Paytrail

Facebookin algoritmi ja orgaaninen näkyvyys – miten verkkokauppa voi hyötyä?

Mari Oksanen Kirjoittanut Mari Oksanen - 5.10.2021

Vaikka Facebook tavoittaa maailmanlaajuisesti yli kaksi miljardia käyttäjää, on  yritysten niin sanottu orgaaninen näkyvyys muutaman prosentin luokkaa. Maksettu sisältö puskee orgaanisen sisällön sivuun, ja algoritmin jatkuvat muutokset tekevät orgaanisesta näkyvyydestä haastavaa. Mutta, muutamilla vinkeillä orgaanista näkyvyyttä voi kuitenkin merkittävästi kasvattaa.

Yritysten Facebook-sivujen orgaaninen näkyvyys on laskenut vuosi vuodelta. Suomen Digimarkkinoinnin sometiimin päällikkö Lasse Sourander arvioi, että yritysten, kuten verkkokauppojen, orgaaninen näkyvyys on tällä hetkellä noin 4–5 %.

Mitä heikompi engagement, eli mitä vähemmän Facebookin käyttäjät reagoivat sisällön kanssa, sitä huonompi sivun orgaaninen näkyvyys on.

Algoritmi painottaa videoita ja kommenttimäärää

Facebookin algoritmi on muuttunut useita kertoja viimeisen parin vuoden aikana. Vuonna 2019 merkittävä muutos oli videoiden priorisoiminen; ”Facebook Watch” ja ”Lisää videoita” -osiot nousivat uutisvirtaan, ja algoritmi nosti käyttäjille videoita, joiden hakutulokset ovat korkeita ja videot joihin käyttäjät palaavat, nousivat videosuosituksissa korkealle.

SanFrancisco-3457-1

Vuonna 2019 uutisvirtaan nousivat myös surveyt, eli kyselyt siitä, millainen sisältö käyttäjiä kiinnostaa. Surveyt antavat Facebookin käyttäjille mahdollisuuden antaa palautetta siitä, minkälainen sisältö heitä kiinnostaa. Tämän palautteen perusteella algoritmi tarjoaa käyttäjille räätälöidympää sisältöä ja puolestaan rajoittaa epäkiinnostavaa sisältöä.

Samana vuonna Facebook muutti algoritmiä julkisten sivujen kommenttien näkyvyydessä. Uutisvirtaan alkoivat nousta sivujen ja yksilöiden jaot, jotka olivat keränneet merkittävän kommenttimäärän.

Facebook on myös algoritmillään karsinut kyseenalaisen sisällön – kuten perusteettomien terveysväittämien – näkyvyyttä ja parantanut mainosten kohdennettusta muun muassa sen perusteella, minkälaisia sivuja ja tahoja käyttäjä seuraa.

Tekoäly kerää tietoa ja ennakoi käyttäjän kiinnostuksia

Vuonna 2021 Facebook alkoi hyödyntää toden teolla koneoppimista. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että Facebook kerää kaiken tiedon käyttäjän ja hänen verkostonsa sisällöistä ennakoidakseen kiinnostuksen kohteita.

Tämän jälkeen Facebook rankkaa sisällöt sen perusteella, onko käyttäjä esimerkiksi pitänyt, kommentoinut tai jakanut sisältöä. Kategorisoinnin jälkeen Facebook nostaa käyttäjän uutisvirtaan hänelle relevantiksi arvioitua sisältöä.

Kaiken kaikkiaan tämä tarkoittaa sitä, että sisältö, joka käyttäjien uutisvirtaan nousee – kuten verkkokauppojen sivujen sisältö – on käyttäjälle merkityksellistä sisältöä.

Mitä merkityksellinen orgaaninen sisältö voisi olla? ”Emme voi tietää täysin, mikä sisältö saa aikaan reaktioita, mutta esimerkiksi pelkät tekstipostaukset tuskin juuri toimivat”, Lasse sanoo.

Aktivoiva sisältö saa näkyvyyttä

Verkkokauppojen asiakkaita kiinnostavat usein tuotetestit ja kokeilut, adboxingit ja esittelyt.

”Ihmiset täytyy saada liikkeelle; heidän täytyy reagoida jotenkin. Liian ympäripyöreä sisältö sivuutetaan helposti", Lasse kertoo.

Verkkokaupan kannattaa siis herättää keskustelua ja esittää kysymyksiä. Arvonnat kiinnostavat yhä monia käyttäjiä: Kenet ystävistäsi ottaisit mukaan matkalle? Kelle hankkisit tietyn tuotteen tai palvelun? -tapaiset sisällöt houkuttelevat jakamaan postauksia. Oleellista on vastaanottajan osallistaminen.

Lasse muistuttaa, että Facebookissa jaettavan orgaanisen sisällön täytyy olla sellaista, että tekoäly saa siitä kiinni. Epätarkka ja ympäripyöreä sisältö ei toimi, vaan sisällön kannattaa olla räätälöidympää.

Tärkeää on myös muistaa, että ihmiset, joille orgaaninen sisältö näkyy, ovat jo oleellisia käyttäjiä tai kuluttajia, ja siten mahdollisia asiakkaita heidän kiinnostustensa perusteella. Heitä täytyy ohjata sisällössä verkkokaupan pariin järkevästi.

Mainonnan tyyli muuttuu

Orgaaninen sisältö luo mahdollisuuden nostaa esiin ihmisiä ja tekijöitä yritysten takana. Myös brändilähettiläät toimivat erinomaisesti.

Lasse huomauttaa, että kotikutoisuus ja hetkessä tuotettu sisältö kasvaa, ja teknisen osaamisen vaatimus puolestaan laskee. Brändilähettiläiden ei myöskään tarvitse olla kymmeniä taikka satojatuhansia seuraajia omaavia, vaan niin sanotut mikrovaikuttajat voivat toimia asiakkaiden sitouttamisessa paremmin.

”Lisäksi orgaanisella puolella testimoniaalit ja käyttäjäkokemukset voivat toimia hyvin”, Lasse sanoo.

Myös yhteistyökumppanuuksia voi tuoda luonnollisesti esiin orgaanisissa sisällöissä, ja se voi luoda erinomaista synergiaa eri sivujen ja brändien välillä.

Tärkeää on siis luoda sisältöjä, jotka herättävät tunteita ja reaktioita sekä toimivat kipinänä keskustelulle. Harvard Business Review’n raportin mukaan tunteet, jotka esiintyvät usein jaetuissa sosiaalisen median sisällöissä olivat: ihailu, ällistys, hämmästys, uteliaisuus, kiinnostus ja epävarmuus. Nämä kannattaa muistaa, kun tavoittelet orgaanista näkyvyyttä Facebook postauksissa.