Paytrail

Kuluttaja hakee maksutavan valinnassa tuttua ja turvallista

Tiina Hytönen Kirjoittanut Tiina Hytönen - 14.4.2016

paytrail-kuluttaja-hakee-maksutavan-valinnassa-tutta-ja-turvallista.jpg

TNS Gallupin tekemän tutkimuksen mukaan lähes 80 prosenttia suomalaisista on joskus elämänsä aikana tehnyt ostoksia verkkokaupassa. Suomalaiset kuluttajat ovat siis seuranneet muun länsimaailman trendiä ja siirtyneet aktiivisiksi kuluttajiksi verkkoon. Suomalaisten mieltymykset maksutapojen suhteen kuitenkin eroavat huomattavasti muista maista.

Pankkitunnukset ovat suomalaisille tutuin tapa maksaa verkossa

Verkkokaupat tarjoavat kuluttajille yleensä monia vaihtoehtoisia tapoja maksaa ostoksensa. Mitä enemmän erilaisia maksutapoja kuluttajille tarjotaan, sitä parempi se on verkkokaupan konversiolle. Maksutapavalikoiman laajuus on osaltaan myös uskottavuustekijä verkkokaupassa. Esimerkiksi luottokorttien löytyminen maksutavoista antaa verkkokaupasta luotettavamman vaikutelman kuluttajalle. Ulkomaalaisia asiakkaita ajatellen luottokortti on usein myös ainoa maksutapa, jolla he voivat ostaa.

Maksutapavalikoiman laajuudesta huolimatta pankkitunnukset pitävät edelleen pintansa suomalaisille kuluttajille yleisimpänä ja siten oletettavasti myös mieluisimpana tapana kuitata omat ostokset verkossa. Taloustutkimuksella teettämäämme tutkimukseen vastanneista henkilöistä 48 prosenttia ilmoitti pankkitunnukset mieluisimmaksi maksutavakseen verkkokaupassa. Maksupalvelustamme saatavien tilastojen mukaan verkkopankkimaksajien osuus on vielä huomattavasti tuota lukua suurempi: jopa 90 prosenttia viime vuoden aikana kauttamme tehdyistä maksuista oli tehty eri verkkopankkipainikkeilla.

Pankkitunnusten suosiota selittää suomalaisten yleisesti ottaen vankka luottamus pankkeihin. Verkkopankkitunnukset myös koetaan turvalliseksi maksutavaksi niihin liittyvän ns. vahvan tunnistautumisen takia.

Teknisesti ja maksujen perillemenon näkökulmasta kaikki suomalaisissa verkkokaupoissa yleisimmin esiintyvät maksutavat ovat kuluttajalle yhtä varmoja. Maksajan turvan näkökulmasta luottokorttimaksamiseen liittyy kuitenkin etuja, jotka realisoituvat mahdollisissa ongelmatilanteissa. Seuraavaksi kerronkin, miksi näin on.

Standardointi luo turvaa korttitietojen käsittelyyn

Hyvin pieni osa suomalaisista verkkokaupoista käsittelee itse korttitietoja. Tyypillisesti maksuliikenne on ulkoistettu jollekin maksupalveluntarjoajalle. Tämä tarkoittaa sitä, ettei verkkokauppa tallenna tai pääse edes käsiksi kuluttajan luottokorttitietoihin.

Maksupalveluntarjoaja puolestaan prosessoi korttimaksut joko itse tai kumppaninsa kautta. Oleellista on, että se taho, joka korttimaksut säilyttää, prosessoi tai siirtää, noudattaa PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) -standardia.

Esimerkiksi Paytrailin järjestelmässä ei käsitellä korttitietoja. Kortilla maksaminen Paytrailin verkkomaksupalvelussa tapahtuu siten, että asiakas ohjataan luottokorttiyhtiön, kuten Nets Oy:n maksulomakkeelle, jolloin hän syöttää korttitietonsa suoraan Netsin järjestelmään. Nets noudattaa standardia, joten kuluttajan korttitiedot ovat näin hyvässä turvassa.

Maksajan turva auttaa ongelmatilanteissa

Korttimaksaminen on kuluttajalle turvallista senkin takia, että korttiyhtiöiden säännöt takaavat maksun palauttamisen maksajan kortille, jos maksusta on reklamoitu eikä asiaa saada selvitettyä. Selvittämisellä tarkoitan esimerkiksi sitä, että kauppiaalla on esittää todisteet siitä, että asiakas on saanut tilaamansa tuotteet, jos reklamaatiossa väitettiin, ettei tilausta ole toimitettu.

Maksajan turva ei rajoitu vain korttitietojen väärinkäyttöön (korttitiedot on varastettu esim. hakkeroinnin seurauksena), vaan se pätee myös tilanteissa, joissa kortinhaltijan itse tekemään verkko-ostokseen liittyen on ongelmia (esim. verkkokauppa ei toimita tuotteita).

Korttimaksuihin liittyvissä ongelmatilanteissa kuluttaja voi aina reklamoida maksusta luottokortin myöntäjälle ja tällä tavalla saada maksunsa takaisin. Verkkopankkipainikemaksuissa vastaavaa maksajan turvaa ei ole.

Parhaiten kuluttaja voi suojata korttitietojaan väärinkäytöltä huolehtimalla oman koneensa tietoturvasta sekä seuraamalla säännöllisesti korttitapahtumiaan verkkopankissa. Jos kuluttaja huomaa korttitapahtuman, jota ei tunnista, asia kannattaa selvittää pikimmiten ottamalla yhteyttä maksunsaajaan ja tarvittaessa kortin myöntäjään (pankkiin). 

Nykyään myös puhelimen katoamisen yhteydessä voi olla tarvetta ottaa yhteys oman luottokortin myöntäjään tai mahdollisesti jopa suoraan sulkea luottokortti. Erilaisten mobiilimaksusovellusten yleistyessä myös puhelin on monille kuluttajille yhä tutumpi maksuväline. Näissä sovelluksissa maksujen takana on tyypillisesti sovelluksen käyttäjän luottokortti. 

Mahdollisesta korttitietojen väärinkäytöstä ei yleensä seuraa taloudellista tappiota kuluttajalle, mutta asian selvittäminen sekä siihen liittyvä vaiva ja huoli ovat toki aina ikäviä. Joka tapauksessa korttimaksamista voi suositella turvallisimpana tapana maksaa verkossa siihen liittyvän maksajan turvan johdosta.

Maksupalvelua tarjoavilla yrityksillä on usein myös omia käytäntöjä korttiväärinkäytösten estämiseksi ja havaitsemiseksi.

Esimerkiksi meillä Paytraililla on käytössämme monipuoliset työkalut maksuliikenteen jatkuvaan seurantaan. Tästä aiheesta onkin olemassa ihan oma blogiartikkelinsa, jossa kerron tarkemmin, miten verkkokauppias voi itse oppia paremmin tunnistamaan mahdolliset korttiväärinkäytökset

Lue lisää

Verkkokauppa, oletko kuluttajan silmissä luotettava?

Miten kuluttaja tunnistaa luotettavan verkkokaupan ja miten omasi vastaa vaatimuksiin?

Mitä ostat verkosta ja miksi? Kuluttajat vastaavat

paytrail-icon Verkkokaupan turvallisuus