Paytrail

Suuren verkkokauppa-alustakyselyn tulokset ovat täällä!

Johannes Kumpukoski Kirjoittanut Johannes Kumpukoski - 12.5.2017

verkkokauppa-alustaraportti-2017-paytrail.jpg

Teimme 20.4.-27.4. kyselyn suomalaisten verkkokauppiaiden ja niiksi aikovien kokemuksista ja ajatuksista verkkokauppa-alustoihin liittyen. Kyselyssä selvitettiin mm. mitä alustoja suomalaiset verkkokaupat käyttävät, millä perusteella alusta valitaan, onko verkkokaupan toteuttanut ulkopuolinen taho ja mikä omassa verkkokauppa-alustassa on parasta.

Kyselyyn vastasi yhteensä 629 henkilöä! Näistä 522:lla oli jo käytössään verkkokauppa-alusta ja 107 vasta harkitsi verkkokaupan perustamista ja pohti alustan valintaa. Molemmille ryhmille oli omat kysymykset.

Jakauma verkkokauppojen kesken oli suurta, mutta viisi eniten käytössä ollutta alustaa kattoivat 51% kaikista käytetyistä alustoista. Näihin alustoihin kuuluivat WooCommerce, Magento, ePages, MyCashFlow ja Shopify. Lue mitkä muut ovat kyselyn mukaan käytetyimpiä verkkokauppa-alustoja Suomessa.

Suurimmat syyt oman verkkokauppa-alustan valintaan olivat olleet helppous ja käytettävyys, hinta ja suosittelu. Valittujen alustojen parhaat puolet nousivat myös hyvin esille, samoin niiden vaihtelevuus eri verkkokauppa-alustojen välillä. Se mikä sopii yhdelle, ei välttämättä toimi toiselle. Lisätietoja tuloksista löydät raportista.

Raportista löydät myös tietoa siitä kuinka usein eri alustojen toteutuksessa on ollut mukana ulkopuolinen taho ja kuinka usein toteutus on tehty itse. Vaihtelu oli suurta alustojen välillä.

Raportista näet myös mitkä alustat näyttävät olevan vastausten perusteella nousussa ja voit lukea suoria lainauksia alustojen käyttäjiltä. Lue ihmeessä, mikäli pohdit verkkokaupan perustamista tai olet jo valitsemassa verkkokauppa-alustaa tai vaihtamassa sitä.

Lue koko raportti

Lisää luettavaa verkkokauppa-alustoista

Miksi valita Magento 2.1 verkkokauppa-alustaksi?

Verkkokauppa-alustat testissä: WooCommerce

Verkkokauppa-alustat testissä: Shopify

paytrail-icon Verkkokaupan perustaminen