Tietosuojaseloste – Paytrail-tili

Turvallisuutesi ja yksityisyytesi on meille tärkeää. 

Tietosuojaseloste – Paytrail-tili

1.4.2018
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterin pitäjä

Paytrail Oyj, jäljempänä ”Paytrail”.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Markku Hänninen
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Finland

Yhteydenotot Paytrailin asiakaspalvelun kautta: www.paytrail.com/yhteystiedot

3. Rekisterin nimi

Paytrail-tilin tietorekisteri.

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään maksupalvelulaissa määriteltyjen maksutoimeksiantojen suorittamiseen, Paytrailin tarjoaman palvelun kehittämiseen, tilastointiin sekä asiakaspalveluun. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:ään.

5. Rekisterin tietosisältö

Maksu- ja tunnistetiedot. Maksu- ja tunnistetiedot välitetään salatussa yhteydessä rahoituslaitokselle.

Tietojen mukana Paytrailin tietorekisteriin tallentuvat:
- asiakkaan nimi
- toimitusosoitteet
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- henkilötunnus *
- Paytrail-tilin kautta maksettujen ostosten tiedot **
- maksuvälineen tiedot ***
- tilinumero ****
- palautusten tiedot *****

Tietojen tallentamisen laajuus riippuu verkkokaupan käyttämästä toteutuksesta.

* Henkilötunnusta ei kysytä, jos Paytrail-tili luodaan vain maksun palautusta varten.
** Onnistuneiden sekä keskeytyneiden ostosten tiedot sisältävät päivämäärän, tilausnumeron, kauppiaan ja hinnan.
*** Vain tilanteissa, joissa asiakas tallentaa maksuvälineensä Paytrail-tilin kautta tehtävien maksujen suorittamista varten. Maksuvälineestä tallennetaan Paytrailin järjestelmään vain kortin neljä viimeistä numeroa.
**** Vain tilanteissa, joissa asiakas tallentaa tilinumeronsa Paytrail-tilin kautta tehtävää maksun palautusta varten.
***** Vain palautusten yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan tiedot saadaan Asiakkaalta itseltään hänen luodessaan Paytrail-tilin tai muokatessaan sen tietoja. Näin toimiessaan Asiakas hyväksyy tietojensa käytön tämän rekisteriselosteen kohdan 4 mukaisessa tarkoituksessa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa ja samaan konserniin kuuluville yhtiöille lain sallimissa rajoissa. Rekisteriin tallennetut asiakkaan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero) ovat saatavilla palvelujen tai tuotteiden myyjälle asiakaspalvelua varten. Kun Asiakas lisää maksuvälineensä tiedot Paytrail-tilin käyttöä varten, Asiakas tallentaa maksuvälineen tiedot suoraan maksuja prosessoivalle yhtiölle. Maksuvälineen tietoja ei käsitellä Paytrailin järjestelmässä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää lain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on suojattu asianmukaisesti sähköisesti sekä fyysinen pääsy on rajoitettu ja valvottu. Rekisterin käyttö on rajoitettu ja jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Paytrailin henkilöstöllä ja Paytrailin lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

10. Tarkastusoikeus

Asiakas voi kirjautua Paytrail-tililleen tarkastaakseen hänestä tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköisesti kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakas voi kirjautua Paytrail-tililleen tarkastaakseen ja korjatakseen hänestä tallennettuja tietoja. Tietojen korjaamiseksi rekisteröity voi lisäksi ottaa yhteyttä kohdassa 2 mainittuun rekisterin yhteyshenkilöön.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Kun Paytrail-tiliin liittyvät lakisääteiset velvoitteet ovat päättyneet, voidaan asiakkaan tiedot poistaa kirjallisen pyynnön perusteella. Tietojen poistamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 mainittuun rekisterin yhteyshenkilöön.