Paytrail

Miksi saavutettavuus on tärkeää myös verkkokaupassa?

Saila Marttila Kirjoittanut Saila Marttila - 7.6.2022

Verkkokaupan kehittämisessä kannattaa ottaa huomioon myös saavutettavuus. Miksi saavutettavuus on tärkeää ja mitä verkkokauppiaan tulee siitä tietää? Kysyimme vinkkejä Suomen Paralympiakomitean Jarno Saapungilta.

Mitä saavutettavuus on?

Saavutettavuus on eräänlaista digimaailman esteettömyyttä, joka helpottaa palveluiden käyttöä. Saavutettavuuden osa-alueita ovat tekninen toteutus, käyttöliittymäsuunnittelu ja ymmärrettävä sisältö: esimerkiksi siis virheetön HTML, hyvä käytettävyys ja helppolukuinen kieli.

Saavutettavuusvaatimukset ja lainsäädäntö pyrkivät varmistamaan, että digipalvelut ovat kaikkien ulottuvilla ja että niiden käyttö on mahdollista vaikkapa ruudunlukijan avulla. Lain vaatimukset koskevat pääosin julkisia palveluita sekä osaa yksityisistä toimijoista, kuten pankkeja tai vakuutusyhtiöitä.

Vaikka lain sanelemaa pakkoa saavutettavuuteen ei omassa verkkokaupassa olisikaan, saavutettavuuden huomiointi parantaa kaupan käytettävyyttä ja tuo kilpailuetua. Brittiläisen tutkimuksen mukaan saavutettavuusesteiset verkkokaupat menettävät vuosittain jopa 17 miljardia puntaa sellaisille kilpailijoille, joiden sivustot ovat saavutettavia.

➡️ Lue myös: Verkkokaupan trendit 2022, jonka mukaan saavutettavuus on yksi vuoden 2022 trendeistä

 

Huomio asiakaslähtöisyyteen ja käytettävyyteen

Tarve saavutettaville palveluille koskee suurta käyttäjäjoukkoa. Suomessa on arviolta yli miljoona käyttäjää, joiden saattaa olla vaikeaa käyttää digipalveluita. Syinä voivat olla esimerkiksi näkövamma, luki- ja oppimisvaikeudet tai fyysiset ja motoriset rajoitteet.

”Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus käyttää palveluita sekä asioida itsenäisesti. Saavutettavuusasiat ovat yhdenvertaisuusasioita”, muistuttaa Saapunki.

Moni saavutettavuuden kannalta merkittävä parannus parantaa sivuston käytettävyyttä ja palvelee siten jokaista käyttäjää – ja mitä helpompi verkkokauppaa on käyttää, sen parempi kaupan konversio myös on.

Mitkä ominaisuudet sitten parantavat kaupan saavutettavuutta? Saapunki nostaa valikot yhdeksi merkittäväksi seikaksi:

”Valikoiden toimimattomuus on yksi pahimmista saavutettavuuspuutteista. Jos niissä ei voi navigoida tabulaattorin avulla tai jos ne eivät toimi ruudunlukijalla, on sivuston käyttäminen mahdotonta.”

Monet sivuston saavutettavuutta parantavat seikat voivat parantaa myös hakukonenäkyvyyttä. Esimerkkejä näistä ovat otsikoiden ja väliotsikoiden hierarkkinen hyödyntäminen, tekstimuotoiseen informaatioon panostaminen sekä kuvatekstien ja alt-textien käyttäminen.

”Jos kuvissa ei ole alt-textejä, ne ovat täysin saavuttamattomia sokeille. Samoin kannattaa välttää tilannetta, jossa informaatio on laitettu pelkkään kuvamuotoon”, Saapunki vinkkaa.

 

Miten kehittää asiakaslähtöinen ja saavutettava sivusto?

Miten verkkokauppias voi varmistaa, että oma sivusto on saavutettava? Mistä sivuston kehittämisessä kannattaisi lähteä liikkeelle?

”Saavutettavuusasioissa kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen, ja asiantuntijalta voi pyytää auditoinnin omasta sivustosta. Samoin voi pyytää perehdytystä saavutettavuustyöhön – näin välttää turhan työn tekemisen.”

Moni saavutettavuutta parantava seikka on sellainen, jonka voi lyhyen perehdytyksen tai perehtymisen jälkeen tehdä itse. Tukea saavutettavuustyöhön löytää myös Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivustolta, johon on koottu materiaalia ja ohjeita suunnittelun tueksi.

”Verkkosivuston päivityksissä on hyvä vaatia myös saavutettavuuden huomiointia. Kannattaa varmistaa, että omalla yhteistyökumppanilla on siihen osaamista.”

Yksinkertaisia verkkokaupasta tarkistettavia asioita ovat toimintokehotteet ja käyttö-, sopimus- tai maksuehdot. Selkeä toimintokehote kertoo konkreettisesti, mitä ollaan tekemässä: ”siirry kassalle” tai ”lue sopimusehdot” ovat informatiivisempia kehotteita kuin ”lue lisää”. Pakollisissa ehdoissa ja lakiteksteissä kannattaa puolestaan panostaa tekstimuotoon.

”Tekstimuotoisuus on tärkeä ohjenuora. Esimerkiksi kuvamuotoista pdf-tiedostoa on mahdotonta lukea ruudunlukijalla.”

Entä tarvitseeko verkkokauppiaan huolehtia siitä, että maksu tyssää saavutettavuuspuutteisiin? Lyhyt vastaus on ei: lakisääteiset saavutettavuusvaatimukset koskevat esimerkiksi pankkipalveluita, ja saavutettavuus on huomioitu myös Paytrailin maksupalvelun kehityksessä.

Millaisia kokemuksia Saapungilla on verkkomaksamisesta?

”Oma suosikkimaksutapani on verkkopankki, ja koen verkkopankkimaksun vahvistamisen mobiilisovelluksella helpoksi.”

Paytrail tekee yhteistyötä Suomen Paralympiakomitean kanssa ja vastaa Paralympiarahasto.fi:n alla olevasta verkkomaksuliikenteestä. Yhteistyön tärkeimpiä arvoja ovat turvallisuus, luotettavuus ja saavutettavuus.

paytrail-icon Verkkokaupan myynti ja markkinointi