Paytrail

Mitä suomalaiset kuluttajat odottavat verkkokaupalta tulevaisuudessa?

Johannes Kumpukoski Kirjoittanut Johannes Kumpukoski - 9.8.2013

Trendit saapuvat Suomeen yleensä hieman muita maita jäljessä. Sama pätee myös verkkokaupassa, vaikka maan rajat eivät rajaakaan suomalaisen kuluttajan ostokäyttäytymistä.

Suomalainen verkkokuluttaja nyt

Verkko-ostoksia tehdään pääasiassa sen helppouden takia. Verkossa tuotteiden ja hintojen vertaileminen on helpompaa, kuin kivijalkamyymälöissä. Tuotteita pystytään helposti tarkastelemaan monesta eri kaupasta yhtä aikaa ja hintavertailukoneilla löydetään helposti tuotetta edullisimmin tarjoava kauppa.

Suomalainen kuluttaja tekee keskimäärin 5,7 ostosta vuodessa verkossa, mikä on huomattavan vähän verrattuna muihin pohjoismaihin. Miltei puolet suomalaisista kuluttajista tilasi tuotteita ulkomailta vuonna 2012. Suomalainen kuluttaja on taitava löytämään haluamansa tuotteet verkosta. Mikäli tuotteita ei ole saatavilla Suomesta, uskaltaa kuluttaja tilata haluamansa tuotteen ulkomailta. Syyt ulkomailta ostamiseen ovat tuotteen puuttuminen kotimaan kaupoista ja halvempi hinta ulkomailla.

Suomalainen kuluttaja maksaa yleensä verkkopankkipainikkeilla (38%). Muut pohjoismaalaiset suosivat maksuvälineinä luottokorttia. Esimerkiksi tanskalaiset kuluttajat tekivät verkkomaksuistaan 88% luottokorteilla. Suomalaiselle kuluttajalle on tärkeää oikea maksutapa. 36% kuluttajista hylkäsi ostoskorin oikean maksutavan puuttumisen takia.

Suomalainen verkkokuluttaja tulevaisuudessa

Suomalaiset kuluttajat ovat kuitenkin optimistisia verkko-ostamisensa suhteen. Kuluttajista yksi kolmesta odottaa ostavansa enemmän kuin viime vuonna ja yli puolet odottaa verkko-ostosten määrän pysyvän vähintään samana.

Mobiiliostamisen aika on tulossa. Miltei puolet suomalaisista odottavat ostavansa mobiililaitteilla enemmän tänä vuonna, kuin vuonna 2012. Myös mobiilissa maksutapa vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen yllättävän paljon. 15% kuluttajista ostaisi enemmän mobiilissa, jos tarjolla olisi helppo ja luotettava maksutapa (vink vink).

Sosiaalisen median myötä kuluttaja hakee tietoa palveluista ja tuotteista myös sieltä. Facebook on otettu yrityspuolella hyvin käyttöön, mutta esimerkiksi Twitter ja Pinterest on otettu käyttöön heikommin. Kuluttaja toivoo löytävänsä tietoa kaupasta ja yrityksestä myös muualta, kuin yrityksen verkkosivuilta.

Sosiaalinen media trendinä

Perinteinen olettamus on se, että Facebook tavoittaa kaikki potentiaaliset asiakkaat, koska se on sosiaalisista medioista suurin. Muiden sosiaalisten medioiden kautta voidaan kuitenkin tavoittaa tarkempi kohderyhmä ja lisää potentiaalisia asiakkaita. Lisäksi sosiaalisen median kanavia voidaan käyttää asiakas- ja kumppanuussuhteiden hoitoon.

Twitterin tarkoitus on luoda keskusteluketjuja, jotka voivat koskea mitä tahansa yritykseen liittyvää. Muiden twiitteihin tarttuminen ja liittyminen on suotavaa. Twitter yrityskäytössä on tarkoitettu enemmän näkökulmien luomista varten, kuin uusista tuotteista tai kampanjoista kertomiseen. Twiitit menevät usein nopeasti ohi, ja mikäli muut eivät niihin tartu ja synnytä keskustelua, jäävät omat twiitit muiden twiittien peittoon. Hashtagien avulla saadaan twiitit kohdistettua oikealle kohderyhmälle. Twitterissä kannattaa rohkeasti tarttua myös muiden twiitteihin ja pyrkiä luomaan positiivista keskustelua.

Pinterest on sosiaalinen kuvagalleria. Toisin kuin Facebookissa, Pinterestissä käyttäjät eivät vain tykkää ja jaa päivityksiään, vaan tekevät omista "pinnauksistaan" boardin, joka näkyy paljon pidempään, kuin esimerkiksi tykkäys tai jako Facebookissa. Board on portfolio omista pinnauksista. Yritykset voivat tavoittaa omien kuviensa kohderyhmän paremmin kuvien kategorisoinnin ansiosta. Lisäksi Pinterestistä löytyy useita yrityskäyttöön tarkoitettuja lisäosia. Kuinka Pinterest tehokäyttöön?

Linkedin on hyödyllinen verkostoitumismedia. Siellä voidaan hoitaa yritysten välisiä kumppanuussuhteita "henkilökohtaisella" tasolla. Lisäksi siellä voidaan tavoittaa henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita yrityksestä ammattimaisella tasolla. Tätä voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi työntekijöiden haussa.

Eikä lista tietenkään lopu tähän. Kanavien käyttöönotossa kannattaa muistaa, että pelkkä käyttöönotto ei riitä, vaan vaaditaan jatkuvaa panostusta. Toinen tärkeä huomio on ettei viestintää kannata suunnitella kanavalähtöisesti vaan asiakkaan näkökulmasta.

Missä mättää?

Yleisesti suomalainen kauppias odottaa, että joku muu omaksuu trendit ensin ja tarkkailee niiden kehitystä. Suomalaiset kuluttajat omaksuvat kuitenkin trendejä yli maantieteellisten rajojen ja muuttavat ostokäyttäytymistään sen mukaisesti. Suomalaiset verkkokaupat ovat valitettavasti jääneet osittain vanhoihin kangistuneisiin kaavoihin:

  • kauppa toimii usein vain verkkoselaimella
  • valikoima voi olla hyvinkin suppea
  • ostokokemukseen ei panosteta
  • eri sosiaalisen median kanavat jäävät hyödyntämättä

Tulevaisuus

Minkälainen tulevaisuuden verkkokauppa sitten on?

  • ostamaan pääsee laitteella kuin laitteella
  • valikoima on laaja
  • ostamisesta on tehty helppoa (alusta loppuun saakka)
  • asiakkaita palvellaan heille relevanteissa kanavissa

Mobiililaitteiden määrän kasvun takia on erittäin tärkeää, että kaupat tukevat jatkossa kaikkia mahdollisia laitteita.

Jo viime vuonna Suomessa verkkopankkipainikkeilla maksamisen osuus pienentyi ja mikro- ja luottokorttimaksamisen osuus kasvoi. Maksamisen osalta ollaan jo menossa Euroopassa vallitsevan verkko-ostokulttuurin suuntaan. Maksutapa verkossa valitaan turvallisuuden ja helppouden perusteella. Myös se, että maksaminen ei aiheuta asiakkaalle kuluja, on tärkeää.

Suomalaisilla kaupoilla on paljon työtä tehtävänään, mutta tehtävä ei ole mahdoton. Tärkeää on pitää mielessä, että verkkokaupan kenttä ei rajoitu maan rajoihin ja siksi alan trendejäkin olisi seurattava maailmanlaajuisesti.

Lähteenä käytettiin DIBS:n 2012 teettämää tutkimusta Eurooppalaisten verkko-ostamisesta.

Lue myös:

Pinterest myynnin kasvattajana

Kuluttajat ovat suomalaisten verkkokauppojen parhaat kirittäjät

Suomi on täällä, missä asiakkaat?

paytrail-icon Verkkokaupan myynti ja markkinointi