Tietosuojaseloste – Paytrailin markkinoinnin ja myynnin järjestelmät

Turvallisuutesi ja yksityisyytesi on meille tärkeää. 

Tietosuojaseloste – Paytrailin markkinoinnin ja myynnin järjestelmät

1.4.2018
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterin pitäjä

Paytrail Oyj, jäljempänä ”Paytrail”.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Suvi Tikkanen
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Finland

Yhteydenotot Paytrailin asiakaspalvelun kautta: www.paytrail.com/yhteystiedot

3. Rekisterin nimi

Paytrailin markkinoinnin ja myynnin järjestelmien tietorekisteri.

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään myyntiin, markkinointiin, suoramarkkinointiin, profilointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, kyselyiden toteuttamiseen sekä tilastointiin liittyviin tarkoituksiin.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:ään.

5. Rekisterin tietosisältö

Paytrailin markkinoinnin ja myynnin järjestelmään tallentuvat:
- sähköpostiosoite
- rekisteröidyn IP-osoite
- sosiaalisen median profiilitietoja *
- käyttäjäprofiili **
- Paytrailin sivuston käyttötiedot ***

Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja, jos henkilö tietoja Paytrailille luovuttaa.
- etunimi
- sukunimi
- osoitetiedot
- puhelinnumero
- rekisteröidyn yritys tai muu organisaatio
- sähköinen yhteydenpito myynnin kanssa
- tiedot postituslistoille liittymisistä

* Tietoa muun muassa rekisteröidyn julkisista Facebook-, Twitter- ja LinkedIn-profiileista.
** Markkinoinnin järjestelmä luokittelee rekisteröidyn käyttäjäprofiilin, jonka perusteella Paytrailin myynti saattaa kontaktoida rekisteröityä.
*** Sivuston käyttötiedot sisältävät www.paytrail.com-sivuston osalta vierailutietoja, kuten mitä materiaaleja rekisteröity on ladannut, millä sivuilla rekisteröity on vieraillut.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Paytrailin asiakkaiden osalta tiedot saadaan Asiakkaalta itseltään hänen edustamansa yrityksen/yhteisön solmiessa sopimuksen Paytrailin kanssa tai Asiakkaan muokatessa tietojaan. Näin toimiessaan Asiakas hyväksyy tietojensa käytön tämän rekisteriselosteen kohdan 4 mukaisessa tarkoituksessa.

Rekisteröidyn luovuttamat tiedot hänen käyttäessään www.paytrail.com-sivustoa tai ottaessaan yhteyttä Paytrailin myyntiin.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa ja samaan konserniin kuuluville yhtiöille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää lain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on suojattu asianmukaisesti sähköisesti sekä fyysinen pääsy on rajoitettu ja valvottu. Rekisterin käyttö on rajoitettu ja jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Paytrailin henkilöstöllä ja Paytrailin lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköisesti kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Tietojen korjaamiseksi rekisteröity voi ottaa yhteyttä Paytrailin asiakaspalveluun.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Kun mahdolliseen asiakkuuteen liittyvät lakisääteiset velvoitteet ovat päättyneet, voidaan asiakkaan tiedot poistaa kirjallisen pyynnön perusteella.

Tietojen poistamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 mainittuun rekisterin yhteyshenkilöön.