Paytrail

Verkkokaupan trendit: tiukentuva talous haastaa markkinaa

Saila Marttila Kirjoittanut Saila Marttila - 15.12.2023

Verkkokauppakenttää hallitsee tällä hetkellä muutama päivänpolttava virtaus: tekoälyn ja kiertotalouden kaltaiset megatrendit ovat olleet pinnalla jo jonkin aikaa, mutta näiden lisäksi omat vaikutuksensa ovat haastavalla taloustilanteella ja kuluttajien muuttuneilla ostotottumuksilla. Miten uudenlainen tilanne muovaa markkinaa ja miltä verkkokaupan vuosi 2024 näyttää?

Tavarakaupalla haasteita, mutta kasvupotentiaaliakin löytyy

Verkkokaupan vuosi ja näkymät ovat olleet kahtiajakautuneita: osalla yrityksistä on mennyt hyvin, mutta esimerkiksi tavarakaupassa on nähty haasteita. Inflaatio ja kasvanut korkotaso ovat hillinneet kulutusta, ja tulevana vuonna edessä on tasapainon hakeminen niin tuotekategorioiden kuin toimialojenkin välillä.

Tavarakaupan hiipumisesta huolimatta verkkokaupan kokonaistilanne näyttää Paytrailin toimitusjohtaja Markus Laurion mukaan valoisalta. Verkkokauppa kokonaisuutena kasvaa, ja uusia nousijoita ovat olleet palvelut, tapahtumaliput, hyväntekeväisyys ja matkailu.

”Monella alalla on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia ja mahdollisuuksia kehittää uutta digitaalista liiketoimintaa. Esimerkiksi ruokakaupassa on edelleen kasvunvaraa.”

Toisilla toimialoilla inflaatio ja heikentynyt maksukyky sen sijaan näkyvät vahvemmin. Tavarakaupassa ostoja harkitaan ja hankitaan vain välttämätöntä. Moni osti koronavuosina kodintarvikkeita ja harrastusvälineitä monen vuoden tarpeiksi. Tiukka taloustilanne haastaa yrittäjiä, mutta on myös mahdollisuus tehdä uudenlaisia kokeiluja sekä viilata omaa liiketoimintaa.

 

Taloustilanne kääntää huomion asiakasymmärrykseen

Voimakkaan inflaation sekä korkojen nousun vuoksi kuluttajat harkitsevat ostojaan aiempaa enemmän. Talouden tiukentuessa kilpailua käydään tuotekategorioiden kesken, ja valintoja tehdään esimerkiksi lomamatkojen ja sisustuksen välillä.

Moni verkkokauppa on vakavan paikan edessä. Kasvuun vanhoilla eväillä on luotettu, mutta moni on joutunut kohtaamaan kassahaasteita. Voittajia ovat ne, joilla on mahdollisuus kehittää toimintaansa ja tehdä investointeja.

Juuri nyt on tärkeää laittaa oman verkkokaupan perusasiat kuntoon. Ihmiset miettivät entistä tarkemmin, mihin rahansa laittavat – ja mitä kauempana välttämättömistä hankinnoista ollaan, sitä enemmän ostoksia harkitaan. Olennaista on tunnistaa oman toimialan tilanne ja valita viisaasti, mihin investoi.

”Oman konseptin selkeys, kilpailuetujen kirkkaus, aito asiakasymmärrys sekä kyky uudistua ratkaisevat digitaalisen kaupan tulevaisuuden menestyksen”, muistuttaa Leevi Parsama.

Hyvänä tukena päätösten teolle on asiakasymmärryksen vahvistaminen. Jokaisen kauppiaan tulisi viimeistään nyt tietää, keitä omat asiakkaat ovat, miksi he ostavat ja millainen kaupan asiakaspolku on – sekä miten sitä voisi kehittää.

 

Pienet ja ketterät kokeilut hyötykäyttöön

Vaikka rahaa käytetään vuonna 2024 harkitummin, eivät ostot kokonaan lakkaa. Nyt on oikea aika perehtyä tuloslaskelmaan ja kassavirtaan sekä tehdä suunnitelmia 12 kuukauden kassavirtaennusteen perusteella.

”Heikossa taloustilanteessa ei pysty väkisin lisäämään kauppaa. Silti monissa verkkokaupoissa kävijämäärät ovat ennallaan, eli asiakkaat edelleen haaveilevat. Nyt kannattaa kerätä dataa siitä, mistä omat asiakkaat haaveilevat, ja olla valmiina vastaamaan kysyntään, kun haaveet on mahdollista toteuttaa", sanoo Matti Kojo.

Oman verkkokaupan valikoiman ja ostopolun viilaaminen kannattaa tehdä viimeistään nyt. Hyvä palvelu ja asiointikokemus ovat tärkeää valmistautumista siihen, kun markkina alkaa taas vetää – ja tekoälybottien ja digitaalisten asiakaspolkujen aikana inhimillisyys ja kattava asiakaspalvelu voivat nousta merkittäviksi erottautumistekijöiksi.

Tekoälyä kannattaa hyödyntää kokeiluissa itselle sopivilla tavoilla. Markkinoinnissa kannattaa testata uudenlaisia viestejä ja äänensävyjä, ja sparrausapuna tässä voi käyttää tekoälyä. Myös omaa asiakasdataa kannattaa hyödyntää entistä enemmän, sillä keskinkertainen ja geneerinen markkinointiviestintä ei tavoita enää ketään.

Mitä muuta vuonna 2024 on pinnalla ja miten tekoälystä voi saada hyötyä omaan liiketoimintaan? Entä millainen markkinointi ei enää toimi – ja millainen puolestaan toimii? Vastaukset löydät tuoreesta Verkkokaupan trendit 2024 -raportistamme.

Verkkokaupan trendit 2024

paytrail-icon Verkkokaupan myynti ja markkinointi