Verkkokaupan kehittäminen

Menestyvät verkkokaupat
uusiutuvat koko ajan
.

Miten kehität verkkokauppaasi oikeaan suuntaan?

On tärkeää, että verkkokaupan kehitystyö suunnitellaan ja toteutetaan aina asiakaslähtöisesti: ne muutokset, jotka kenties helpottavat kauppiaan omaa toimintaa, saattavatkin muuttaa asiakaskokemusta huonompaan suuntaan.

Ebook3-kansi

OPAS:
Menestyvän verkkokaupan
kehitystyö

Lataa nyt

ebook-4-cover_pieni

OPAS
Monikanavaisuus ja kuinka
se rakennetaan?

Lataa nyt

 

ebook-6-cover_pieni.png

OPAS:
Matkailuyrittäjän opas
verkkokaupan palvelumuotoiluun

Lataa opas konversio-optimoinnista

Jari-Junkkari.jpg

WEBINAARITALLENNE:
Kuinka viet peliyritysten toimivat käytännöt omaan yritykseesi?

Katso tallenne

ossi_ja_mika_edututor.jpg

WEBINAARITALLENNE:
Täydellistä prosessia etsimässä
- missä olet Eldorado?

Katso tallenne

Oletko valmis aloittamaan
verkkokauppasi menestyksekkään kehitystyön?

Verkkokaupan kehitystyö lähtee liikkeelle siitä, että kauppias määrittää ensin selkeät tavoitteet omalle verkkokaupalleen ja sen liiketoiminnalle. Tämän jälkeen kauppiaan tehtävä on tunnistaa ne mittarit, joiden avulla noiden tavoitteiden toteutumista voidaan seurata.

Vasta sitten on aika etsiä ne ongelmakohdat ja pullonkaulat verkkokaupan toiminnassa, jotka mahdollisesti estävät tai hidastavat haluttujen tavoitteiden saavuttamista. Tämä onnistuu parhaiten tarkastelemalla verkkokaupan eri prosesseja ja niiden toteutumista.

Kun verkkokaupan kehitystyö pohjautuu liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja sille on määritetty selkeät mittarit, ei kehitystyö jää vain yksittäisiksi toimenpiteiksi. Tällöin kehitystyöstä tulee systemaattista kokonaisuudenhallintaa, jolla varmistetaan verkkokaupan kannattavuus ja menestys.