Paytrail

Hyödynnä talouslukuja tehokkaasti liiketoimintasi kehittämisessä

Pekka Majaniemi Kirjoittanut Pekka Majaniemi - 2.11.2017

hyodynna-talouslukujasi-verkkokaupan-kehittamisessa.jpg

TietoAkseli -tilitoimistoketjun palvelupäällikkö Lea Sinivaaran mielestä suomalaisilla verkkokaupoilla on kehitettävää talouslukujen hyödyntämisessä. Yritykset keräävät kyllä tunnollisesti dataa kirjanpitoaan varten. Ongelmana on kuitenkin se, että taloudesta saatavaa tietoa hyödynnetään lähinnä yritysten ulkoisten sidosryhmien, esimerkiksi verottajan, tarpeisiin. Omassa liiketoiminnassa talousdataa hyödynnetään puutteellisesti.

”On hyvin yleistä, että suuretkin verkkokaupat keräävät vain kirjanpitoa varten tarvittavaa dataa. Yritykset eivät pysähdy miettimään, mitkä talouden tunnusluvut olisivat niiden liiketoiminnan johtamisen kannalta tärkeitä”, Sinivaara sanoo.

Lue opas verkkokaupan kirjanpidosta!

Automatisoi datan siirtyminen

Lean mielestä digitaaliseen taloushallintoon erikoistunut tilitoimistokumppani on oiva sparraaja, kun lähdetään kehittämään yrityksen operatiivista liikkeenjohtoa. Tilitoimisto voi esimerkiksi tukea yritystä sopivan verkkokauppaohjelmiston valinnassa ja auttaa valitsemaan yritystoiminnan kannalta keskeiset talouden mittarit, joiden avulla voidaan ennustaa tulevaa ja varmistaa kannattava liiketoiminta myös tulevaisuudessa.

Nykyaikaisista verkkokauppaohjelmistoista on mahdollista saada kattavia talousraportteja automatisoidusti, joten alkumääritysten jälkeen tiedonkeruu on kivutonta. Ohjelmistot myös keskustelevat useimpien sähköisten taloushallinnon järjestelmien kanssa, jolloin myös tietojen siirtyminen järjestelmästä toiseen voidaan automatisoida.

”Kun tiedot siirtyvät automaattisesti, säästetään merkittävästi aikaa ja samalla inhimillisten virheiden määrä vähenee.”

Tarkkaile eurojen ohella kappalemääriä

Sinivaara muistuttaa, että yritys tarvitsee oman päätöksentekonsa tueksi paljon seikkaperäisempää tietoa kuin esimerkiksi verottaja. Pelkästään kirjanpitoa varten kerätyt taloustiedot eivät anna riittävän tarkkaa kuvaa yrityksen nykytilanteesta.

Sinivaaran mielestä onkin tärkeää, että verkkokauppaohjelmistosta saatavia tunnuslukuja hyödynnettäisiin monipuolisesti. Esimerkiksi euromääräisen myynnin ohella päästään pureutumaan asiakas- ja tilausmääriin sekä myytyjen tuotteiden kappalemääriin.

”Osa sähköisistä taloushallinnon järjestelmistä, esimerkiksi käyttämämme Procountor - ja Lemonsoft -ohjelmistot, mahdollistavat kappalemäärien kirjaamisen. Näitä tietoja voidaan hyödyntää tehokkaasti esimerkiksi tunnuslukuseurannassa ja budjetoinnissa.”

Tee useita budjettiversioita

Sinivaara muistuttaa myös uusien sähköisten talous- ja budjetointiohjelmien hyödyntämisestä. Niiden avulla voidaan luoda nopeasti lukemattomia talouskenaarioita ja valmistautua näin paremmin tulevaan. Ohjelmien avulla voidaan laskea esimerkiksi huonoin, suotava ja paras vaihtoehto, jota kohti tähdätään. Tällä hetkellä monet suuremmatkaan yritykset eivät valitettavasti hyödynnä talousraportoinnin ja budjetoinnin mahdollisuuksia täysimääräisesti.

”Tulosseurannassa katerakenne tulisi laskea erikseen yrityksen jokaisen liiketoiminta-alueen, tuotesegmentin ja yksittäisen tuotenimikkeen osalta. Vain näin pystytään havaitsemaan, mitkä osat liiketoiminnasta ovat olleet kannattavia ja mitkä eivät. Esimerkiksi kivijalkamyymälän ja verkkokaupan katteet tulee laskea aina erikseen”, Sinivaara opastaa.

Lue lisää verkkokaupan kirjanpidosta

Mikäli verkkokaupan kirjanpito askarruttaa, voit myös lukea oppaamme Verkkokaupan kirjanpito - pakollisesta pahasta verkkokaupan pulssimittariksi.

New Call-to-action

Lisää artikkeleita verkkokaupan taloushallintoon liittyen

Taloushallinto, verkkokaupan tukitoiminto – vai menestystekija?

Miten valita omaan toimintaan sopivin ERP-järjestelmä?

paytrail-icon Verkkokaupan hallinta