Paytrail

Miten korona on muuttanut verkosta ostamista?

Mari Oksanen Kirjoittanut Mari Oksanen - 22.10.2020

Kun olen haastatellut verkkokauppiaita eri artikkeleita varten, viesti on ollut lähes kaikilta sama. Korona on kasvattanut myyntiä selvästi. Maksuliikennedatamme vahvistaa asian: kysyntä verkossa on yleisesti kasvanut poikkeusaikana.

Teimme hiljattain myös kyselyn, johon vastasi 748 kauppiasta. Heistä 64 % kertoi poikkeusajan vaikuttaneen selvästi oman verkkokauppansa myyntiin. Muutos oli positiivinen 35 % kauppiaista, mutta lähes yhtä monella negatiivinen. Neljäsosa koki myynnin jatkuneen entisellään ja jopa 10 % vastaajista oli ryhtynyt verkkokauppiaaksi poikkeustilanteen myötä.

 

Miten-korona-vaikutti-verkkokaupan-myyntiin

 

On kuitenkin joitain aloja, joiden myynti on ymmärrettävistä syistä laskenut. Isoin notkahdus koettiin palveluissa sekä matkailussa ja liikenteessä. Isoimmat kasvupiikit taas olivat erikoiskaupassa, vaatekaupassa ja vähittäismyynnissä, joissa kasvua on parhaimmillaan 50 % edellisen vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna.

 

Liikevaihdon-muutos-kevat-2019-2020-verkkokaupat

 

Syvemmälle porautuessa voi kuitenkin huomata, ettei kasvu ole ollut tasaista toimialojen sisälläkään. Hyvin pärjänneessä vaatekaupassakin on hajontaa, sillä 20 % kauppiaista kertoo poikkeustilanteen vähentäneen myyntiä. Sen sijaan yleisesti kärsineeltä matkailun ja liikenteen sekä lipunmyynnin alalta löytyy myös voittajia: 11,5 % heistäkin kertoo myyntinsä kasvaneen poikkeustilanteensa aikana.

Toimiala sinällään ei siis ole yksistään määrittänyt mahdollisuuksia ja haasteidenkin keskellä on ollut mahdollista onnistua kaikilla aloilla. Voidaankin kysyä, onko poikkeustila mitannut yritysten kyvykkyyttä reagoida muutokseen. Ovatko voittajia ne, jotka ovat kriisin keskellä löytäneet resursseja innovointiin? Syntyykö haasteiden hiertämillä aloilla täysin uudenlaisia tuotteita ja palveluja? Ainakin tämä on mahdollista, sillä myös kuluttajien käytös ja tarpeet ovat muuttuneet. Voittajina selvinnevät he, jotka pystyvät tarjoamaan ratkaisuja näihin uudenlaisiin tarpeisiin.

poikkeusajan-koronan-vaikutus-verkkokaupan-myyntiin-aloittain

Lue lisää tutkimustuloksista koronan vaikutuksesta verkkokauppaan.

Kokemuksia verkkokaupan muutoksesta poikkeusaikana

 

paytrail-icon Yleinen