Paytrail

Verkkokaupan hakukoneoptimointi – miten löytää oikea kumppani?

– vieraskynä

Vierailija Kirjoittanut Vierailija - 5.5.2022

Hakukoneoptimointi on toisille verkkokauppiaille kirosana – toisille se on menestyksen ydin. Hakukoneoptimointipalveluiden tarjonnan kenttä on usein melkoinen viidakko. Mitä osa-alueita hakukoneoptimoinnissa on huomioitava ja miten löytää sopiva kumppani avuksi?

Jokainen yrittäjä tietää, kuinka tärkeää hakukoneissa näkyminen on liiketoiminnan kannalta. Vaikka hakukoneoptimoinnin tarve tiedostetaan, yrittäjältä itseltään ei välttämättä löydy osaamista siihen tai sopivan kumppanin valintaan. Asiaa ei helpota alan kirjavuus, joka on tunnistettu keskustelupalstojen lisäksi myös Googlella. Siitä syystä Google on julkaissut omat vinkkinsä hakukoneoptimoinnin tekijän valintaan.

Tässä viidakossa suunnistamista helpottamaan kirjoitin oppaan hakukoneoptimoinnista ja sopivan tekijän valinnasta. Uskoakseni nämä vinkit auttavat välttämään isoimmat sudenkuopat ja parantavat hyvän kumppanin löytymisen todennäköisyyttä. Tässä vaiheessa voin myös sanoa, että oma kalenterini on myyty täyteen toistaiseksi - eli minulla ei ole mitään tarvetta puhua omaan pussiin.

 

Mistä osa-alueista hakukoneoptimointi muodostuu?

Hakukoneoptimointi (search engine optimization, SEO) koostuu monesta eri osa-alueesta, jotka ovat kaikki varsin laajoja ja monitahoisia kokonaisuuksia. Optimointia suunnitellessa, tai sitä palveluna ostettaessa, kannattaa selvittää, mitä osa-alueita haluaa kehittää tai mitä osa-alueita kumppanin tarjous sisältää.

Jos et tiedä, mistä aloittaisit, voit aluksi teettää SEO-auditoinnin. Se osoittaa, missä osa-alueissa on puutteita ja antaa hyvät lähtökohdat kehittämiselle ja näkyvien tulosten saavuttamiselle. Vaikka auditoinnin ja optimointityön ulkoistaisi, kannattaa huomioida, että ne vaativat omaa panostasi – esimerkiksi teknisten puutteiden korjaamista tai sisällöntuotantoa.

Paneudutaan seuraavaksi tarkemmin hakukoneoptimoinnin osa-alueisiin.

 

Aluksi: avainsanatutkimus

Hakukoneoptimoinnin alkuvaiheessa kannattaa tehdä avainsanatutkimus, eli hakusana-analyysi. Tutkimuksen yhteydessä valitaan kaikki hakusanat, joilla yrityksen olisi tärkeää näkyä Googlessa. Hakusanat priorisoidaan ja sen pohjalta tehdään suunnitelma, miten näkyvyyttä hakusanoilla kehitetään. Tutkimus on pohjana myös uusien sisältöjen suunnittelulle sekä nykyisten kehittämiselle.

Varsinkin verkkokaupoilla tärkeitä hakulausekkeita on helposti useita satoja. Siksi potentiaalia kannattaa hyödyntää mahdollisimman laajalti sen sijaan, että sortuisi tekemään optimointia yhdelle tai muutamalle hakusanalle.

 

Tekninen hakukoneoptimointi

Tekninen hakukoneoptimointi luo pohjan hakukoneoptimoinnille, ja sen lähtötilanne on monesti tapauskohtainen: joskus tekniset perusasiat ovat kunnossa, joskus ongelmia on varsin paljon. Teknisten ongelmien korjaaminen kannattaa priorisoida, sillä niiden korjaaminen voi tuoda valtavan buustin hakukonenäkyvyyteen.

Jos et tiedä, mitä olet tekemässä, tekninen auditointi kannattaa teettää osaavalla ja kokeneella tekijällä. Esimerkiksi monet hakukoneoptimointiin tarkoitetut ohjelmistot voivat raportoida myös vähäpätöisistä ongelmista, joiden korjaaminen ei paranna näkyvyyttä – ja samalla ne voivat jättää huomiotta isompia ongelmia.

 

Sisältöjen kehittäminen

Sisällöt ovat äärimmäisen tärkeä osa hakukoneoptimointia. Lyhyesti sanottuna: hakukoneoptimoinnin muut osa-alueet eivät tuo tuloksia, jos sivujen sisällön laatu ei ansaitse päästä hakutulosten kärkeen. 

Monissa tapauksissa nykyisten sisältöjen ei kannata antaa levätä laakereillaan, vaan niitä tulee kehittää ja optimoida. Tämän lisäksi tulee luoda uusia sisältöjä – ainakin, jos haluaa saavuttaa näkyvyyttä hakulauseilla, joista ei vielä ole sisältöä.

➡️ Lue myös: vinkit myyvien tuotekuvausten kirjoittamiseen & Opas verkkokaupan perustamiseen

 

Linkkien hankkiminen

Sivustoon osoittavat linkit kasvattavat hakukoneen silmissä sivuston auktoriteettia ja parantavat sivuston näkyvyyttä. Linkkien hankinta koetaan monesti kaikista haastavimmaksi osa-alueeksi, ja se jakaa myös SEO-konsulttifirmoja moneen leiriin.

Googlen ohjeet linkkien hankinnasta ovat varsin tiukat: Niiden mukaan linkkejä ei tulisi lainkaan ”hankkia”. Sen sijaan tulisi odotella niiden tulevan orgaanisesti. Esimerkiksi paikallisesti toimivalle pienyritykselle parikin linkkiä voi riittää, jos muut asiat on tehty oikein. Sen sijaan kilpailuilla toimialoilla linkkien vaikutus on valtavan suuri. Silloin pelkkä linkkien odottelu ei riitä saamaan tuloksia, vaan on tehtävä valintoja linkkienhankinnan strategian suhteen.

 

Muutamia yleisiä ongelmia linkkienhankinnan osalta:

 • Linkkejä ei hankita lainkaan – jossain vaiheessa linkkien puute voi aiheuttaa pullonkaulan näkyvyyden kasvulle.
 • Linkkejä hankitaan villisti black-hat -metodeilla huonolaatuisilta ja epärelevanteilta sivustoilta. Tällä voidaan saada pahimmillaan negatiivisia tuloksia.
 • Linkkien hankinta keskittyy huonolaatuisiin linkkeihin, kuten esimerkiksi hakemistolinkkeihin, joiden vaikutus on erittäin vähäinen.
 • Linkkejä hankitaan vain palveluntarjoajan omasta blogiverkostosta: esimerkiksi  hämärän oloisilta sivustoilta, jotka eivät sijoitu Googlessa lainkaan.

Linkkien hankinta on siis varsin monimutkainen osa-alue. Jos aiot ostaa sitä palveluna, selvitä huolella, miten tämä osa-alue aiotaan hoitaa – ja jos sinulle ei voida avoimesti kuvata linkkien hankinnan toteutusta, suosittelen valitsemaan toisen yhteistyökumppanin.

 

SEO-koulutus

Osa yrittäjistä haluaa tehdä osan SEO-asioista itse – ja monesti onkin järkevää, että yrittäjä oppii tekemään rutiinitehtäviä tai optimoitua sisältöä. Näin asiat tulee tehtyä alusta lähtien oikein, ja SEO-ammattilainen voi keskittyä erikoisosaamista vaativiin tehtäviin.

Jos siis haluat laittaa itse kädet saveen, selvitä, sopiiko se kumppanisi prosesseihin, ja onko kumppanillasi tarjolla koulutusta aiheeseen.

 

Liiketoimintaosaaminen ja toimialaosaaminen

Hakukoneoptimoinnissa tulee ymmärtää myös liiketoimintaa – esimerkiksi parhaita tuloksia tuottavia hakusanoja. Joskus se voi tarkoittaa pienemmän hakuvolyymin hakulauseita, jotka konvertoivat paremmin liidejä kuin suurten volyymien yleistermit. 

Esimerkiksi B2B-markkinassa eivät välttämättä toimi kuluttajakaupan keinot, ja tämän tulisi näkyä myös hakukoneoptimoinnissa. Jos etsit kumppania avuksesi, kannattaa siis kysyä referenssejä saman toimialan yrityksiltä.

 

Miten valita oikea SEO-kumppani?

Nyt kun tiedät, mistä osa-alueista hakukoneoptimointi koostuu, sinun on helpompi pohtia itsellesi oikeaa kumppania. Monesti olen kuullut vinkiksi SEO-kumppanin valintaan, että "googlaa hakusanalla 'hakukoneoptimointi' – kärjessä olevat ainakin osaavat".

Päätelmä on looginen, mutta osin myytti: SEO-firmoja on valtavan paljon ja kaikki niistä haluaisivat näkyä hakutulosten kärjessä kyseisellä hakusanalla. Siksi juuri tämän hakusanan orgaanisen näkyvyyden loputon tavoittelu ei ole kustannustehokasta markkinointia. Sinulle hyvä tekijäfirma on sellainen, joka tuo sinulle haluamiasi tuloksia.
 

Hakukoneoptimointi ei ole salatiedettä, ja siksi kumppanin toiminnan pitää olla läpinäkyvää: sinun tulee siis saada vastauksia kysymyksiisi sekä selkeitä raportteja tekemisestä. Voit aloittaa esimerkiksi seuraavalla kysymyslistalla:

 

SEO-kumppanin valinta – kartoita nämä!

Tässä avuksi kysymyksiä kartoittamaan sopivan tekijän valintaan:

 • Kuinka pitkä kokemus ja kuinka monipuolinen osaaminen tekijöillä on?
 • Mitä hakukoneoptimoinnin osa-alueita yritys tekee?
 • Mitkä ovat tärkeimmät SEO-tekniikat, joita yritys käyttää – ja eihän tekniikoiden joukossa ole esimerkiksi epämääräistä linkkienhankintaa tai muita black hat -metodeja?
 • Kuka tulee tekemään projektiasi – firman kokenein tekijä vai joku muu?
 • Millaisilla ohjelmistoilla työtä tehdään?
  • Hyvät ohjelmistot ovat kalliita, mutta ne tehostavat tekemistä todella paljon. Jotkut työskentelevät pelkästään ilmaisohjelmistoilla (kuten SEO Quake, Ubersuggest jne), mutta parempia tuloksia saadaan monipuolisilla kaupallisilla ohjelmistoilla (kuten Ahrefs, Semrush ja Moz Pro).
  • Monet tekijät käyttävät lisäksi apuna joitakin tiettyihin työvaiheisiin erikoistuneita ohjelmistoja, kuten Screaming Frog teknisessä hakukoneoptimoinnissa, GTmetrix latausnopeuden optimoinnissa, Majestic backlinkkianalyyseissä, SEOtesting sisältöanalyysien tukena ja KWfinder avainsanatutkimuksen tekemisessä.
 • Millaisia referenssejä ja toimialaosaamista yrityksellä on?
 • Löytyykö osaamista muuhunkin kuin hakukoneoptimointiin?
  • Hakukoneoptimointi nivoutuu yhteen esimerkiksi analytiikan, sisältömarkkinoinnin, hakukonemainonnan ja liiketoiminnan kehittämisen kanssa. Hyvällä tuurilla voit saada synergioita siitä, että saat yhdeltä luukulta kokonaisvaltaisempaa palvelua.
 • Minkälaisia tuloksia yritys lupaa ja millä aikataululla?
  • Orgaaninen näkyvyys on luonteeltaan sellaista, että käytännössä kukaan ei voi luvata varmasti, että jollakin hakusanalla sijoitus saadaan ykköseksi  ennalta määrätyllä aikataululla. Siksi kovat konkreettiset lupaukset hakutuloksista tietyillä termeillä ovat monesti epärealistisia.
 • Miten tuloksia seurataan ja mitataan?
 • Millaiset prosessit tekijäfirmalla on – miten yhteydenpito tapahtuu? Kuinka paljon asiakkaan panostusta vaaditaan?
 • Mitä palvelu maksaa ja millainen on palvelun hinnoittelu- ja sopimusmalli?
  • Yleisimmät hinnoittelumallit ovat tuntilaskutusperustainen tai erilaiset pakettiratkaisut – varmista, mitä pakettiratkaisu sisältää!
  • Tarkista, millaiset irtisanomisehdot palvelussa on.
 • Minkälainen sivusto sinulla on ja onko tekijällä kokemusta siitä?
  • Onko tekijällä kokemusta verkkokaupan ja alustasi hakukoneoptimoinnista?
   • Verkkokaupan hakukoneoptimointiin liittyy monia erityispiirteitä, joita esimerkiksi normaaleja WordPress-sivuja optimoimaan tottunut ei osaa ottaa huomioon.
  • Toimiiko yrityksesi paikallisesti ja onko kumppanilla kokemusta paikallisesta optimoinnista?
   • Paikallinen hakukoneoptimointi poikkeaa lähtökohtaisesti monelta osin muun tyylisten sivustojen hakukoneoptimoinnista ja tekemisen painopiste on erilainen.
  • Onko sivusi monikielinen ja onko tekijällä kokemusta sellaisesta?
   • Ota myös huomioon, että sisällön kehittämistä ja optimointia tai edes avainsanatutkimusta ei voi kukaan tehdä sellaiselle kielelle, jota ei itse osaa hyvin.

 

Onko kumppani kiinnostunut liiketoiminnastasi?

Aiemmin mainitsemassani Googlen vinkeistä oma suosikkini oli tämä: jos hakukoneoptimointia tarjoava yritys on kiinnostunut liiketoiminnastasi, heidän pitäisi esittää sinulle kartoittavia kysymyksiä tarjouspyyntövaiheessa.

Esimerkiksi tällaisia:

 • Mitkä ovat yrityksen kilpailuedut?
 • Keitä ovat yrityksen asiakkaat/asiakasryhmät?
 • Mikä on yrityksen liiketoimintamalli?
 • Mikä on yrityksen nettisivujen tarkoitus ja tavoite?
 • Mitä muita markkinointikanavia yritys käyttää?
 • Mitkä ovat yrityksen tärkeimpiä kilpailijoita?

Jos jo tarjouspyyntövaiheessa tuntuu, että tuleva kumppanisi ei ole kiinnostunut liiketoiminnastasi, kyseinen kumppani ei ole sinulle oikea.

 

Teetä testiprojekti

Yksi turvallinen tapa tutustua tekijäfirmaan on pienen aloitusprojektin tilaaminen. Sellainen voi olla esimerkiksi projektiluonteinen tekninen auditointi ja muiden kehityskohteiden kartoitus. Näin saat heti mielikuvan toimittajan osaamisesta ja näet käytännössä, kuinka kommunikaatio toimii.

Projektin tuotoksena pitäisi myös syntyä konkreettisia kehityskohteita ja käsitys niiden vaatimasta työmäärästä.

 

Verkkokauppiaiden kokemuksia ja vinkkejä hakukoneoptimoinnista

Hakukoneoptimointi on eittämättä elintärkeää verkkokauppiaille – tapahtuuhan liiketoiminta verkossa. Mutta millaisia kokemuksia ja vinkkejä kauppiailla on hakukoneoptimoinnista? Annetaan kauppiaiden puhua:

 

Hakukoneoptimointia pitää voida mitata

Hakukoneoptimoinnin tekijän valinta on hyvin vaikeaa. Työ on tietyllä tavalla abstraktia ja tulokset tulevat näkyviin vasta myöhemmin. Siksi tekijöitä on vaikea arvioida. Monesti olen kuullut, että hakukoneoptimoinnin myyjät lupaavat kaikenlaista, mutta todellisuus on jotain ihan muuta.

Hakukoneoptimointi ei ole mitään taidetta. Taidetta tai ruuan makuja ei välttämättä voi mitata, mutta hakukoneoptimointia pystyy. Hakukoneoptimointi on investointi. Sillä täytyy olla takaisinmaksuaika. Hyvän hakukoneoptimointiyhteistyön tunnusmerkkejä ovat luotettavuus ja suora keskusteluyhteys. Tekijä ei lupaa turhia, mutta tuo sen, mitä lupaa.

– Lasse Borg, Paperipakkausten valmistaja Carccu.

 

Raportit ja analyysit tukevat kehittymistä

Puskaradion kautta olen kuullut kauhutarinoita kalliista ja tuloksettomasta hakukoneoptimoinnista. Siksi kartoin hakukoneoptimointia vuosien ajan. Uskalsin ostaa hakukoneoptimointia vasta, kun sain tutun tekijän, jonka toimintaperiaatteet tiesin entuudestaan.

On tärkeää, että tiedän, mitä tehdään ja miten tekeminen edistyy. Kuukausittain saan myös raportit ja analyysit hakukonenäkyvyyden kehittymisestä. Ja mikä parasta, orgaanisen haun kautta on alkanut tulla säännöllisesti myyntiä moninkertaisesti aiempaan verrattuna.

– Kimmo Karjalainen, Mainoslahjojen verkkokauppa Kuusnelonen.fi.

 

Hakukoneoptimointi kannattaa huomioida alusta alkaen

Emme aiemmin ostaneet hakukoneoptimointia, vaan teimme sitä itse optimoimalla sisältöjä. Olimme tietoisia, että verkkokauppa-alustan uudistuksessa täytyy uudelleenohjaukset ottaa huomioon. Valitettavasti uudistusprojektissa tätä osa-aluetta ei huomioitu tarpeeksi. Myöhemmin selvisi, että se oli todennäköisesti yksi syy hakukonenäkyvyyden romahtamiseen verkkokauppauudistuksen yhteydessä.

Tästä viisastuneena oma suositukseni on, että ehdottomasti verkkokauppaa tehdessä kannattaa alusta alkaen ottaa hakukoneoptimoinnin ammattilainen projektiin mukaan.

– Jari Wiren, Lifestyle-verkkokauppa Annival.fi

 

vesa-nippala-2021-1Kirjoittaja: Vesa Nippala, Hakukoneoptimointi-asiantuntija, yrittäjä, eLuotsi Finland Oy

Vesa on ollut ehdolla Paytrailin verkkokauppa-alan vaikuttaja -äänestyksessä vuosina 2017 ja 2018. Hänet tunnetaan aiemmin ProsperCart Oy:n yrittäjänä.

Nykyään kolmehenkistä eLuotsia Vesa on luotsannut vuodesta 2017. Hakukoneoptimoinnin lisäksi eLuotsin palveluihin kuuluu datalähtöinen sisällöntuotanto, natiivimainonta, mediatiedottaminen ja hakukonemainonta, jotka kaikki kulkevat käsi kädessä hakukoneoptimoinnin kanssa.

 

Kiinnostuitko hakukoneoptimoinnista? Löydät lisätietoa siitä maksuttomasta oppaastamme. Paketista löydät asiantuntijoiden vinkkejä verkkosivustosi näkyvyyden kehittämiseen.

New Call-to-action

paytrail-icon Verkkokaupan myynti ja markkinointi