Paytrail

Nämä ovat Suomen suosituimmat verkkokauppa-alustat 2021

Mari Oksanen Kirjoittanut Mari Oksanen - 15.6.2021

Suuri verkkokauppa-alustaraportti 2021 on nyt julkaistu! Kyselyllä selvitimme käytetyimpiä verkkokauppa-alustoja Suomessa, millaiset kauppiaat niitä käyttävät ja ennen kaikkea millaisia kokemuksia erilaisilla verkkokaupoilla on käyttämistään alustoista.

Kyselyä jaettiin ahkerasti sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse, sekä alustakumppaniemme kautta. Kumppanien aktiivisuus luonnollisesti vaikuttaa siihen, miten kukin alusta kyselyssä minäkin vuonna nousee, mutta tietyt alustat säilyttävät asemansa vuodesta toiseen.

Ketkä jakoivat kokemuksia verkkokauppa-alustoista?

Kysely aiheesta toteutettiin 8.-21.4.2021 ja siihen vastasi 845 kauppiasta. Suurin osa vastaajista (77 %) on tyytyväisiä käyttämäänsä verkkokauppa-alustaan. Noin 20 % vastaajista harkitsee alustan vaihtamista. Kolmannes vastaajista saa vä̈hintää̈n 80 % liikevaihdostaan verkkokaupasta. Keräsimme vastauksia myös heiltä, jotka ovat juuri suunnittelemassa verkkoliiketoimintaa.

Suurin osa kyselyyn osallistuneista verkkokaupoista tekee kauppaa kotimaassa, mutta joka neljäs tekee myös kansainvä̈listä kauppaa. Iso osa myy verkkokauppansa välityksellä tuotteita (85 %) tai palveluita (24 %). Vain noin 15 % prosenttia myy digitaalisia tai subscription-tuotteita.

Suosituimmat verkkokauppa-alustat 2021

Kyselyn vastaajien kesken suosituimmat verkkokauppa-alustat vuonna 2021 ovat:

1. WooCommerce (19 % vastanneista verkkokauppiaista)

2. ePages/Vilkas (15 % vastanneista verkkokauppiaista)

3. Shopify (12 % vastanneista verkkokauppiaista)

4. MyCashflow (11 % vastanneista verkkokauppiaista)

5. Clover Shop (5 % vastanneista verkkokauppiaista)

Oma alusta oli 11 % verkkokauppiaista. Kukin alusta profiloituu omalla tavallaan: WooCommerce on vuodesta toiseen erittäin suosittu ja tuo mitä ilmeisemmin paljon mahdollisuuksia kaupalle. Kääntöpuolena on se, että taipuakseen toiveisiin, alusta vaatii jonkin verran teknistä osaamista. Kotimaiset ePages/Vilkas ja MyCashflow ovat pienempien verkkokauppojen suosiossa, Shopify taas selvästi isompien toimijoiden, ehkä lukemattomien lisäosien mahdollistaman muokkautuvuutensa ansiosta. Isoilla toimijoilla oli usein myös aivan oma verkkokauppa-alusta erityistarpeiden ja ketteryyden vuoksi.

Kaikista näistä alustoista kertyi kyselyssä valtavasti kommentteja, joiden avulla on helppo haarukoida ennalta omaan liiketoimintaan sopiva alusta. Raportista löydät myös tietoa siitä mitä alustoja oltiin tyypillisimmin vaihtamassa ja mihin oltiin tyytyväisiä. On kuitenkin aina muistettava, että verkkokauppa-alustoissa yksi ei sovi kaikille vaan alusta on aina valittava huolellisesti omien tarpeiden mukaisesti.
Suuri verkkokauppa-alustaraportti 2021

 

paytrail-icon Kokemuksia verkkokauppa-alustoista