Paytrail

Kuluttajien arvovalinnat näkyvät verkkokaupan trendeissä

Markus Laurio Kirjoittanut Markus Laurio - 22.10.2019

Verkkokaupan kasvu jatkuu vuonna 2019. Se on keskeisin asia, jonka syyskuussa julkaistu verkkokaupan trendejä kuvaava raporttimme osoittaa. Kasvua näyttää tulevan yli puolitoista miljardia euroa, ja verkko-ostoksia tekee kyselytutkimuksen mukaan yli 85 prosenttia suomalaisista. Se on kova luku.

Perinteinen, kuluttajakyselyjen avulla tehty tutkimuksemme osoittaa mielenkiintoisia muutoksia. Matkailu on edelleen suurin verkkokaupan kategorioista, mutta huoli ilmastonmuutoksesta näyttää siirtyvän kulutuskäyttäytymiseen. Lentojen ostamista harkitaan tarkemmin, matkustaminen kotimaassa on kasvanut ja yhä useampi ostaa suomalaisesta verkkokaupasta ulkomaisen sijaan. Lisäksi tutkimus osoittaa, että päivittäistavaroiden ostaminen verkosta on kasvanut merkittävästi, samoin mobiilimaksaminen.

Verkkokaupassa tapahtuneita muutoksia mitatessa on tärkeää peilata tilannetta laajempaan maisemaan. Taloudessa menee vähän heikommin kuin 2018, mutta verkkokauppa kasvaa siitä huolimatta. Tähän on kaksi perussyytä. Ensinnäkin verkkokauppamarkkina ei ole monilta osin vieläkään kypsää, vaan etenkin palveluita siirtyy yhä digitaalisiksi. Tämä kasvattaa markkinaa. Toisaalta niiden toimijoiden kohdalla, jotka toimivat sekä verkossa että perinteisemmin kivijalkatyyppisesti, kasvu on nopeampaa verkossa.

Siksi onkin suhteellisen turvallista ennustaa, että verkkokaupan kasvu jatkuu siitä huolimatta että ennusteet näkevät maailmantalouden yllä pilviä.

Megatrendit näkyvät matkustamisessa

Matkustaminen on siis edelleen verkkokaupan suurin yksittäinen sektori. Suomalaiset ostavat vuonna 2019 matkoja verkosta arviolta peräti 5,8 miljardilla eurolla. Aiempi hurja kasvu näyttää kuitenkin tasaantuvan. Matkustamisen osalta markkina on hyvin kypsä, kun ”kaikki” ovat siirtyneet ostamaan netistä ajat sitten.

Lentomatkustuksen luvuissa näkyy pientä laskua edelliseen vuoteen. Uskallan väittää, että tässä taustalla ovat paljon esillä olleet huolet ympäristökysymyksistä. Ylipäätään matkojen ostaminen näyttää kyselytutkimuksen mukaan vähentyneen hieman.

Julkisen liikenteen kasvua tukee tosin toinenkin, meidän toimialaamme oleellisesti liittyvä megatrendi. Se on tietenkin digitalisaatio. Suomessa tätä vaikutusta kuvaa erinomaisesti Onnibus-esimerkki.

Halpabussiyhtiö toi Suomeen ensimmäisenä täysin digitalisoidun lipunmyynnin ja sitä kautta dynaamisen hinnoittelun. Fyysisten lipunmyyntipisteiden puuttuminen on merkittävä kustannuksia vähentävä tekijä, minkä ansiosta Onnibus pystyi painamaan hinnat alas. Lopulta kaikkien kilpailjoiden VR:stä lähtien oli pakko lähteä hintakilpailuun mukaan.

Ihmiset käyttävät julkista liikennettä Suomen sisällä aiempaa enemmän paitsi eettisistä syistä myös siitä yksinkertaisesta syystä, että se on halvempaa kuin ennen.

Halpa hinta ei enää tärkein tekijä

Matkustamisessa tapahtuneita muutoksia isompi juttu on päivittäistavaraostojen siirtyminen yhä voimakkaammin verkkoon. Nyt jo 24 prosenttia suomalaisista ilmoittaa kyselytutkimuksemme perusteella ostaneensa ruokaa ja päivittäistavaroita verkosta. Osuus on kasvanut 50 prosentilla edellisvuodesta.

Vaikka kyseessä on päivittäistavarakaupan kokonaisvolyymistä vasta vajaa prosentti, on kyseessä euromäärällisesti hyvin merkittävä asia. On hyvä huomata, että tähän lukuun lasketaan kauppojen kauppakassipalveluiden ohella myös esimerkiksi Woltin kaltaiset ruokaa kuljettavat palvelut. Ihmisten kokema kiire ja hektinen elämänrytmi näkyvät näissä tilastoissa.

Toinen kiinnostava, joskin vielä numeraalisesti aika pieni muutos on ostojen siirtyminen ulkomaisista verkkokaupoista kotimaisiin. Tätä selittää toinen poiminta samasta tutkimuksesta: joitakin vuosia sitten halpa hinta oli keskeinen verkko-ostamista määrittävä tekijä, mutta vuoden 2019 tuloksissa se tulee vasta neljäntenä ajansäästön ja helppouden, verkkokaupan tarjoamien rajattomien aukioloaikojen sekä hintojen ja tuotteiden vertailtavuuden jälkeen.

Verkkokaupan kasvu näyttää jatkuvan

Mitä tästä kaikesta pitäisi päätellä? Nähtävissä on useita mielenkiintoisia trendejä, jotka liittyvät toisiinsa.

Osa on suoraan digitalisaatioon ja teknologiaan liittyviä asioita, joiden ansiosta kuluttajakokemus on parantunut. Tätä kautta suomalaiset kaupat pärjäävät nyt paremmin suhteessa ulkomaisiin, kun alussa oltiin jälkijunassa. Pitkään, noin 5-7 vuotta verkossa toimineet kaupat tuntuvat kasvavan merkittävästi.

Toinen tekijä on ilmastohuoli, jonka takia halutaan ostaa lähempää, matkustetaan vähemmän ulkomaille ja halutaan suosia kotimaista. Megatrendit vaikuttavat kaikkeen verkkokaupan muuttumiseen.

Kolmas asia on se, että ylipäätään kilpailu on tullut oikeasti globaaliksi ja marginaalit ovat pienentyneet dramaattisesti. Ei suomalainenkaan verkkokauppa voi pärjätä jos ei se tarjoa suunnilleen samoja hintoja ja ehtoja kuin muut.

Ilmastohuoli ei valitettavasti ole poistumassa päiväjärjestyksestä, mutta digitalisaatio voi olla monella sektorilla osa ongelman ratkaisua. Siksi myös megatrendien keskinäinen sidos pitää osaltaan huolen siitä, ettei verkkokaupan kasvusta tarvinne olla kovin huolissaan.

Lue koko raportti

Verkkokauppa Suomessa 2019 -raportista löydät lisää kiinnostavia tilastoja ja analyysejä verkkoliiketoiminnan tilasta Suomessa. Tämä kannattaa lukea kannesta kanteen!

Lataa raportti

paytrail-icon Verkkokaupan tilastot