Paytrail

Verkkokaupan evästehallinta – mitä pitää tietää?

– vieraskynä

Vierailija Kirjoittanut Vierailija - 31.5.2024

Vuodesta 2020 evästebannerit verkkosivustoilla ovat puhututtaneet sivustojen käyttäjiä ja niiden ylläpitäjiä. Evästebanneri auttaa verkkosivuston ylläpitäjiä noudattamaan tietosuojasäädäntöä ja Euroopan GDPR-lakeja sekä mahdollistaa käyttäjille paremman mahdollisuuden hallita omia tietosuoja-asetuksiaan: käyttäjät voivat valita, haluavatko antaa suostumuksensa evästeiden käyttöön vai eivät.

Evästeet, jotka kekseinäkin (cookies) tunnetaan, ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän laitteelle sivuston vierailun aikana. Mutta mitä verkkokauppiaan tulisi tietää evästeistä?

 

Mihin evästeitä käytetään?

Verkkokaupassa voidaan käyttää evästeitä esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

 1. Ostoskorin sisällön muistaminen. Evästeillä voidaan tallentaa asiakkaan valitsemia tuotteita ostoskoriin, jotta ne säilyvät siellä vielä silloinkin, kun asiakas poistuu sivustolta ja palaa myöhemmin takaisin.
 2. Sivuston personointi. Evästeiden avulla voidaan kohdistaa personoituja mainoksia ja suosituksia asiakkaalle käyttäjän aiempien sivustokäyntien ja ostohistorian perusteella.
 3. Käyttäjän muistaminen. Kun asiakas kirjautuu verkkokauppaan, evästeiden avulla sivusto voi muistaa käyttäjän kirjautumistiedot ja päästää käyttäjän suoraan hänen henkilökohtaiselle tililleen.
 4. Analyytiikka. Evästeet ovat tärkeitä verkkokaupan analytiikalle, jotta sivuston käyttöä voidaan seurata ja kehittää paremmaksi.
 5. Markkinoinnin kohdentaminen. Evästeitä käytetään edelleen markkinoinnin kohdentamiseen siten, että evästeiden avulla tavoitetaan verkkokaupassa aiemmin vierailleet ja voidaan tehdä muistutusmainontaa eri kanavissa.

On tärkeää, että verkkokauppa ilmoittaa selkeästi evästeiden käytöstä ja kertoo, millaista tietoa evästeillä kerätään ja miten sitä käytetään. Lisäksi verkkokaupassa tulee olla evästeiden hyväksymisen sekä hylkäämisen mahdollisuus. Tämä on usein järkevää tehdä niin, että kaikki käytettävät evästeet luokitellaan ryhmiksi niiden käyttötarkoituksen mukaan ja pyydetään käyttäjältä lupa jokaiseen evästekategoriaan erikseen.

 

Mitä evästetyyppejä on evästehallinnassa?

Evästehallinnassa yleisiä evästekategorioita ovat:

 1. Välttämättömät evästeet. Nämä evästeet ovat tärkeitä verkkosivuston toiminnan kannalta, ja ne aktivoidaan automaattisesti. Niitä käytetään esimerkiksi kirjautumistietojen tallentamiseen tai ostoskorin sisällön muistamiseen.
 2. Suorituskykyevästeet. Nämä evästeet keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoa. Esimerkiksi ne tallentavat tietoa sivujen latausajoista ja käytetyistä linkeistä. Tätä tietoa käytetään parantamaan sivuston suorituskykyä.
 3. Toiminnalliset evästeet. Nämä evästeet tallentavat käyttäjän valintoja, kuten kieleksi tai sijainniksi valittua asetusta. Niitä käytetään myös käyttäjän mukauttamiseen ja sisällön tarjoamiseen.
 4. Kohdennusevästeet. Nämä evästeet keräävät tietoa käyttäjän selaamistottumuksista ja mielenkiinnon kohteista. Tätä tietoa käytetään mainosten kohdentamiseen ja personointiin.

Välttämättömien evästeiden luokka tulee pitää niin pienenä kuin mahdollista, eikä sinne saa vilpillisesti lisätä esimerkiksi markkinoinnin tai analytiikan evästeitä. On eettisesti oikein kunnioittaa käyttäjän mahdollisuutta valita!

Kuitenkin verkkokaupan toimintoja varten on perusteltua merkitä esimerkiksi ostoskorin tietojen säilymistä varten asetettava eväste välttämättömäksi.

 

Mitä tapahtuu, jos rikkoo tietosuojalakia?

Jos rikkoo tietosuojalakia, seurauksena voi olla seuraavat sanktiot:

 1. Hallinnolliset seuraamukset. Tietosuojaviranomaiset voivat määrätä huomattavan suuruista hallinnollista sakkoa, joka voi olla jopa 4% yrityksen globaalista liikevaihdosta tai 20 miljoonaa euroa, riippuen siitä, kumpi on suurempi.
 2. Korvausvelvollisuus. Henkilöt, jotka ovat kärsineet vahinkoa tietosuojaloukkauksen vuoksi, voivat vaatia korvauksia loukkauksen aiheuttamien vahinkojen tai menetettyjen tulojen perusteella.
 3. Mainehaitta. Tietosuojaloukkaukset voivat aiheuttaa merkittävää maine- ja luottamushaittaa yritykselle ja sen brändille.

Suomessa tietosuojan noudattamista valvoo Tietosuojavaltuutetun toimisto. Käytännössä Traficom on antanut Suomea koskevat ohjeet siitä, miten evästehallinta tulisi toteuttaa verkkosivustoilla.

 

Miten verkkokauppiaan kannattaa ratkaista evästehallinnan kysymykset?

Evästebanneri, sen ulkoasu ja sisältö, evästeiden tunnistaminen ja kategorisointi sekä lupien antamisen ja kieltämisen vaatima logiikka on hyvä laatia osaavan kumppanin kanssa.

Erilaisten evästebannerisoftien käyttö on yleistä ja hyvä ratkaisu. Niiden käyttö edellyttää usein tiettyjä maksuja tai lisenssisopimuksia. On tärkeää tutustua huolella kuhunkin ratkaisuun, sen tarpeellisuuteen sekä kustannuksiin.

Yhtenä vaihtoehtona on koodata täysin oma ratkaisu ja yhteensovittaa se sivuston ja markkinointiohjelmien kanssa.

On hyvä ymmärtää, että pelkkä bannerin lisääminen sivustolle ei täytä vaatimuksia. Bannerin avulla annetut luvat tai kiellot erilaisille seurannoille tai työkaluille pitää pystyä välittämään kyseisille työkaluille oikein. Säädöksissä puhutaan tästä “tosiasiallisena vaikutuksena”. Kun käyttäjä kieltää vaikkapa markkinoinnin evästeet, pitää mainonnan evästeiden jäädä asentumatta selaimeen.

Verkkokaupan omalla vastuulla on myös laatia ja tuoda sivustolle helposti saavutettavaksi tietosuojaseloste, jossa kerrotaan käytetyistä seuraimista. Tietosuojaseloste on aina sivustokohtainen selvennys käyttäjän informoimiseksi. Sen laatimiseen on fiksua pyytää apua tietosuojalainsäädöntöä tuntevalta lakiasianasiantuntijalta.

➡️ Lue myös: Tunnetko verkkokauppaa koskevan lainsäädännön?

 

Outi_Aramo-1Kirjoittaja: Outi Aramo; Partner, Analytics Lead, Kiva.
 

Kivalla varmistamme, että asiakkaamme pysyvät eturintamassa kaikessa digitaalisessa tekemisessään.

Lisätietoa meistä, evästeratkaisuistamme sekä yhteystietomme osoitteessa kiva.fi

paytrail-icon Verkkokaupan myynti ja markkinointi