Paytrail

Verkkokauppa-alustaraportti 2023 tuo esiin kauppiaiden kokemuksia

Saila Marttila Kirjoittanut Saila Marttila - 23.5.2023

Järjestyksessään kuudes Verkkokauppa-alustaraporttimme on nyt julkaistu! Tällä kertaa halusimme painottaa erityisesti kauppiaiden kokemuksia sekä verkkokauppa-alustaan kohdistuvia odotuksia ja toiveita. Raportti paljastaakin arvokasta tietoa siitä, mitä kauppiaat arvostavat verkkokauppa-alustoissa ja millaisia suunnitelmia ja tarpeita verkkokauppiailla vuonna 2023 on. 

 

Kauppiaiden kokemukset keskiöön

Verkkokauppa-alustaraporttimme on ollut suosittu tietopaketti jo vuodesta 2017 alkaen. Tämänkertaisessa raportissa halusimme painottaa entistä enemmän kauppiaiden kokemuksia sekä heidän toiveitaan verkkokauppa-alustalle: näin raportista on toivottavasti hyötyä niin kauppiaille, omaa verkkokauppaa vasta suunnitteleville kuin verkkokauppojen teknisille toteuttajille.

Raportti pohjautuu tuttuun tapaan sähköiseen kyselytutkimukseen. Tänä vuonna kyselyyn vastasi 676 verkkokauppiasta, joista 633:lla oli käytössään jokin verkkokauppa-alusta ja 43 harkitsi alustan valintaa.

Tuttuun tapaan kysyimme hieman erilaisia asioita verkkokauppaa vasta suunnittelevilta, alustaansa tyytyväisiltä sekä alustan vaihtamista pohtivilta kauppiailta. Eniten vastaajissa oli muutaman vuoden verkkokauppaa tehneitä yrityksiä, mutta mukana on myös pitkän linjan konkareita. Valtaosa vastaajista oli tyytyväisiä nykyiseen alustaansa.

Taustoittavat kysymykset kaupan kohderyhmistä sekä myytävistä tuotteista paljastivat samalla myös verkkokauppa-alan trendejä: yritysten välinen verkkokauppa oli kasvanut sitten edellisen raportin, ja erilaiset digipalvelut ovat ottaneet vahvan jalansijan. Erityisesti aloittelevien kauppiaiden vastauksissa korostuivat omien digitaalisten palveluiden ja tuotteiden kehittäminen.

 

B2B-verkkokaupan kasvu näkyi vastauksissa

B2B-verkkokauppa on kasvanut viime vuosina, ja kasvupotentiaalia on edelleen. Yritysten välisen verkkokaupan kasvu näkyi myös kyselymme vastauksissa, ja tämänkertaiseen kyselyyn osallistuneista jopa 15 % aiempia vuosia useampi teki B2B-kauppaa.

Samoin jopa 8 % vain kuluttajille myyvistä kauppiasta kertoi, että omasta alustasta puuttuvat B2B-myyntiin soveltuvat toiminnallisuudet – ja osalle alustan vaihtoa harkitsevalle syynä vaihtamiseen olivat juuri alustasta puuttuvat, omalle liiketoiminnalle olennaiset toiminnot.

”Iso osa yritysten välisestä varaosien, teollisuustarvikkeiden tai tukkutuotteiden kaupasta on jo siirtynyt verkkoon. Euromääräisesti mitattuna B2B-verkkokauppa on Suomessa jo kuluttajakauppaa suurempaa”, taustoittaa Paytrailin Sales Director Johannes Kumpukoski kehitystä.

 

Kauppiaat arvostavat helppokäyttöisyyttä

Tärkeimmäksi yksittäiseksi ominaisuudeksi valtaosa vastaajista valitsi helppokäyttöisyyden. Helppokäyttöisyyttä pitivät tärkeänä sekä aloittelevat että kokeneet kauppiaat. Poikkeuksena tähän olivat omaa alustaa käyttävät kauppiaat, joiden ykköskriteeri alustalle oli helppokäyttöisyyden sijasta alustan yhteensopivuus omiin järjestelmiin. Monet omaa alustaa käyttävät ja kehittävät kauppiaat olivatkin luoneet palvelun, joka oli kiinteässä yhteydessä yrityksen liiketoimintaan.

”Toivoisin kaupassa monen asian toteutuvan automaattisesti niin, että kaupan tekeminen ja ylläpitäminen on mahdollisimman helppoa”, kommentoi yksi vastaaja avoimessa vastauksessaan.

Muita kauppiaille tärkeitä ominaisuuksia ovat monipuoliset toiminnot, helppo ylläpito, markkinoinnin ja myynnin työkalut, integraatiot sekä kaupan käytettävyys. Monelle tuote- ja varastonhallinnan ominaisuudet sekä kaupan muokkaaminen ilman koodaustaitoja nousivat tärkeään rooliin.

page-21-image

Yhä useampi verkkokauppias haluaa toteuttaa verkkokauppansa itse. Tämä kertonee paitsi verkkokaupan arkipäiväistymisestä, kauppiaiden teknisen osaamisen vahvistumisesta sekä siitä, että alustat ovat kehittyneet riittävän helppokäyttöisiksi.

Jos ensimmäisissä raporteissamme vähintään puolet kertoi turvautuvansa verkkokauppansa toteutuksessa ulkopuoliseen tekniseen toteuttajaan, tänä vuonna varsinkin alustan vaihtoa suunnittelevista jo kaksi kolmasosaa luotti saavansa uuden alustan pystyyn ilman teknistä kumppania.

Mitä muuta kauppiaat arvostavat verkkokauppa-alustassaan? Miten aloittelevien kauppiaiden toiveet eroavat kokeneiden kauppiaiden toiveista? Entä mikä saa vaihtamaan alustan toiseen? Vastaukset näihin, sekä tukun muuta tietoa löydät uunituoreesta Verkkokauppa-alustaraportistamme!

verkkokauppa-alustaraportti-kansikuva

paytrail-icon Kokemuksia verkkokauppa-alustoista