Paytrail

Miten johdan verkkokauppani kasvua?

– vieraskynä

Vierailija Kirjoittanut Vierailija - 16.5.2024

Verkkokaupan menestyksellinen johtaminen on kuin taidetta, jossa yhdistyvät strategia, dataohjautuvuus sekä käytännön toimenpiteet. Toimialan kehittyessä sekä kilpailun lisääntyessä verkkokaupan kasvun mahdollisuudet lisääntyvät. Tämä tuo monen arkeen lisää kompleksisuutta sekä kysymysmerkkejä, miten johtaa verkkokaupan kasvua.

Tässä artikkelissa tarkastelemme, miten johdat verkkokauppasi kasvua tehokkaasti.

 

Data on toiminnan perusedellytys

Data on verkkokaupan kasvun johtamisen tärkein voimavara. Se auttaa sinua ymmärtämään asiakkaitasi paremmin, tunnistamaan trendejä sekä tekemään perusteltuja päätöksiä liiketoiminnan kehittämisessä.

Monesti verkkokaupan data saattaa olla raskasta tulkita sekä vaikea ymmärtää, sillä dataa löytyy monesta lähteestä ja tulokset eivät aina ole identtisiä. Oikeilla datatyökaluilla sekä ymmärtämällä liiketoimintasi kannalta tärkeimmät mitattavat arvot saat realistisen kuvan liiketoiminnan eri osa-alueista.

 

Valitse oikea strategisen johtamisen malli sekä aseta tavoitteet

Verkkokaupan kasvu sekä kasvun toimenpiteet vaativat aktiivista johtamista. Erilaisia strategisen johtamisen malleja on saatavilla monipuolisesti, ja ne auttavat asettamaan realistiset tavoitteet, mittarit sekä toimintatavat verkkokaupan johtamiselle.

Strategiset johtamismallit lisäävät tehokkuutta sekä läpinäkyvyyttä koko liiketoimintaasi. Onnistuneessa verkkokaupan kasvussa ymmärretään sekä tarkastellaan seuraavia asioita:

 

Ymmärrä liiketoimintasi nykytila

Kun haluat aloittaa tavoitteellisen ja systemaattisen verkkokaupan kasvattamisen, on sinun ensin ymmärrettävä liiketoimintasi nykytila. Sen hahmottamiseksi kysy itseltäsi seuraavat kysymykset:

 • Mitä ja kenelle myyt?
 • Mikä toimii ja mikä ei?
 • Millaisia järjestelmiä käytät?
 • Millaiset resurssit (ihmiset, budjetti, teknologiat) sinulla on käytössäsi?

 

Valitse strategiatyökalu ja aseta tavoitteet

Oikea strategiatyökalu on helposti ymmärrettävä, seurattava sekä ylläpidettävä. Verkkokaupan kasvustrategia auttaa luomaan innostavat, todenmukaiset sekä helposti ymmärrettävät tavoitteet, joiden avulla seuraat liiketoimintasi edistymistä.

Tyypillisesti tavoitteet voidaan määritellä pitkän sekä lyhyen aikavälin tavoitteisiin, jossa pitkän aikavälin tavoitteet vastaavat enemmän visio/missio-kysymystä ja lyhyen aikavälin tavoitteet operatiivisempia tavoitteita. Molempia tavoitteita on hyvä olla.

 

Luo toimintasuunnitelma

Selkeä toimintasuunnitelma luo strategiseen kasvuun parhaillaan selkeän prosessin tehokkaalle kehitykselle. Toimintasuunnitelmaa laatiessa on hyvä tietää oman liiketoiminnan tavoitteet, jotta voit ymmärtää, millaisilla toimenpiteitä sekä saavutuksilla pyritään saavuttamaan tavoitteet.

Toimintasuunnitelmaa laatiessa tärkeää on määritellä tarkasti seuraavat asiat:

 • mitä tehtäviä suunnitelma pitää sisällään toteutuakseen
 • kuka tehtävistä vastaa sekä
 • mitkä ovat tehtävien valmistumisen määräajat.

Tehokas toimintasuunnitelma laaditaan riittävän lyhyelle seurantajaksolle. Me Brancoyssa elämme asiakkaidemme kanssa kolmen kuukauden kehitysjaksoja, mikä lisää tavoitteiden saavuttamisen tehokkuutta sekä tukee kykyä muutoksiin.

 

Mittaa, opi, optimoi, uudistu

Verkkokauppa on toimialana jatkuvasti kehittyvä. Jokainen toimiala pitää sisällään ulkoisia uhkia, joita ei voi täysin ennakoida. Tällaisia vaikeasti ennustettavia asioita voivat olla esimerkiksi pandemia tai lakot. Verkkokaupassa törmää välillä myös kasvun aiheuttamiin muutoksiin, jotka vaikuttavat liiketoimintaan. Tällaisia voivat olla esimerkiksi onnistunut uusasiakasmyynti sekä lisääntynyt asiakaspalvelun määrä.

Arkipäiväistä verkkokaupan kasvua sekä kehitystä kannattaa mitata viikko- ja kuukausitasolla. Näin tunnistat, miten toimenpiteet toimivat käytännössä, opit asiakkaistasi sekä tunnistat mahdollisia syy-seuraus -suhteita. Opitulla ja dataan pohjautuvalla tiedolla voit reagoida muutoksiin ketterästi ja väistää mahdolliset pullonkaulat.

Aktiivisesti johdetussa verkkokaupassa mahdollisia pullonkauloja esiintyy vähemmän, sillä toiminta on hyvin suunniteltua ja muutoksiin reagointiin on valmiit prosessit.

 

Tyypilliset verkkokaupan kehityskohteet

Millaisia sitten ovat tyypilliset verkkokaupan haasteet, mittarit sekä konkreettiset tehtävät tavoitteen saavuttamiseksi. Tässä muutamia esimerkkejä:

 

1. tavoite: Orgaanisen kävijämäärän kasvattaminen

 • Mittarit: SEO-haasteiden tunnistaminen ja poistaminen & orgaanisen liikenteen nostaminen 10 %.
 • Tehtävät:
  • verkkokaupan tekninen auditointi
  • aikataulu kehityskohteille
  • avainsanatutkimus
  • sisältösuunnitelma.

 

2. tavoite: Ostopäätöksen helpottaminen rikastetun tuotetiedon avulla 

 • Mittarit: 20 % enemmän vietettyä aikaa tuotesivulla & 10 % enemmän ostoskoriin lisäämisiä.
 • Tehtävät:
  • ostamisen esteiden tutkiminen
  • tuotearvosteluiden käyttöönotto
  • tuotekohtaiset "kuinka käyttää" -osiot.

 

3. tavoite: Verkkokaupan julkaisu onnistuneesti uudessa markkinassa

 • Mittarit: 4x kävijäliikenne markkinassa, 10 000 € myynti kvartaalin aikana.
 • Tehtävät:
  • Edeltävällä kvartaalilla: sivun asiakaskokemuksen personointi tukemaan uutta markkinaa ja kampanjasuunnitelman laatiminen
  • Tavoitekvartaalilla: asiakashankinnan ja optimointityön aloittaminen. Kvartaalin lopussa kehittymissuunnitelman laatiminen.

 

Yhteenveto

Lopuksi on todettava, että vaikka verkkokaupan kilpailu kovenee, on menestyminen edelleen täysin mahdollista. Verkkokauppa ja digitaalinen myynti tulevat kehittymään valtavasti seuraavien vuosikymmenten aikana, ja ihmisten ostokäyttäytyminen tulee keskittymään valtaosin verkkoon.

Verkkokaupan kasvu vaatii kasvuhalua, innovointia, jatkuvaa testaamista sekä investointeja. Markkinassa on edelleen tilaa sekä potentiaalia kasvulle sekä uusille menestystarinoille!

Haluatko lisää vinkkejä verkkokaupan kasvuun? Katso maksuton webinaaritallenne, jossa Samuli Ala-Kasari ja Paytrailin Matti Mäkelä antavat vinkkejä verkkokaupan kasvattamiseen.

Lataa tallenne

vieraskynäilijä-blogiin-samuli

Kirjoittaja: Samuli Ala-Kasari on Brancoyn perustaja ja toimitusjohtaja. Hän on perehtynyt syvällisesti verkkokauppojen kasvun vaiheisiin ja jakaa mielellään oppejaan niin aloitteleville kuin verkkokauppansa kasvua jo rakentaville kauppiaille.

 

 

paytrail-icon Verkkokaupan myynti ja markkinointi