Tietosuojaseloste – Paytrailin maksupalvelu

Turvallisuutesi ja yksityisyytesi on meille tärkeää. 

Tietosuojaseloste – Paytrailin maksupalvelu

1.4.2018
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterin pitäjä

Paytrail Oyj, jäljempänä ”Paytrail”.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Markku Hänninen
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Finland

Yhteydenotot Paytrailin asiakaspalvelun kautta: www.paytrail.com/yhteystiedot

3. Rekisterin nimi

Paytrailin maksupalvelun tietorekisteri.

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään maksupalvelulaissa määriteltyjen maksutoimeksiantojen suorittamiseen, Paytrailin tarjoaman palvelun kehittämiseen, tilastointiin sekä asiakaspalveluun. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:ään.

5. Rekisterin tietosisältö

Maksu- ja tunnistetiedot. Maksu- ja tunnistetiedot välitetään salatussa yhteydessä rahoituslaitokselle.

Tietojen mukana Paytrailin tietorekisteriin tallentuvat:
- Maksutapa
- Maksuaika
- IP-osoite
- tilinumero*

* Vain tilanteissa, joissa asiakas tallentaa tilinumeronsa Paytrailin järjestelmään maksun palautusta varten.

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakas luovuttaa tiedot siirtyessään suorittamaan maksutapahtumaa tai ne saadaan Asiakkaalta itseltään. Suorittaessaan maksutapahtuman Asiakas hyväksyy tietojensa käytön tämän rekisteriselosteen kohdan 4 mukaisessa tarkoituksessa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa ja samaan konserniin kuuluville yhtiöille lain sallimissa rajoissa. Rekisteriin tallennetut asiakkaan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero) ovat saatavilla palvelujen tai tuotteiden myyjälle asiakaspalvelua varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää lain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tiedot on suojattu asianmukaisesti sähköisesti sekä fyysinen pääsy on rajoitettu ja valvottu. Rekisterin käyttö on rajoitettu ja jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Paytrailin henkilöstöllä ja Paytrailin lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

10. Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköisesti kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyn tiedot ovat tallessa maksutoimeksiantokohtaisesti eikä tietoja päivitetä maksutoimeksiannon aikana. Tietojen korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 mainittuun rekisterin yhteyshenkilöön.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Kun maksutapahtumaan liittyvät lakisääteiset velvoitteet ovat päättyneet, voidaan asiakkaan tiedot poistaa kirjallisen pyynnön perusteella. Tietojen poistamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 mainittuun rekisterin yhteyshenkilöön.