Tietosuojaseloste – Paytrailin asiakkuudenhallintajärjestelmät

Turvallisuutesi ja yksityisyytesi on meille tärkeää. 

Tietosuojaseloste – Paytrailin asiakkuudenhallintajärjestelmät

1.4.2018
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterin pitäjä

Paytrail Oyj, jäljempänä ”Paytrail”.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Emilia Linnera
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Finland

Yhteydenotot Paytrailin asiakaspalvelun kautta: www.paytrail.com/yhteystiedot

3. Rekisterin nimi

Paytrailin asiakkuudenhallintajärjestelmien tietorekisteri.

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteröinnin perusteena on sopimussuhde Paytrailiin.

Henkilötietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseksi ja toimittamiseksi asiakkaalle, palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä tilastointiin liittyviin tarkoituksiin.

Tietoja käytetään myös markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. 

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:ään.

5. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen tai yhteisön edustajan tiedot.

Paytrailin asiakkuudenhallintajärjestelmiin tallentuvat:
- yhteyshenkilön nimi
- yhteyshenkilön sähköpostiosoite
- yhteyshenkilön puhelinnumero
- sähköinen yhteydenpito asiakaspalvelun ja myynnin kanssa
- henkilötunnus *
- yrityksen vastuuhenkilöiden tiedot **

* Henkilötunnus tallennetaan henkilöltä, joka allekirjoittaa sopimuksen Paytrailin kanssa.
** Suomen Asiakastieto Oy:stä haetaan automaattisesti seuraavat tiedot: henkilötunnus, nimi, kansalaisuus, kotipaikka, asema yrityksessä, osakkeiden tai osuuden määrä, uudet maksuhäiriömerkinnät.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan tiedot saadaan Asiakkaalta itseltään hänen edustamansa yrityksen/yhteisön solmiessa sopimuksen Paytrailin kanssa tai Asiakkaan muokatessa tietojaan. Näin toimiessaan Asiakas hyväksyy tietojensa käytön tämän rekisteriselosteen kohdan 4 mukaisessa tarkoituksessa.

Suomen Asiakastieto Oy:stä haetaan automaattisesti seuraavat tiedot: henkilötunnus, nimi, kansalaisuus, kotipaikka, asema yrityksessä, osakkeiden tai osuuden määrä. Suomen Asiakastieto Oy toimittaa yrityksen vastuuhenkilöiden uudet maksuhäiriömerkinnät.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa ja samaan konserniin kuuluville yhtiöille, maksutavan tarjoajille ja luottotietoyhtiöille lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää lain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on suojattu asianmukaisesti sähköisesti sekä fyysinen pääsy on rajoitettu ja valvottu. Rekisterin käyttö on rajoitettu ja jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Paytrailin henkilöstöllä ja Paytrailin lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

10. Tarkastusoikeus

Asiakas voi kirjautua Paytrailin Kauppiaspaneeliin tarkastaakseen hänestä tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköisesti kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakas voi kirjautua Paytrailin Kauppiaspaneeliin tarkastaakseen ja korjatakseen tallennettuja tietoja. Tietojen korjaamiseksi rekisteröity voi lisäksi ottaa yhteyttä Paytrailin asiakaspalveluun.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Kun asiakkuuteen liittyvät lakisääteiset velvoitteet ovat päättyneet, voidaan asiakkaan tiedot poistaa kirjallisen pyynnön perusteella. Tietojen poistamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 mainittuun rekisterin yhteyshenkilöön.