Paytrail

Verkkokaupan tuotetiedot ovat palvelua ja markkinointiviestintää

Riku Hokkanen Kirjoittanut Riku Hokkanen - 7.8.2019

Suomalaiset pitävät itseään mielellään tietotekniikan edelläkävijäkansana, joka ottaa uudet asiat etujoukoissa käyttöön. Luulo ei pidä paikkaansa läheskään aina. Yksi esimerkki saattaa löytyä yllättävänkin läheltä: siitä, miten verkkokauppiaat käsittelevät ja julkaisevat tuotetietojaan. Asia ehkä kuulostaa pieneltä, mutta tuotetiedon hallinta, tuttavallisemmin PIM (Product Information Management) on itse asiassa verkkobisneksen kannalta erittäin merkityksellinen juttu.

”Nykytila on Suomessa vielä heikko. Toki edelläkävijöitä on, mutta Yhdysvalloissa ja Euroopassa ymmärretään hyvin toteutetun tuotetiedon hallinnan liiketoimintahyödyt paljon paremmin”, sanoo lead consultant Jussi Rumbin Solteqilta.

”Ikävän monissa yrityksissä tuotetieto on hajallaan exceleissä, sähköpostissa, ERPissä – monessa firmassa kukaan ei oikeastaan tiedä missä. Sitten tieto kopioidaan verkkokauppaan usein suoraan tavarantoimittajan tarjoamassa muodossa, vaikka kaupan pitäisi hoitaa kaupallisuus.”

PIM vapauttaa resursseja, parantaa konversiota ja vähentää palautuksia

Minkä takia asiasta pitäisi välittää?

  1. Koska tuotetiedon ajanatasaisuus ja laatu on yksi keskeinen tekijä, joka vaikuttaa kuluttajan ostopäätökseen.
  2. Koska suurten tietomäärien säilyttäminen verkkokauppa-alustalla hidastaa asiointia ja huonontaa siten asiakaskokemusta.
  3. Koska tietojen etsimiseen ja kokoamiseen useista lähteistä kuluu valtavat määrät työntekijöiden aikaa aivan turhaan.

Kaikkiaan noin kymmenvuotisella, suoraan verkkokauppaan liittyvällä työkokemuksella puhuva Jussi Rumbin on sitä mieltä, että kertainvestontia pelkäävien yritysten olisi syytä herätä.

”PIM:n perusajatus on yhden lähteen totuus, jonka ansiosta voidaan luottaa siihen, että tuotetieto on järjestelmässä aina ajantasalla ja sidosryhmien käytettävissä. Se mahdollistaa monenlaisista aiemmin käytössä olleista järjestelmistä luopumisen – esimerkiksi kuva- ja dokumenttipankit voidaan korvata sillä ja mahdollisesti varastoina toimineita servereitä sulkea”, hän havainnollistaa.

Erityisen hyödyllisiä ja vaivaa säästäviä ovat erilaiset järjestelmään liitettävät toiminnot, joiden avulla vaikkapa keskenään yhteensopivat varaosat linkitetään yhteen ja markkinointikampanjat automatisoidaan.

”Tutkimusten mukaan yritykset käyttävät PIM:n käyttöönoton jälkeen 70 prosenttia vähemmän manuaalisia resursseja tuotetiedon hallintaan, verkkokaupan konversio paranee ja palautukset vähenevät”, Jussi kertoo.

Tuotetiedot ovat markkinointiviesti

Yksi iso este PIM-ajattelun leviämiselle on se, ettei yrityksissä usein oivalleta keskeisten ongelmien olemassaoloa ollenkaan. Ajankäyttöä ei seurata ja omaa tuotetietoa luullaan paljon parempilaatuiseksi kuin se todellisuudessa on.

”Kun käytetään useita järjestelmiä ja tehdään kaikki käsin, ei pystytä mittaamaan toimintaa. Ei nähdä missä pullonkaulat ovat, eikä tiedetä Excelissä yhtään kuinka kauan tekemiseen menee aikaa.”

Toisaalta verkkokaupassa unohdetaan helposti kaupankäynnin peruslähtökohta.

”Monesti huomaa, ettei ymmärretä mikä tarve kuluttajalla on. Suomessa myydään brändituotteita, ja aika monet toimijat käyttävät samoja, tavarantoimittajan antamia tuotetietoja. Silloin ei saada omaa viestiä välitettyä, eikä voida erottua millään muulla kuin hinnalla.”

Järjestelmä auttaa, ihmiset tekevät muutoksen

Vaikka PIM-aikaan on siirtynyt vasta verraten pieni osa suomalaisista verkkokauppayrityksistä, aletaan tuotetiedon merkitystä hiljakseen oivaltaa. Yksi iso kynnys on hinta. PIM-järjestelmän käyttöönotto on muutaman kuukauden prosessi, jossa järjestelmätoimittajan konsultilla on merkittävä rooli.

Tärkeintä olisi kuitenkin oivaltaa, ettei kyse ole autuaaksi tekevästä ihmeohjelmistosta, vaan työkalusta, joka auttaa yritystä kehittymään.

”PIM:n lähtevät yritykset ovat olleet avoimia muutokselle, he ovat miettineet tuoteviestiään ja sitä miten sen saisi yhtenäistettyä. Kaikkihan riippuu ihmisistä ja prosesseista, ilman organisaation muutoshalua järjestelmä ei toimi.”

Itse käyttöönotossa oleellista on tietomallin hyvä suunnittelu, jotta järjestelmä todella tukee yrityksen liiketoimintaa ja prosesseja.

”Aloitusvaihe on siksi kaikkein tärkein. Jos määrittely tehdään väärin, on lopputuloksena epäonnistunut projekti ja tunne siitä, ettei järjestelmä toimi. Kokenut kumppani kuitenkin ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa ja auttaa projektin oikeaan suuntaan”, Jussi Rumbin sanoo.

PIMiin liittyviä artikkeleita ja webinaaritallenteita

Panosta PIMiin, älä hifistelyyn

PIM - kaikki mitä sinun pitää tietää tuotetiedon hallinnasta (webinaaritallenne)

paytrail-icon Verkkokaupan myynti ja markkinointi