksi alustan kieliversioiden toimivuuteen kannattaa kiinnittää huomiota, mikäli suunnittelet kansainvälistä kauppaa tai myöhemmin laajentamista ulkomaille.

3. Kustannukset

Verkkokaupan kustannukset syntyvät sekä alustan hinnasta, kaupan rakentamisesta että sen ylläpidosta. Pohdi, mitä teette yrityksessänne itse ja mitä mahdollisesti ulkoistatte yhteistyökumppanille. Monen verkkokauppa-alustan hinnoittelu perustuu lähtökohtaisesti myytävien tuotteiden ja kaupan tarvitseman levytilan määrään. Erilaisia toiminnallisuuksia ja vaikkapa integraatioita yrityksesi taustajärjestelmiin mahdollistavat lisäosat voivat maksaa lisää. Tutki ja vertaile kauppojen hinnoittelua. Muista kasvunvara – vaikka et juuri nyt tarvitsisi jotakin tiettyä ominaisuutta, se voi olla kaupan kasvaessa tuiki tärkeä.

4. Helppokäyttöisyys

Kaupan rakentamisen ja ylläpidon helppous on verkkokauppiaiden mielestä tärkein yksittäinen kaupan ominaisuus. Käytettävyys ja mutkaton ylläpito korostuvatkin verkkokauppiaan arjessa. Esimerkiksi usein toistuvien rutiinien tulisi sujua nopeasti ja pienellä vaivalla tai jopa automatisoidusti. Selvitä, ovatko verkkokaupan ylläpidon ja hallinnan käytettävyys linjassa omien odotuksiesi ja valmiuksiesi kanssa. Tarkista myös, saatko apua ja tukea tarvittaessa, ja milloin ja miten verkkokauppa-alustan asiakaspalvelu toimii.

5. Menestyvän verkkokaupan työkalut

Verkkokaupan kehittämisen ja myynnin ja markkinoinnin kannalta on tärkeää, että saat tarvitsemiasi raportteja esimerkiksi kävijäanalytiikasta. Millaisia raportteja tarvitset ja millaisia raportteja alusta mahdollistaa? Myynnin ja markkinoinnin kannalta tärkeää on, että hakukoneoptimointi sujuu helposti ja että pystyt liittämään verkkokaupan tämän päivän mainostyökaluihin.

6. Kaupan käyttäjäystävällisyys

Tee tutustumiskierros verkkokauppoihin. Tutki kauppoja, jotka on rakennettu erilaisilla verkkokauppa-alustoilla. Asetu asiakkaan asemaan: onko kaupasta helppo löytää etsimänsä? Onko liikkuminen kaupassa selkeää ja ostaminen helppoa sekä tietokoneella että mobiililaitteissa? Myös virheettömyys on tärkeä tekijä arvioidessasi kaupan sopivuutta omalle yrityksellesi.

7. Visuaalinen ilme

Kaupan visuaalinen ilme kertoo vahvan viestin! Tuotekuvat ja -videot ovat tärkeä osa kaupan houkuttelevuutta. Tutki, millaiset mahdollisuudet eri alustoilla on vaikuttaa kaupan ulkoasuun, ja tarjoaako alusta omiin toiveisiisi vastaavia valmiita ulkoasuja.

Lopuksi

Markkinan laajenemiseen peilaa varmasti myös helppokäyttöisyyden aiempia vuosia selkeämpi korostuminen verkkokauppa-alustoille asetettavissa vaatimuksissa. Myös toteutussuunnitelmat osoittivat, että yhä useampi haluaakin pystyä tuottamaan ja hallinnoimaan verkko- kauppaansa itse. Tätä vasten kaupan helppo perustaminen ja muokkaaminen luonnollisesti korostuu.

page-60-image

 

Verkkokauppiaiden kokemukset vahvistivat tänäkin vuonna oman liiketoiminnan tarpeita parhaiten palvelevan verkkokauppa-alustan löytämisen merkitystä. Tämä näkyy siinä, miten osa verkkokauppiaista pitää jotakin alustaa huippuvalintana, kun toiset harkitsevat samaisen alustavan vaihtamista epäsopivana.

Verkkokauppamarkkinan viime vuosien laajeneminen näkyi myös kauppiaiden mietteissä ja alustan valintaan liittyvissä pohdinnoissa. Palveluiden ja digitaalisten tuotteiden myynnin lisääntyminen, B2B-kaupan siirtyminen verkkoon sekä verkkokaupan tulo osaksi lähes jokaisen yrityksen palveluvalikoimaa vaikuttaa suoraan alustoihin kohdistuviin odotuksiin.

Kiitos kaikille vuoden 2023 verkkokauppa-alustakyselyyn osallistuneille. Toivottavasti sait raportista työkaluja juuri sen itselle oikean alustan valintaan.

Menestystä verkkokauppiaan uralle!

Etsitkö ratkaisua verkkomaksamiseen?

Etsitkö ratkaisua palvelusi maksuliikenteeseen? Laita meille viestiä, tai pirauta Peetulle 😊

Ota yhteyttä

Peetu Lintinen
Paytrail handle

Peetu Lintinen 
ePayment Sales Manager

040 736 5875
peetu@paytrail.com