Paytrail

Sosiaalinen media markkinointikanavana

Johannes Kumpukoski Kirjoittanut Johannes Kumpukoski - 5.2.2013

Yrityksellä on monia keinoja markkinoida tuotteitaan. Markkinoinnin tarkoitus on luoda asiakasvirtaa joko yrityksen kivijalkaliikkeeseen, verkkokauppaan tai molempiin edellisistä sekä luoda kuvaa yrityksestä. Sosiaalisen median käyttäminen markkinoinnissa on yleistynyt edellisvuosien aikana.

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan verkkoympäristöä, jossa jokaisella käyttäjällä on mahdollisuus luoda sisältöä. Erilaisia sosiaalisia medioita ovat: sosiaaliset verkostot, blogit, keskustelupalstat, virtuaaliset kohtaamispaikat, sisällön julkaisupalvelut jne.

Philip Kotlerin markkinoinnin määritelmässä kuvataan markkinointia sosiaaliseksi prosessiksi. "A social process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging products and value with others." Eli suomennettuna: "Sosiaalinen prosessi, missä yksilöt ja ryhmät hankkivat, mitä he tarvitsevat ja haluavat, luomalla arvoa ja vaihtamalla tuotteita muiden kanssa"

Suurin sosiaalinen verkosto on Facebook. Suunnitelmallisella toiminnalla Facebookissa yritys voi tavoittaa suuren massan ihmisiä pienillä kustannuksilla. Facebookin hienous on se, että se mahdollistaa asiakkaiden osallistamisen markkinointiin.

Markkinoinnin ajoitus sosiaalisessa mediassa on tärkeää näkyvyyden saavuttamiseksi. Kampanja kannattaa aloittaa sellaisena ajankohtana, milloin se ei huku muiden käyttäjien virtaan. Mutta kuitenkin silloin, kun käyttäjiä on paikalla.

Markkinoiko sinun yrityksesi sosiaalisessa mediassa?
Seuraatko yrityksiä aktiivisesti sosiaalisessa mediassa?

paytrail-icon Verkkokaupan myynti ja markkinointi