Paytrail

Sometrendit ja verkkokaupan mahdollisuudet somen hyödyntämisessä 2019

Vierailija Kirjoittanut Vierailija - 29.11.2018

sometrendit-2019-ja-verkkokaupan-mahdollisuudet-hyodyntaa-somea3

Tutkimusten mukaan yli 80 % kuluttajista on kiinnostunut itse yrityksistä, ei vain yritysten palveluista tai tuotteista. Tämä tulee muuttamaan vahvasti myös verkkokauppojen viestintää: ostajat haluavat tietää, keneltä ostavat ja mikä on kunkin yrityksen tarina.

Yrityksen tarinan kertomiseen video on loistava formaatti. Verkkokaupoista ja videoista puhuttaessa jäädään usein jumiin suppeaan ajatukseen tuotevideoista, vaikka mahdollisuudet ovat paljon laajemmat – ennen kaikkea nyt, kun kuluttajat odottavat verkkokaupoilta yhä enemmän.

Videot ovat parhaimmillaan juuri asiantuntijuuden haltuun ottamisessa, asiakkaiden palvelemisessa ja osallistamisessa.

Videoita saisi ajatella verkkokaupassa kuin tekstiä tai kuvaa, sillä se on aivan näihin verrattava sisältöformaatti. Niissä paikoissa, joissa on paikka tekstille tai kuvalle, voisi yhtä hyvin olla videoita, animaatioita ja liikkuvaa kuvaa jossain muodossa, sillä videoiden kuluttaminen on meille kaikille jo kovin luontevaa.

Ei kannata tehdä antaen vaan osallistaen

Videoita tehdessä ja niitä jaettaessa ei kuitenkaan kannata ajatella samalla tavalla kuin tekstiä ja kuvaa tehdessä ja jaettaessa. Ei kannata ajatella, millaista sisältöä asiakkaille tehdään, vaan sen sijaan tulisi ajatella jo suunnitteluvaiheessa sitä, miten tekemäämme sisältöön voi osallistua ja miten myös asiakas voi jakaa sen. Kannattaa siis tehdä sisältöä, johon voi yhtyä jotenkin.

Ajatusmalli ansaitusta, omistetusta ja jaetusta mediasta kannattaisi tuoda myös verkkokaupan markkinointiviestinnän tekemiseen. Yksinkertaisimmillaan sisältö voi olla teknisten tuotekuvausten sijaan jotain, missä kerrotaan valmistamisesta, käyttämisestä, kokemuksista ja tarinoista tuotteen takaa. Jos yrityksellä ja sen myötä tuotteilla tai palveluilla on arvot (kuten niillä kuuluisi olla), ne kannattaa tuoda esiin – niihin me kuluttajat haluamme yhtyä.

Kannattaa aktiivisesti pyrkiä eroon antamisen ajatusmallista ja siirtyä kohti yhteistä sisältöä: sellaista, joka on asiakkaiden omaksuttavissa, haltuun otettavissa ja jaettavissa.

Youtuben merkitys hakukoneena

Youtube on verkkokauppatoimijoille edelleen relevantti julkaisu- ja jakelualusta, mutta nyt on viime hetket ymmärtää Youtuben merkitys myös hakukoneena. Youtube on maailman toiseksi suosituin hakukone – sieltä haetaan tietoa hakukoneen lailla. Verkkokauppatoimijoiden tulisi ymmärtää tämä, mikäli aikoo aidosti ja oikeasti myydä jotain verkossa.

Vahvimmillaan Youtube on edelleen täällä Suomessa lasten ja nuorten sekä nuorten aikuisten käytössä. Suomessa toteutetun tuoreimman tutkimuksen mukaan 15–35-vuotiaiden keskuudessa jopa 50 % on ostanut Youtube-videoilla esitetyn tuotteen tai palvelun videon perusteella. Tämä on hurja luku ja ennustaa vahvasti tulevaa. Yli 70 % on jatkanut eteenpäin tuotteen tai palvelun pariin katseltuaan Youtubesta videon. Tämä puoltaa videoiden vahvaa ohjaavuutta, ja on merkittävä luku juuri verkkokauppoja ajatellen. Yli 30 % kyseisestä ikäryhmästä on päätynyt ostamaan Instagram- tai blogisisällön perusteella, ja näissäkin kanavissa on jo totuttu kuluttamaan liikkuvaa kuvaa. Lähde: Troot Networks ja OMD 2018.

Parhaimmillaan video on asiantuntijuuden haltuunottoa

Parhaimmillaan video on keino oman toimialan tai bisneksen asiantuntijuuden haltuun ottamiseen. Esimerkkinä Suomesta voisi nostaa esiin viime vuosina videoissa kunnostautuneen sijoitustoimijan Inderesin. Inderes viestii sijoittamisen toimialalta aivan omassa sarjassaan, tuottaa enemmän sisältöä kuin toimialansa julkaisut tai mediat ja puhuttelee videosisällöillä niin ammattilaisia kuin meitä kaikkia kuluttajia – tulevia potentiaalisia sijoittajia.

Videoihin liittyvät trendit 2019

 1. Kaiken pitää toimia vuonna 2019 – niin tyylin kuin tekniikan

  Kaikissa kanavissa videot toistuvat hyvin mobiililaitteilla, eli käyttökokemus sen kuin paranee. Omat sisällöt kannattaa tuottaa jo lähtökohtaisesti mobiilissa toimiviksi ja visuaalisesti sille tasolle, jota asiakkaat kyseisellä toimialalla ja kyseisten tuotteiden kohdalla olettavat. Kannattaa pitää mielessä, että asiakkaan mielikuvan tulee säilyä koko matkan ajan: verkkokaupassa, videoissa, palvelussa ja lopulta myös tuotteessa itsessään. Tutun myyntisuppilon polut kannattaa rakentaa mahdollisimman lyhyiksi: kuluttajaa ei saa hyppäyttää enää formaatista toiseen tai jättää mitään huonon toimivuuden varaan. Kaiken pitää pelittää. Videoiden pitää toistua samalla ruudulla ja juuri sillä välineellä, jolla yrityksen verkkokaupassa vieraillaan.
 2. Arvolähtöisyys ja vastuullisuusviestintä ovat voimakkainta viestintää vuonna 2019

  Millainen on yrityksemme, millainen on kulttuurimme, miksi olemme olemassa? Kuluttajaa kiinnostavat nämä seikat yhä enemmän. Yksi ensi vuoden tärkeimmistä ja samalla kiinnostavimmista kulmista tulee olemaan vastuullisuus ja vastuullisuusviestintä. Näistä seuraava askel ovat aidot teot niiden asioiden puolesta, joihin yritys uskoo ja haluaa vaikuttaa. Näistä tullaan puhumaan vuonna 2019 termeillä yrityskansalaisaktivismi tai vastuullisuusaktivismi.

  Viime vuosilta hyvinaä esimerkkeinä toimivat Kotipizza ja Finlayson. Kotipizza muutti strategiaansa, teki vastuullisia valintoja ja panosti niiden viestimiseen siinä onnistuen. Finlayson valitsi voimakkaat teot ja viesti niiden arvojen puolesta, joihin itse uskoo. Molemmilla toimijoilla on verkkokauppa, joka on tehnyt selkeää kasvua vastuullisuusviestinnän ja yritysaktivismin avulla jo nyt – näyttäen meille muille esimerkkiä.

  Vuoden 2018 maailman merkittävimmäksi markkinointikampanjaksi ennustetaan Niken poliittista kannanottoa: kampanjaa, jossa he nostivat kiistellyn NFL-pelaajan Colin Kaepernickin keulahahmokseen ja ottivat vahvasti kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Koko maailman media kohahti, Niken pörssikursseissa nähtiin notkahdus ja lenkkareita poltettiin pitkin Yhdysvaltoja, mutta verkkokaupan myynnin kerrotaan nousseen 30 % tämän kampanjan myötä.


  Yksi konkreettinen keino hyödyntää videota vastuullisuusviestinnässä on vuosikertomusten ja vastuullisuusraporttien tuottaminen videoiden muodossa. Näitä tullaan varmasti näkemään yhä enemmän jatkossa: ne ovat hyvä keino aloittaa viestintä yrityksen arvoista ja teoista videoin.
 3. Videot eri muodoissa ja muuallakin kuin Youtubessa

  Suosituimmissa sosiaalisen median kanavissa, Facebookissa ja Instagramissa, Stories- ja Live-ominaisuudet ovat jatkuvassa kasvussa. Kuluttajien parissa niiden käyttö ja suosio kasvaa, mutta täällä Suomessa ne ovat vasta tulossa yrityksille. Lyhyen elinkaaren sisällöt kannattaa siis henkisesti hyväksyä ja hyödyntää tulevaisuudessa myös omassa tekemisessä.

  Videot vahvistuvat voimakkaasti muuallakin kuin Youtubessa. Sosiaalisen median eri kanavien kilpailuasetelma näkyy juuri videoiden osalta selvästi. Facebook haluaa voittaa Youtuben, ja on sen myötä tuonut eri toiminnallisuuksia käyttäjilleen lähes hengästyttävää tahtia, kuitenkaan niissä vielä vahvasti onnistumatta. Yhtenä kiinnostavimmista uutuuksista ovat vuonna 2018 olleet Facebook Watch ja sisaryhtiö Instagramin IG TV. Facebook haluaa kilpailla tulevaisuudessa myös muiden suoratoistopalveluiden kanssa, ja on kiinnostavaa seurata tätä toimintotulvaa myös vuonna 2019.

  Myös katselukokemus ja katselutapojen muutos näkyy. On demand -ajatuksen rinnalle on noussut uusia trendejä katselukokemukseen liittyen: esimerkiksi "katsele videoita ryhmässä" -toiminnallisuus. Vuonna 2019 nähdään, miten näille toiminnallisuuksille käy.
 4. Maksa missaä vaan, osta missä vaan

  Instagramissa voi klikata itsensä kuvasta suoraan verkkokauppaan, Facebook-kaupassa voi selata tuotteita jo meille tutuin tuotekortein, Snapchatin kuvasta voi klikata yksityiskohtaa ja päästä kuvasta suoraan ostamaan tuotteen. Amazon kehittää maksutapojaan, ja maksamisen sekä ostamisen suoraviivaistumista kokonaisuudessaan nähdään kaikissa kanavissa.

  Vuonna 2019 kannattaa hyödyntää sosiaalisen median kauppaominaisuudet, tehdä kokeiluja ja linkittää oma verkkokauppa ja tuotteet osaksi sisältöjä. Tulevaisuuden suunnitelmia punoessa kannattaa huomioida se, että kuluttajat oppivat yhä paremmin siirtymään somesta verkkokauppaan ja kohta ostamaan myös somesta. Näistä syistä kanavat kannattaa pitää varattuna ja seurata niiden kehitystä.
 5. Kaupallisten yhteistöiden ja mainospaikkojen määrä sen kun kasvaa

  Juuri kun olemme oppineet, mitä tarkoittaa vaikuttajamarkkinointi tai kaupallinen yhteistyö vaikuttajien kanssa, myös tuotantoyhtiöt tulevat sisältöjensä kanssa ulos yhä voimakkaammin eri kanavissa. Sarjat, leffat, niihin liittyvät tuotannot sekä näiden yhteyteen syntyvät mainoskatkot ja kaupalliset yhteistyöt tulevat tarjoamaan yhä uusia mahdollisuuksia verkkokaupoille. Jälleen kannattaa pitää mielessä, että erityistä näissä liikkuvan kuvan tarjoamissa paikoissa on mahdollisuus linkitykseen ja suoraan ohjaukseen, toisin kuin printissä ja perinteisessä televisiossa.
 6. Sosiaalisen median kanavien tarjoama analytiikka kannattaa yhdistää muihin mainospintoihin

  Vuonna 2019 erityisesti verkkokaupoilla on juhlavuosi yhä pidemmälle viedyn markkinoinnin seurannan ja kohdentamisen osalta. Sosiaalisen median kanavien seurantatyökalut ja toiminnallisuudet yhdistetään muihin pintoihin kuten hakukonemarkkinointiin tai display-mainontaan. Näin saadaan tarjottua yhä tarkempaa ja kohdistetumpaa mainontaa ja uudelleen markkinointia. Se, jolla on koko prosessi parhaiten mietittynä, hyötyy myös näistä työkaluista parhaiten. Jos tiedämme, millaisia asiakasryhmiä meillä on, mitä ostoprosessissa tapahtuu ja millaista sisältöä asiakkaamme ovat missäkin vaiheessa vailla, voidaan somen ja eri pintojen avulla tarjoilla tarkasti kohdistettua sisältöä asiakkaille, juuri haluttuun aikaan.

Hieno verkkokauppavuosi 2019 on tuloillaan, erityisesti somen ja videoiden osalta!

Lue Verkkokaupan trendit 2019 -raportti

Lue myös Verkkokaupan trendit 2019 -raportti ja ota haltuun ensi vuoden kehityssuunnat

Lataa nyt

Kirjoittaja:Hanna-Liimatainen_verkkokaupan-trendit-2019

Hanna Liimatainen
on Siliän (linkki www.silia.fi) sosiaalisen median asiantuntija ja yksi Paytrailin verkkokaupan trendit 2019 -raportin asiantuntijoista.

paytrail-icon Verkkokaupan myynti ja markkinointi