Paytrail

Viesti perille - Kuinka ihminen prosessoi tuotetietoa?

Vierailija Kirjoittanut Vierailija - 28.3.2018

miten-ihminen-prosessoi-tuotetietoa-verkkokaupassa-paytrail.jpg

Ihminen on visuaalinen olento. Tämä luo haasteen verkkokauppaan, jonka tarkoitus on myydä asiakkaalle tuote, ilman että hänellä on mahdollisuus nähdä sitä. Jo vanha viisaus kehottaa ihmistä jättämään sian säkissä ostamatta. Uskon, että tämä liittyy vahvasti siihen, miten ihminen tekee päätöksiä ja prosessoi tietoa.

Ihminen käsittelee visuaalista informaatiota 60 000 kertaa nopeammin kuin kirjallista

Ihmisen visuaalisuus on kytköksissä siihen, missä kohtaa aivoja tietoa käsitellään. Otetaan käytännön esimerkki. Alla on vierekkäin kuva ympyrästä ja sama selitettynä kirjallisesti. Verrattuna tekstiin, kuinka nopeasti pystyt hahmottamaan kuvasta mistä on kysymys?

Esimerkkikuva-videot-verkkokaupassa-videoly.png

Ihminen käsittelee visuaalista informaatiota 60 000 kertaa nopeammin kuin kirjallista. Visuaalinen informaatio käsitellään nisäkäsaivoissa, jotka toimivat meillä täysin automaattisesti, tiedostamatta. Lukeminen puolestaan tapahtuu aivojen uusimmassa osassa, ihmisaivoissa, joka toimii enemmän tahdonalaisesti ja vie meiltä myös enemmän energiaa. Ihminen optimoi ja valitsee aina mieluummin vaihtoehdon, joka kuluttaa vähemmän energiaa. Kuva on ihmisen tiedon prosessoinnin kannalta paljon enemmän kuin tuhat sanaa.

Kuvien avulla vauhditetaan ostopäätöstä

Sen lisäksi, että nisäkäsaivot ovat omiaan prosessoimaan visuaalista informaatiota, ne ovat myös kriittinen osa päätöksenteossa. Edellisessä kirjoituksessani mainitsin, että ihmisen ostopäätökset tapahtuvat yhteistyössä tunteita käsittelevien nisäkäsaivojen ja ajattelusta ja lukemisesta vastaavien ihmisaivojen kanssa. Kuitenkin niin, että pohja kaikille ihmisen päätöksille tapahtuu nisäkäsaivoissa. Kuva vaikuttaa siis suoraan siihen aivojen osaan, jossa myös tunteet käsitellään ja vauhdittaa näin myös ostopäätösten tekemistä.

Verkkokauppiaan kannattaa tehdä ostamisesta asiakkaalle helppoa ja panostaa visuaalisiin elementteihin.

Tekstien on tärkeä olla paikoillaan, jotta tieto on helposti saatavilla, mikäli asiakas sitä kaipaa, mutta ilman visuaalisia elementtejä on vaikeampaa herätellä ihmisten tunteita ja siten myös ostopäätöksiä. 

Nora-ympyra-pieni.jpgNora-ympyra-pieni.jpgKirjoittaja:

Nora Huovila on loputtoman kiinnostunut videoista ja verkkokaupasta - sekä erityisesti niiden yhdistämisen potentiaalista. Hän on toinen Videolyn perustajista.

Muita artikkeleita videon käytöstä verkkokaupan markkinoinnissa ja myynnissä

Järki vai tunteet? Miksi ihminen ostaa verkkokaupasta?

Videot verkkokaupan markkinoinnissa

Huomioitko verkkokaupassasi jo "video-only -sukupolven"?

paytrail-icon Verkkokaupan myynti ja markkinointi