Paytrail

Kohti älykästä kaupunkia

Tiina Hytönen Kirjoittanut Tiina Hytönen - 20.6.2018

Kohti-alykasta-kaupunkia-digitalisaatio-turussa

Turun kaupunki on ottanut digitalisaation kehittämiseen konsernijohtoisen lähestymistavan, jolla haetaan asiakkaille mahdollisimman yhtenäistä palvelukokemusta. Digitalisaation myötä kaupungissa ollaan käymässä läpi suurta kulttuurista muutosta ja pyritään löytämään keinoja, joilla eri asiakasryhmät saataisiin mukaan digitalisaation kelkkaan. Tulevaisuuden visiossa Turusta kehittyy älykäs ja hiilineutraali kaupunki.

Keskitetyt palvelut tavoitteena

Turussa pitkän tähtäimen tavoitteena on saada ihmiset käyttämään pääasiassa digitaalisia palveluja. ”Joukkoliikenteessä verkkomaksupalveluiden volyymit ovat jo suuria, mutta muuten digitaalisuus ulottuu tällä hetkellä lähinnä yksittäisiin palveluihin kuten vene- ja asukaspysäköintipaikkoihin. Tähtäämme keskitettyihin palveluihin, jotta tiedot löytyisivät aina yhdestä paikasta. Tulevaisuudessa tietoja halutaan hyödyntää asukasluvun ja ikäjakauman kehittymisen ennakointiin sekä asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseen”, Turun kaupungin hankejohtaja Päivi Saalasto kertoo.

Digitalisaatio toi huiman kulttuurisen muutoksen

Digitalisaation polulla on jo tullut vastaan erilaisia haasteita, joista on otettu oppia ja päästy eteenpäin positiivisella otteella. ”Kulttuurinen muutos on ollut huima. Projekteissa on nykyään mukana monia eri toimijoita, mikä edellyttää suunnitelmallisuutta. Aiemmin eri alojen toimijat ovat nähneet vain oman osuutensa, mutta nyt joudutaan kuvaamaan asiakkaan kokonaisprosessi. Tämä on ollut monille yllätys”, kaupungin projektipäällikkö Kristian Kummel kuvailee digitalisaation mukanaan tuomia muutoksia.

Verkkomaksupalvelun käyttöön aktivoidaan kampanjoilla

Turussa on toteutettu muutamia kampanjoita, joilla erilaisia asiakasryhmiä on pyritty aktivoimaan verkkomaksupalveluiden käytössä. ”Yksi esimerkki on senioriliikuntarannekkeeseen keskittynyt kampanja, jossa tarjottiin rannekkeen verkossa maksaneille elokuvalippu. Tietoisuutta verkkomaksupalvelun mahdollisuudesta on saatu näillä keinoin kasvatettua. Nuoremmalle kohderyhmälle verkkomaksu on itsestäänselvyys eikä heille kohdistetulle kampanjoinnille ole nähty tarvetta”, Päivi valaisee.

Smart and Wise Turku

Pyrimme miettimään digitalisaation prosesseja aina asiakkaan näkökulmasta. Jos saamme esiin asiakkaan toiveen, olemme oikealla tiellä. Teemme kaikissa uusissa käyttöliittymissä aina käyttäjätestaukset, mutta nykysuuntauksen mukaan asiakkaat pyritään ottamaan mukaan prosessiin alusta lähtien. Tämä asettaa meille suuren haasteen.

Juuri hyväksytyssä Smart and Wise Turku -hankkeessa yhdistyvät hiilineutraalisuustavoite sekä Smart City -konsepti. Hankkeen tuloksilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja parannetaan kaupungin kilpailukykyä sekä oman toiminnan tuottavuutta digitalisaation ja sen synnyttämän datan keinoin. Päivi kertoo innostuneena myös Mun Turku -konseptista, joka olisi toteutuessaan kokonaisvaltainen asiakkaan tiedonhallintaan liittyvä palvelu.

Muita artikkeleita digitalisaation hyödyntämisestä eri yhteyksissä

2 tarinaa tulevaisuuden asiakaskohtaamisista

Puuvirrat: maaseudulla hyvät mahdollisuudet verkkoliiketoimintaan

Digi- ja reaalimaailman välinen rotko kaipaa romuttajia: Onnibus näyttää tietä

 

paytrail-icon Asiakaskokemus