Paytrail

Miten mikropalveluarkkitehtuuri voi parantaa verkkokaupan konversiota?

– vieraskynä

Vierailija Kirjoittanut Vierailija - 1.3.2023

Mikropalvelut ovat ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelumalli, jossa sovellus rakennetaan sarjana modulaarisia komponentteja tai palveluita. Verkkokaupan yhteydessä tämä voi tarkoittaa yhtenäisen, eli monoliittisen, verkkokauppa-alustan hajottamista pienempiin, itsenäisiin palveluihin, joita voi kehittää, testata ja ottaa käyttöön toisistaan ​​riippumatta.

Tästä artikkelista löydät koosteen mikropalveluiden eduista sekä siitä, millaiset verkkokaupat saavat niistä parhaat hyödyt.

 

Mitä hyötyjä mikropalvelut tuovat verkkokaupoille?

Mikropalveluarkkitehtuurissa on useita etuja. Se parantaa koko alustan skaalautuvuutta ja joustavuutta sekä helpottaa päivittämistä ja ylläpitoa. Koska jokainen mikropalvelu on itsenäinen, tarjoaa niiden käyttäminen seuraavia hyötyjä:

 1. Parannettu skaalautuvuus. Mikropalveluita on mahdollista skaalata ylös tai alas tarpeen mukaan vaikuttamatta muihin palveluihin. Tämä helpottaa äkillisiä liikenteen tai kysynnän piikkejä.
 2. Parempi luotettavuus. Yhden palvelun vika voidaan eristää ja ratkaista vaikuttamatta muihin palveluihin. Näin verkkokauppa-alustan yleinen luotettavuus paranee.
 3. Nopeampi käyttöönotto. Yksittäisen palvelun muutokset tai päivitykset saa käyttöön vaikuttamatta muihin palveluihin. Se mahdollistaa sujuvamman kehityksen ja uusien ominaisuuksien tai parannusten nopean käyttöönoton.
 4. Lisää joustavuutta. Mikropalvelun voi rakentaa eri teknologioilla ja kielillä palvelun erityisvaatimuksista riippuen. Tämän ansiosta tiimit voivat käyttää joustavasti parhaita työkaluja ja tekniikoita.

 

Miten hyödyntää mikropalveluita verkkoliiketoiminnassa?

Mikropalveluita voi käyttää usealla eri tavalla. Yleisemmin verkkoliiketoiminnassa  niitä hyödynnetään mm. kassaprosessin, tuoteluettelon tai maksuportaalin kohdalla, kun halutaan parantaa kyseisen osan irrallisia toimintoja.

Verkkokaupan kassaprosessissa mikropalveluista on etua kassavirran eri osien itsenäisessä hallinnassa ja skaalauksessa. Mikropalveluihin pohjautuvassa kassan näkymässä voi olla erilliset palvelut maksujen käsittelyyn, tilausten täyttämiseen ja asiakastilin hallintaan. Näin kehitystiimi voi päivittää ja parantaa jokaista näistä itsenäisesti vaikuttamatta kassan muihin osiin.

Mikropalvelupohjainen lähestymistapa parantaa kassaprosessin yleistä suorituskykyä ja luotettavuutta, koska jokainen palvelu on mahdollista skaalata käsittelemään suurempi määrä pyyntöjä. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä kysyntäpiikkien ja raskaan kuormituksen aikana.

 

Tehosta kassaprosessia mikropalveluilla

Jos olet mitannut nykyisen kassaprosessisi konversiota ja huomaat, että nykyisessä monoliittisessa kassaprosessissa jokin osa-alue ei tuota haluttuja tuloksia, saattaa mikropalveluiden harkitseminen olla aiheellista.

Tarkista ennen mikropalveluarkkitehtuurin harkintaa ainakin nämä tekijät:

 1. Kassaprosessin yleinen suunnittelu ja käytettävyys. Kassaprosessin tulee olla helposti ymmärrettävä ja helppokäyttöinen. Lisäksi siinä pitää olla selkeät ohjeet ja intuitiivinen navigointi.
 2. Useiden maksuvaihtoehtojen saatavuus. Monipuolinen maksutapavalikoima tekee maksun suorittamisesta helpompaa ja voi nostaa konversioprosenttia. 
 3. Luottamussignaalien käyttö. Luottamussignaalien, kuten asiakasarvostelujen, turvamerkkien ja rahat takaisin -takuiden käyttö auttaa rakentamaan luottamusta kassaprosessiin.
 4. Vieraskassan läsnäolo. Mahdollisuus maksaa ilman tilin luomista madaltaa ostamisen kynnystä.
 5. Selkeät toimintakehotukset. Selkeiden ja näkyvien toimintakehotusten käyttäminen koko maksuprosessin ajan auttaa asiakkaita viemään ostokset päätökseen.

Jos tarvitset näiden lisäksi kustomoidumman kokemuksen esimerkiksi maksujen käsittelyyn, tilausten täyttämiseen tai asiakastilin hallintaan, mikropalveluiden käyttö voi olla ajankohtaista. Ne luovat verkkokauppaan joustavamman ja skaalautuvamman ratkaisun, joka pystyy paremmin vastaamaan asiakkaiden vaatimuksiin.

 

Kenelle mikropalvelut sopivat?

Mikropalvelut sopivat yrityksille, jotka hyödyntävät useita toimittajia ja tietojärjestelmiä sekä yrityksille, joiden tulee tarjota useita erilaisia ​​palveluita nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Mikropalvelut soveltuvat hyvin esimerkiksi vaativaan B2B-verkkokauppaan.

➡️ Lue myös: Maksamisen helpottuminen avaa uusia mahdollisuuksia B2B-verkkokaupalle & Lisätietoa B2B-maksamisesta

Näissä tapauksissa teknologian jakaminen pienempiin osiin tekee järjestelmästä  paremmin hallittavan: monoliittista sovellusta käytettäessä tulee päivittää aina koko sovellus, mutta mikropalveluiden kohdalla riittää, että vain haluttu palvelu päivitetään. Tämä auttaa yrityksiä mukautumaan liiketoiminnan dynaamisiin tarpeisiin, käsittelemään suurempia kävijämääriä ja parantamaan turvallisuutta.

 

Kuinka siirtyä monoliitista mikropalveluihin?

Mikropalveluarkkitehtuuri ei ole sen kalliimpaa kuin muutkaan kilpailuetuja synnyttävät ratkaisumallit. Siirtyminen monoliittisesta arkkitehtuurista mikropalveluarkkitehtuuriin on monimutkainen ja haastava prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta.

Seuraavien vaiheiden avulla siirtyminen on mahdollisimman helppoa:

 1. Tunnista monoliittisen sovelluksen avainkomponentit ja määritä, mitkä niistä voidaan muuntaa mikropalveluiksi. Tämä edellyttää olemassa olevan koodikannan analysointia ja ymmärrystä siitä, kuinka sovelluksen eri osat ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.
 2. Kehitä suunnitelma monoliittisen sovelluksen hajottamiseksi mikropalveluiksi. Tämä sisältää kunkin mikropalvelun rajat ja vastuut sekä sen, kuinka ne kommunikoivat ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään.
 3. Ota mikropalvelut käyttöön ja testaa niitä yksitellen varmistaaksesi, että ne toimivat odotetulla tavalla. Tämä tarkoittaa yksittäisten mikropalveluiden kehittämistä ja niiden käyttöönottoa testiympäristössä.
 4. Integroi mikropalvelut yleiseen sovellukseen ja testaa koko järjestelmä varmistaaksesi, että se toimii oikein. Tämä edellyttää tarvittavan infrastruktuurin ja viestintäkanavien luomista mikropalveluiden välille.
 5. Siirrä olemassa olevat tiedot ja palvelut monoliittisesta sovelluksesta mikropalvelupohjaiseen järjestelmään. Tämä edellyttää tietokantaskeeman ja muiden komponenttien päivittämistä tukemaan uutta arkkitehtuuria.

Kaiken kaikkiaan siirtyminen monoliittisesta mikropalveluarkkitehtuuriin vaatii perusteellista ymmärrystä olemassa olevasta järjestelmästä sekä huolellista suunnittelua ja toteutusta. Usein saattaa olla helpompaa siirtyä täysin uuteen verkkokauppa-alustaan, jolloin siirtämisen sijasta uusi järjestelmä tehdään tarvittavilta osin mikropalveluiden varaan.

Arkkitehtuurin päivitys on aiheellista etenkin silloin, kun asiakkailta saatu palaute sitä edellyttää. Monoliitissa pitäytyvät voivat jäädä jatkuvasti kauemmaksi kehityksestä nykyaikaisemman arkkitehtuurin sisäistäneistä kilpailijoista.

Onko vaativan B2B-verkkokaupan toteuttaminen sinulle ajankohtaista? Tai mietitkö maksuratkaisua sujuvaan B2B-maksamiseen? Lue lisää Paytrailin maksuratkaisusta B2B-liiketoimintaan.

Tutustu Alisa Yrityslaskuun

 

Lauri_KoskensaloKirjoittaja: Lauri Koskensalo

Lauri on sähköisen liiketoiminnan ohjelmistoihin erikoistuneen Petrosoft Oy:n osakas ja myyntijohtaja. 

Petrosoft Oy on täyden palvelun verkkokaupparatkaisujen toimittaja, joka on erikoistunut monimutkaisiin ja haastaviin toteutuksiin. Petrosoft tekee tiivistä yhteistyätä asiakkaiden kanssa, ja sen kokenut kehittäjä- ja suunnittelijatiimi on toimittanut innovatiivisia ja räätälöityjä verkkokaupparatkaisuja kaikenkokoisille yrityksille.

paytrail-icon Verkkokaupan myynti ja markkinointi