Tietosuojaseloste – Paytrailin asiakastukijärjestelmät

Turvallisuutesi ja yksityisyytesi on meille tärkeää. 

Tietosuojaseloste – Paytrailin asiakastukijärjestelmät

1.4.2018
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterin pitäjä

Paytrail Oyj, jäljempänä ”Paytrail”.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Emilia Linnera
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Finland

Yhteydenotot Paytrailin asiakaspalvelun kautta: www.paytrail.com/yhteystiedot

3. Rekisterin nimi

Paytrailin asiakastukijärjestelmien tietorekisteri.

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, palvelujen kehittämiseen, laskutukseen sekä tilastointiin liittyviin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:ään.

5. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen tai yhteisön edustajan tai kuluttajan tiedot.

Paytrailin asiakastukijärjestelmiin tallentuvat:
- henkilön nimi
- henkilön sähköpostiosoite
- sähköinen yhteydenpito asiakaspalvelun kanssa

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön tiedot saadaan henkilöltä itseltään, hänen ottaessa yhteyttä Paytrailin asiakaspalveluun, tai henkilön vastatessa Paytrailin yhteydenottoon. Näin toimiessaan henkilö hyväksyy tietojensa käytön tämän rekisteriselosteen kohdan 4 mukaisessa tarkoituksessa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa ja samaan konserniin kuuluville yhtiöille. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa palvelujen tai tuotteiden myyjälle asiakaspalvelua varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää lain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on suojattu asianmukaisesti sähköisesti sekä fyysinen pääsy on rajoitettu ja valvottu. Rekisterin käyttö on rajoitettu ja jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Paytrailin henkilöstöllä ja Paytrailin lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköisesti kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Tietojen korjaamiseksi rekisteröity voi ottaa yhteyttä Paytrailin asiakaspalveluun.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilön tiedot voidaan poistaa kirjallisen pyynnön perusteella mahdollisten lakisääteisten velvoitteiden päätyttyä. Tietojen poistamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 mainittuun rekisterin yhteyshenkilöön.