Paytrail

PSD2: Pankkien rajapinnat aukeavat vasta siirtymäkauden loppusuoralla

Pekka Majaniemi Kirjoittanut Pekka Majaniemi - 4.4.2018

EU:n uuden maksupalveludrektiivin myötä tilitiedoista voidaan rakentaa uudenlaisia pankkipalveluita ja visuaalisia näkymiä esimerkiksi talouden ja sijoitusten hallintaan. Palveluita ei kuitenkaan synny, ennen kuin pankit avaavat PSD2-vaatimusten mukaiset rajapinnat kehittäjien käyttöön.

EU:n uudistettu makspalveludirektiivi PSD2 velvoittaa pankkeja avaamaan sähköisten tietojärjestelmiensä rajapinnat kaikille toimijoille Open API -ideologian mukaisesti. PSD2:n mukanaan tuoma "access to account" tarkoittaa, että pankkien on mahdollistettava asiakkaalleen tilitietojensa käyttäminen myös muiden tarjoamien palveluiden kautta.

Kuluttajan näkökulmasta access to account tarkoittaa, että meille todennäköisesti syntyy uudenlaisia sovelluksia, jotka visualisoivat tili- ja pankkitietoja uudenlaisilla, meitä kiinnostavilla tavoilla – kenties jopa useista eri pankeista yhdistellen.

Kiinnostava saattaisi esimerkiksi olla palvelu, joka vetää yhteen kaikkien eri pankkien tilien tiedot ja koostaa ne applikaatioon yhteisnäkymään, henkilökohtaiseksi taloudenhallintapalveluksi.

"Sovellus voi esimerkiksi tarkkailla kuluttajan tyypillistä rahankäyttöä ja ilmoittaa kuukauden puolessa välissä, ja huomauttaa, mikäli rahaa kuluu epätavalliseen tahtiin. On kiinnostavaa nähdä, mitä seuraavaksi keksitään, ja mitä avoin kilpailu saa aikaan," Paytrailin pääekonomisti Kari Melender pohtii.

Suomi implentoi direktiivin kansalliseen lainsäädäntöön hyvissä ajoin

PSD2-direktiivin astuttua voimaan 13. tammikuuta tänä vuonna EU-maiden on vielä implementoitava direktiivin vaatimukset myös omaan kansalliseen lainsäädäntöönsä.

Pohjoismaista ainakin Ruotsi ja Norja ovat ilmoittaneet viivyttävänsä muutosten käyttöönottoa kansalliseen lainsäädäntöönsä tämän vuoden kesään. Helmikuun 2018 loppuun mennessä oli vielä 15 EU-maata, jotka eivät olleet implementoineet direktiivin vaatimuksia kansalliseen lainsäädäntöön.

Suomi sen sijaan on ottanut PSD2-muutokset omaan lainsäädäntöönsä kärkijoukoissa. Melenderin mukaan tässä olisi suomalaisyrityksille paikka kuroa etumatkaa uusien sovellusten kehittelyssä.

- Etulyöntiasemassa ovat yritykset niissä maissa, jossa direktiivin asetukset ovat jo voimassa. Yritykset eivät voi julkaista direktiiviin perustuvia palveluita, mikäli maan viranomaiset eivät vielä ole ottaneet uusia asetuksia käyttöön, Melender valottaa.

Pankkien rajapinnat kehityksen tulppana toistaiseksi

EU:n pankkien on siis jatkossa mahdollistettava kolmansille osapuolille pääsy asiakkaidensa tilitietoihin ja maksutapahtumiin. Aivan kuka tahansa tietoihin ei kuitenkaan pääse käsiksi, vaan kolmannen osapuolen tulee olla maksulaitostoimiluvan haltija.

Teknisiä ratkaisuita on jo olemassa, ja lisää valmistellaan jatkuvasti. Tällä hetkellä niiden julkaiseminen on pääasiassa enää pankeista kiinni. Kolmannet osapuolet eivät kuitenkaan voi viimeistellä tai julkaista uutuuspalveluitaan ennen kuin pankit avaavat rajapintansa kehittäjille.

Pankkien on julkaistava kuvaukset PSD2-vaatimukset täyttävistä rajapinnoista ja luotava niille testiympäristöt viimeistään 3kk ennen siirtymäajan päättymistä syksyllä 2019.

Melender arvioi, että pankit eivät todennäköisesti halua heikentää omia toimintamahdollisuuksiaan avaamalla rajapintoja ennen siirtymäkauden takarajaa.

"Kaikki pankit todennäköisesti avaavat rajapintansa samoihin aikoihin, vasta siirtymäkauden loppusuoralla. Jos pankki julkaisee PSD2-rajapintansa aiemmin kuin muut, se tarjoaa käytännössä kilpailijoilleen tietonsa ilman vastavuoroista pääsyä heidän tietoihinsa. Uskoisin, että pankit toimivat tässä harkitusti ja seuraavat toistensa liikkeitä, " arvioi Melender.

Uusien toimijoiden on ansaittava kuluttajien luottamus

Vaikka uusia palveluita tulisi, uusien toimijoiden on silti vaikea lunastaa kuluttajien luottamusta. Pankkiasiat ovat sensitiivinen aihe, ja todennäköisesti kuluttajat miettivät todella tarkkaan, kenelle uskovat pääsyn omia tilitietojaan käsittelemään.

- Todennäköisintä on, että ennalta tutut toimijat kuten pankit ja muut suuret toimijat saavat palveluilleen eniten huomiota ja käyttäjiä ainakin ensi vaiheessa. Suomalaisten luotto pankkeihin on suuri. Palvelun täytyy olla todella hyvä, jotta ihmiset omaksuvat sen käytön vaikkei se olisi tutun toimijan tekemä, Melender epäilee.

- Jos suomalaisella on valittavana oman pankin julkaisema mobiilisovellus, joka toimii samoin kuin vastaperustetun startupin tuottama palvelu, ei taida olla epäilystäkään, kumman suomalainen peruskuluttaja valitsee, Melender summaa.

Muita PSD2:een ja maksamiseen liittyviä artikkeleja

Mobiilimaksamisen tulevaisuudennäkymiä vuoteen 2018

Mobiilimaksaminen valtaa jalansijaa globaalisti ja lokaalisti

Joko sinun mummosi maksaa mobiililla?

 

paytrail-icon Verkkokaupan maksuliikenne